Eerste info-avond over Oosterweel

kade rechteroever

Vanavond organiseren denktank stRaten-generaal en actiegroep Ademloos een info-avond over de Oosterweelverbinding in zaal Horta, boven het Grand Café Horta in Hopland 2. De bijeenkomst begint om 20 uur.

"We verwachten heel veel volk", zegt Wim van Hees van Ademloos. "Het is onze eerste infoavond na de Valentijnsbeslissing van de Vlaamse regering en we weten dat heel wat Antwerpenaars zich ongerust maken over de plannen van Kris Peeters en co."

Manu Claeys van stRaten-generaal geeft vanavond uitleg over de regeringsbeslissing. "Ik zal aantonen dat de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur op het punt staan om een historische vergissing te maken. Voor het eerst geven we heel concreet visueel, en met cijfermateriaal uit het plan-MER, aan waar precies de verschillen liggen tussen het BAM-tracé en Meccano op het vlak van stadsontwikkeling in de zone tussen Luchtbal, Merksem, Deurne-Noord en de wijken Stuivenberg en Dam."

(FM)
Het Laatste Nieuws 05-03-2014 pag. 2

 

Tags: