De Lijn werft versneld 400 chauffeurs aan in Antwerpen

kade rechteroever

De Lijn moet de volgende drie jaar telkens 7 miljoen euro besparen in Vlaanderen. Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis maakt zich niet al te veel zorgen. Hij vertrouwt op De Lijn om Antwerpen mobiel te houden. “Ik heb vertrouwen in De Lijn. Ze kennen hun job. Maar dat het in Antwerpen niet altijd eenvoudig is, besef ik maar al te goed.” 

 

Mobiliteit Vervoermaatschappij wijst idee van afbouw frequentie van trams in de stad af 

 

De Lijn is voor 2017 op zoek naar 600 bus- en trambestuurders en technisch personeel voor heel Vlaanderen, van wie 400 voor Antwerpen. Het idee van De Lijn Antwerpen om trams aan een lagere frequentie te laten rijden is afgewezen.
 

De Lijn Antwerpen kampt met een groot personeelstekort, een gevolg van zieken en loopbaanonderbrekingen. Bovendien is er een te verwachten uitstroom van 303 personeelsleden in 2017. Omdat door de afwezigheid van buschauffeurs en trambestuurders geregeld een rit wegviel, zocht De Lijn Antwerpen naar een oplossing. Het idee was om trams op de bovengrondse lijnen aan een lagere frequentie te laten rijden. Dit voorstel werd besproken op een vergadering tussen de Antwerpse directie en de vakbonden op 16 november.

Alleen verwees de nationale directie van De Lijn die interne nota naar de prullenmand. “Het aanbod verkleinen en de reiziger op die manier de dupe laten worden van interne problemen is nooit een goed idee”, zegt Astrid Hulhoven, woordvoerster van De Lijn. “Wat we wel gaan doen, is versneld mensen aanwerven. We gaan nog meer campagne voeren en ook actief contact opnemen met bijvoorbeeld mensen die aan de slag waren bij een bedrijf dat de deuren heeft moeten sluiten, zodat ze zo snel mogelijk bij ons in dienst kunnen treden.”

 

FREDDY DE WILDER Vakbondsvertegenwoordiger ACV
“Sommige tramstellen zijn compleet verouderd. Zeker met dit weer zijn het rondrijdende diepvriesbakken.”


 

Knelpuntberoep 

Voor 2017 zoekt De Lijn 600 mensen voor heel Vlaanderen, van wie 400 voor Antwerpen. “Dat is niet evident, want chauffeur is een knelpuntberoep waarvoor we veel concurrentie hebben van de privémarkt en andere vervoermaatschappijen”, zegt Hulhoven. “Het is bovendien een zwaar, vaak onderschat beroep, zeker in een stedelijke omgeving als Antwerpen.” Volgens Antwerps sp.a-voorzitter en voormalig Antwerps directeur van De Lijn Tom Meeuws gaan de aanwervingen alleen onvoldoende zijn om de problemen op te lossen. “Besparing na besparing leidt tot grote demotivatie op de werkvloer”, zegt Meeuws. “Een aantal projecten dat in de steigers stond, wordt wel nog uitgevoerd. Alleen wordt nu volop bespaard op mensen en op materiaal. Veel trams rijden niet uit omdat ze niet hersteld geraken. Tot grote frustratie van techniekers, die met veel eergevoel maar zonder materiaal het wagenpark moeten oplappen, en van de chauffeurs die daar elke dag de baan mee op moeten. Het voorstel van De Lijn Antwerpen om aan een lagere frequentie te rijden, wil zeggen dat het water hen echt aan de lippen staat.”
 

Oldtimers 

 ACV-vakbondsvertegenwoordiger Freddy De Wilder treedt deze analyse bij. “Sommige tramstellen zijn compleet verouderd, eigenlijk oldtimers”, zegt hij. “Zeker met dit weer zijn het rondrijdende diepvriesbakken. Het comfort voor de reizigers en de bestuurders is onbestaande. Vanaf juni 2017 stoppen de bussen uit Mechelen aan het Zuidstation en moeten de passagiers overstappen op trams. Gaan er voldoende trams zijn om in over te stappen? Is er een goede verbinding? Deze buslijnen zijn de melkkoe van De Lijn. Alleen snijden we die volgend jaar de kop af. Ik vrees dat we veel reizigers gaan verliezen en dat is wraakroepend.”
 

Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) maakt zich niet al te veel zorgen. Hij vertrouwt op De Lijn om onder meer tijdens de werken Antwerpen mobiel te houden. “Blijkbaar is er nu een piek aan zieken en daar moet een oplossing op worden gevonden”, zegt Kennis. “Ik heb vertrouwen in De Lijn. Ze kennen hun job. Maar dat het in Antwerpen niet altijd eenvoudig is, besef ik maar al te goed.” De Lijn moet de volgende drie jaar telkens 7 miljoen euro besparen in Vlaanderen.
 

SACHA VAN WIELE
Gazet van Antwerpen 07-12-2016 pag. 13

 

Paniek bij De Lijn


 Het voorstel van De Lijn Antwerpen om trams minder frequent te laten rijden, ligt al in de prullenmand. Dat is een terechte beslissing van de nationale directie.
 

 Dat De Lijn Antwerpen dit voorstel op tafel legt, wijst echter op één ding. Paniek. Door de besparingen rijdt De Lijn in Antwerpen met trams die een plekje verdienen in een museum, maar niet langer als volwaardig openbaar vervoer in de straten. Trams staan in de stelplaatsen omdat ze niet hersteld geraken door de afwezigheid van techniekers of onderdelen. Bussen die zijn afgeschreven door collega’s in Oost-Vlaanderen of bij private busmaatschappijen worden nu in Antwerpen ingezet.
 

Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) zegt vertrouwen te hebben in De Lijn. Ze kent haar job. Over dat laatste twijfelt niemand, maar hoe kan De Lijn haar taak doen zonder personeel en middelen? Antwerpen staat vanaf 2017 voor grote werven. Goed openbaar vervoer is essentieel om alles mobiel te houden.

Dat De Lijn nu al worstelt met het hoofd boven water te houden, doet het ergste vrezen. Het is tijd dat alle betrokkenen zich de vraag stellen of de zoveelste besparing bij De Lijn wel zo slim is. Anders dreigt de slogan ‘Slim naar Antwerpen’ wel eens ‘Stilstaan voor Antwerpen’ te worden.
 

SACHA VAN WIELE
Gazet van Antwerpen 07-12-2016 pag. 14

Tags: