Donderdag 21 mei: 17de Horta-infoavond

kade rechteroever

Op 21 mei a.s. organiseren stRaten-generaal en Ademloos alweer de tweede Horta van dit jaar. Er beweegt nl. veel en het gaat snel. U daarvan op de hoogte houden is een belangrijk onderdeel van ons functioneren.

We informeren u dus zeker over de juridische evoluties naast drie belangrijke, aanvullende presentaties van 5 sprekers: de toekomst van Antwerpen als woon-werk- én leefomgeving staat hierin weer centraal. En we beantwoorden ook deze vraag: Ringland óf BAM of is er nog een ander plan? Heeft Ringland nu wel of niet een 3de scheldekruising nodig? Zo ja: welke dan? BAM? stRaten-generaal/Oosterweel Noord? ARUP/SUM? Meccano?

De sprekers van de avond zijn:

1) Dr. Wouter Arrazola de Oñate zet het medische decor: hij toetste Ringland, samen met 4 andere topacademici, qua luchtimpact. Hij zal ook de kwantitatieve gegevens toelichten die vorige week werden gepubliceerd door WHO en OESO. (Alleen luchtverontreiniging kost ruim 17 miljard in België). Ook enkele zeer recente studies komen aan bod. Dit schept het kader voor het vervolg.

Dr. Dirk Van Duppen bekijkt de gezondheidswinst op 30 jaar bij Ringland aan de hand van kosteneffectiviteitsstudies naar medische interventies van de Europese commissie. Die gezondheidswinst is gigantisch!

2) Prof. Ir. Dirk Lauwers, expert mobiliteit en ruimtelijke planning, Ugent: onderzocht recentelijk ook het Uplace project. Met hem gaan we kijken naar "Slimmer omgaan met de bereikbaarheid van Antwerpen". Waarbij we niet alleen spreken over de bottleneck van de ring, maar het grotere geheel. • Wat leren de actuele theorie en praktijk over succesvolle manieren om een stad bereikbaar te houden en over hoe je best met fileproblemen kan omgaan? • Wat kan op korte termijn fileleed verminderen? • Gaat het om meer capaciteit of juist niet? • Hoe verhoudt de mobiliteitssituatie in Antwerpen zich tot andere steden? • Wat zijn mogelijkheden en beperkingen van te verwachten technologische ontwikkelingen? De toelichting wordt geïllustreerd met voorbeelden van goede praktijk en internationale standaarden om de mobiliteitssituatie te meten, o.a. die ontwikkeld door de UGent.

3) Manu Claeys en Peter Verhaeghe de aartsvaders van stRaten-generaal: evalueren de mobiliteitsresultaten van de Ringlandstudies. Ze leggen ook uit op welke manier deze resultaten passen in het plan B voor A dat stRaten-generaal en Ademloos op 2 juli zullen presenteren in het Vlaams parlement. De actiegroepen lanceerden dit plan op 4 mei 2014 tijdens hun succesvolle manifestatie 'Stappen om te overkappen'. Een jaar later blijkt het plan B actueler dan ooit. In dat plan is geen plaats voor een Oosterweelverbinding. Hiermee wordt het debat opnieuw toegespitst op de juiste keuzes voor Antwerpen én Vlaanderen.

Wim van Hees zal naar goede gewoonte modereren. De avond wordt afgesloten met "vraag en antwoord".

Zaal Horta, Hopland 2, 2000 Antwerpen. 
Deuren openen om 19 uur, sprekers starten stipt om 20 uur... en weer wordt het hele grote projectorscherm gesponsord door Novid. U bent van harte uitgenodigd.

Tags: