Burgerbevraging Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: denk mee!

kade rechteroever

De Vlaamse regering werkt aan een opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Samen met honderd experts uit het maatschappelijke middenveld hebben we in december een dag lang gebrainstormd over het thema en een toekomstbeeld voor 2050 gedistilleerd.


Compact, nabij en duurzaam, dat zijn de kernwoorden. Het morsen met ruimte moet verleden tijd zijn. Aantasting van de open ruimte,verstedelijking van het platteland, lintbebouwing? Geen sprake van in 2050.

Ook u kan meedenken over de ruimtelijke toekomst van Vlaanderen: vul tussen 7 april tot 28 mei 2011 uw gedroomde ruimtelijke toekomst van Vlaanderen in op de campagnewebsite www.ruimtevoormorgen.be.

Vereniging voor Bos in Vlaanderen 30-04-2011
http://www.vbv.be/

 

 

Tags: