Chartreusegebied terug bedreigd door afbakening Brugge

kade rechteroever

Volgens Natuurpunt Brugge, en heel wat andere Brugse en Zedelgemse verenigingen, schuiven de plannen voor het Chartreusegebied -binnen de afbakening van het Regionaalstedelijk gebied Brugge- problemen in de nek van toekomstige generaties. Ze pleiten dan ook voor een andere locatie voor de geplande kantorenzone.

het bezwaar

Binnen deze afbakening krijgen 214 hectare kwalitatieve open ruimte in de grotere regio van Brugge en Zedelgem een andere, veelal harde, bestemming.   Vlaanderen  wil waardevol landbouwgebied, maar ook permanente graslanden (De Spie en Blankenbergse Steenweg) en 1hect. bos aan Chartreuse permanent schrappen van de kaart. Langs de Blankenbergse Steenweg voorziet men immers het nieuwe voetbalstadion voor Club Brugge en een industriezone. De Spie, Sint- Elooi  (in Zedelgem), maar ook Chartreuse worden allemaal als industriezone ingekleurd. “Dat er meer argumenten tegen deze manier van werken pleiten, dan voor, lijkt de Vlaamse Overheid niets in de weg te liggen.“

 

Groene long Chartreuse weer bedreigd
Tot bij de Raad van State hebben de witte pionnen, ondersteund door omwonenden en verschillende verenigingen -waaronder Natuurpunt-  gepleit om de Chartreuse als groene buffer tussen Brugge en zijn randgemeenten te behouden.  De plannen voor dit voetbalstadion op die locatie werden door de Raad van State uiteindelijk afgekeurd. Natuurpunt hoopte dat de open ruimte van de Chartreuse  nu eindelijk zou bewaard blijven als deel van de groene gordel van Brugge. Dit was buiten de plannen van de Vlaamse Overheid gerekend: ‘bos en open ruimte worden er nu omgezet in kantoren en studiecentra’.

“Hoewel er nog heel wat beter ontsloten ruimte ligt aan het station, wil de Vlaamse Overheid, met als minister Joke Schauvliege, dit gebied absoluut betonneren. De files op de Koning Albert I - Laan krijgen de Bruggelingen er gratis bij. Natuurpunt  vindt het dan ook onbegrijpelijk dat met deze plannen 24 hectare van de Chartreuse terug worden ingekleurd als zone voor studiecentra en kantoren.

 

 ‘Groene’ fietsgordel door kantorenzone Chartreuse?

Reeds jaren investeert de overheid en andere partners in de groene fietsgordel rond Brugge. Dit fietspad loopt door de Chartreuse, voorbij het Groot Magdalenagoed aan de Heidelbergstraat, naar de Koning Albert I - laan. De realisatie hiervan zou binnenkort starten. “Waar het de bedoeling was om te geniet van een mooi stukje groene open ruimte, zal dit fietspad weldra langs de hoogbouw lopen. Dit kan helemaal de bedoeling niet zijn.”

 

Chartreuse: laatste thuis voor zeldzame vleermuizen

De aanleg van de autostrade en heel wat wegen in de buurt, hebben het gebied versnipperd. Toch hebben een aantal dier- en plantensoorten dit gebied als laatste toevlucht in het Brugse gevonden. “Zo weten we dat er uiterst zeldzame vleermuizen huizen in dit gebied. Het zal je niet verbazen dat deze vleermuizen zich niet zullen aarden tussen betonnen torens, zelfs al plant men aangepaste verlichting. En de kans dat er in de buurt een nieuw territorium opduikt wordt, door het veranderende landschap, steeds kleiner. Deze soort zal dan hoogstwaarschijnlijk ook hier uitsterven. “Alleen door het gebied als open ruimte te bewaren kunnen de bijzondere soorten gespaard blijven.”. Natuurpunt heeft alvast het initiatief genomen  om  in de Chartreuse een stuk gebied aan te kopen om deze bijzondere natuur optimaal te beschermen .

 

Chartreuse is slechte locatie volgens de Vlaamse Overheid

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen hoopte de files te beperken door ruimte voor kantoren te voorzien, daar waar ze bereikbaar zijn met de trein en de bus (Aanbevelingen van de overheid zie p. 366 RSV).  Natuurpunt had dan ook verwacht dat de stationsomgeving van Brugge verder zou benut worden voor deze gebouwen. Eerder koos ook KULeuven voor deze locatie, omwille van de bereikbaarheid en volgens de concentratieprincipes van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck. Nu ook Syntra-West plannen heeft met haar gebouwen en het nieuwe centrum van de KULeuven bijna is afgewerkt, is de aanduiding van Chartreuse niets dan een gemiste kans. “Zo wordt een ideaal samenspel voor technologische vernieuwing tussen onderwijs en bedrijfswereld op een perfecte locatie uitgesloten”,

“Daarenboven is er veel kantoorruimte in de binnenstad vrijgekomen door verhuis van de stedelijke diensten. Ook hier had men creatief kunnen zoeken. Brugge is immers een toeristische stad met kwalitatieve horeca zodat men zich niet ver  hoeft te verplaatsen om van deze troeven te profiteren.

 

Chartreuse omgeven door overstromingsgevoelige gebieden

 

De problematiek van de kerkebeek is alom bekend . Op 6 januari  werd nog zopas een charter ondertekend tussen gemeenten Brugge , Zedelgem de vlaamse overheid en de provincie om de overstromingsproblematiek nog beter aan te pakken. In de voorliggende voorschriften spreek men van verplichte buffering op het industriegebied zelf . De vraag is hoe men dat zal realiseren bij zware wateroverlast in een gebied omgeven door overstromingsgevoelige gebieden waar geen infiltratie mogelijk is. Het aan te leggen wachtbekken in Sint Michiels is alvast niet berekend om extra watertoevoer van deze hectaren bijkomende verharde oppervlakte te bufferen.  Ook via de overstromingsgevoelige Wulgenbroeken is geen buffering voorzien.

 

“Deze Plannen creëren in de Chartreuse 1 hectare zonevreemd bos

Hoewel de voorschriften voor het oprichten van dit industrieterrein bepaalt dat de gebouwen in een groene omgeving moeten ingeplant worden, kleurt men toch het geheel als industriezone zonder rekening te houden dat op de randen in vorige plannen  (gewestplan) stukken bos beschermd waren. Natuurpunt vraagt dan ook de blijvende bescherming van deze  1 hectare bos. De groene longen zijn heel belangrijk voor de gezondheid van alle inwoners van Brugge!  Het bestaand bos moet behouden blijven en dat kan alleen als dit ook planologisch vastgelegd wordt.

Steunende verenigingen:
 

Natuurpunt Brugs Ommeland
Natuurpunt Brugge
Groen vzw
Poëziebosnetwerk
Natuurpunt Zedelgem
De Witte Pion
West-Vlaamse Milieufederatie vzw

 

Contact

Paul De Graeve

0479/960157 en paul.degraeve@skynet.be

Natuurpunt Brugge

Natuurpunt Brugs ommeland

01-02-2017

Tags: