Brengt de studie over Ringland een oplossing dichterbij of net niet?

kade rechteroever

(nvdr: ZOEK HET NOORDKASTEEL) 

 

Ringland onder spervuur: wat nu? 

Het concept van Ringland voor de reorganisatie van de Antwerpse Ring werkt niet. Dat zegt een nieuwe studie van Transport & Mobility (Universiteit Leuven). Meteen barst de discussie weer los.

Het rapport over de studie van Transport & Mobility (TML) is nog niet helemaal klaar, maar de belangrijkste conclusies werden wel al gelekt via onze zusterkrant De Standaard. Kort samengevat: het plan van Ringland om de verkeersstromen te scheiden in aparte tunnels voor doorgaand en stedelijk verkeer, werkt volgens TML mobiliteitstechnisch niet. De Kennedytunnel blijft een verkeerstrechter, in de tunnels van Ringland dreigen ondergrondse files te ontstaan en ook de situatie op de op- en afritten zal voor veel ongemak en gevaarlijke weefbewegingen zorgen. Tot daar de belangrijkste bezwaren tegen het ontwerp van Ringland.

Niet dat de discussie daarmee beëindigd is. Zowat alle partijen zijn ontevreden omdat de conclusies van het onderzoek voortijdig zijn uitgelekt. Daarmee is er namelijk een bom gelegd onder het overleg dat eind juni is opgestart tussen de overheid en de actiegroepen en dat tot een vreedzame oplossing had moeten leiden. Daarbij was het uiteraard niet de bedoeling dat iemand voortijdig resultaten van onderzoeken zou lekken. Volgens onze bronnen kwam het lek uit een van de partijen van de Vlaamse regering.


De tunnels met het gescheiden verkeer, volgens de plannen van Ringland Foto: Ringland

De studie van TML is eigenlijk een onderdeel van het officiële onderzoek naar de A102/R11bis, de geplande verbindingsweg Ekeren-Wommelgem-Wilrijk. In die context werd onderzocht of het systeem van Ringland als alternatief voor de nieuwe verbindingsweg de Antwerpse Ring zou kunnen ontlasten.

Van het plan voor de A102/R11bis blijft in de studie van TML weinig heel. De Ring heeft er te weinig baat bij. De technisch vrijwel onmogelijke ondertunneling van de R11bis (Krijgsbaan) is in feite nu al geschrapt in de geesten van de beleidsmakers, en de A102 blijkt volgens het onderzoek van TML niet te werken in combinatie met de plannen voor de Oosterweelverbinding.

”Grote fouten”

Kan het plan van Ringland dan misschien wél voor de oplossing zorgen? Nee, zegt de studie van TML. Maar Peter Vermeulen, de geestelijke vader van Ringland, is nog lang niet verslagen. “Volgens ons zijn er grote fouten gemaakt in het onderzoek naar de spreiding van het verkeer”, zegt hij. “De studie gaat uit van een toename van het verkeer met 20%, maar dat betwisten wij. Wij leggen ons dan ook niet zomaar neer bij de eerste, overhaaste conclusies. Volgens ons wijst het onderzoek vooral uit dat Oosterweel de problemen niet oplost, maar dat geldt niet voor Ringland. En verder zijn wij van plan om samen met de intendant naar de beste oplossing te blijven zoeken.”


Peter Vermeulen Foto: Joris Herregods

De intendant, dat is prof. Alexander D’Hooghe, die eind vorig jaar door de Vlaamse regering werd aangesteld om de knoop in het dossier te ontwarren.

“De twee grote principes van Ringland blijven overeind”, zegt D’Hooghe. “Eén: de Ring moet worden overkapt. En twee: we moeten blijven zoeken naar een ontweving van doorgaand en stedelijk verkeer. Nu het rapport van TML duidelijk maakt dat de A102 en de R11bis niet werken, wordt de druk om een goede oplossing te vinden voor de zuidelijke Ring nog groter. We moeten de bestaande voorstellen, zoals dat van Ringland, dus verder verbeteren. En daarbij is het absoluut noodzakelijk om ook te werken aan de modal shift: we moeten meer mensen ervan overtuigen om van de auto over te schakelen op andere transportmiddelen.”

Ringland is niet dood

Met andere woorden: Ringland is zeker nog niet begraven. Maar als alternatief voor Oosterweel heeft het concept door het onderzoek van TML toch een knauw gekregen. Het plan voor de overkapping blijft stevig overeind, maar het ontwerp voor de gescheiden verkeersstromen in aparte tunnels lijkt met het nieuwe onderzoek wel in een terminale fase te zijn beland.


Peter Vermeulen (Ringland), Manu Claeys (stRaten-generaal) en Wim van Hees (Ademloos) Foto: JVDP

Betekent dit het begin van het einde van de Antwerpse burgerbeweging? “Zeker niet”, zegt Manu Claeys van de actiegroep stRaten-generaal. “Wij blijven ervan overtuigd dat de A102 heel zinvol is in combinatie met een ander tracé voor Oosterweel, dat meer noordelijk en dus verder van de stad verwijderd ligt. Ik wil erop wijzen dat uitgerekend TML, het onderzoeksbureau waarvan nu sprake is, in 2010 heeft gezegd dat ons Meccano-tracé beter is dan Oosterweel. En met de Meccano werd bedoeld: het noordelijke Haventracé in combinatie met de A102.”

“We zetten dan ook onze handtekeningenactie voort, desnoods op weg naar een nieuw referendum. En we hopen op positief engagement van politici en van de intendant, met wie we goed willen blijven samenwerken.”

En wat nu?

Hoe gaat het nu verder? Eind deze maand zal de politieke stuurgroep zich uitspreken over het rapport van TML. Ondertussen zet de intendant zijn gesprekken voort. “We moeten proberen om dit lek te negeren om verder samen te kunnen werken”, zegt een van de partners aan tafel. “Het vertrouwen is geschonden en dat is jammer, want we waren op de goede weg.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts reageerde ook al: “De studie richt zich alleen op het onderliggende mobiliteitsverhaal. Het hoofdverhaal van Ringland, de overkapping zelf, blijft netjes overeind en we zetten er ook resoluut mee door.”

De Vlaamse regering heeft er door de studie van TML in elk geval een sterk argument bij om de plannen voor Oosterweel op het BAM-tracé door te zetten.

Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 07-09-2016
http://www.gva.be/cnt/dmf20160907_02457256/ringland-onder-spervuur-wat-nu

Tags: