Europa geeft nekslag aan havenuitbreiding

kade rechteroever

Het afbakeningsplan voor de uitbreiding van de Antwerpse haven in het Waasland moet wellicht helemaal terug naar af. Voor Europa kunnen de voorziene natuurcompensaties niet door de beugel. De actiegroep Doel2020 is tevreden.

 

Zelfs juristen krijgen het moeilijk om de zoveelste ontwikkeling in de strijd om de havenuitbreiding in het Waasland – lees: de strijd om het behoud van het polderdorp Doel (Beveren) en omgeving – nog te volgen. Feit is dat de actiegroep Doel2020 vrijdag zeer tevreden reageerde en het Havenbedrijf zegt “kennis te nemen” van het arrest dat het Europees Hof van Justitie donderdag velde. Echt onverwacht is het arrest niet.

 

Regels niet gevolgd

 

Alles draait rond het zogenaamde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, dat de haven van Antwerpen afbakent. Dat plan moet de juridische basis bieden om honderden hectare ten noorden van het Deurganckdok – inclusief het dorp Doel – te onteigenen om er het Saeftinghedok te graven. Terwijl de afbraak van Doel al begon, werd het plan keer op keer met succes bestreden door inwoners van Doel en actiegroep Doel2020. Kernpunt is de vraag of de vooraf aangelegde natuurcompensaties de Europese regels rond natuurbehoud volgen. ­Uiteindelijk besliste de Raad van State – alvorens een uitspraak ten gronde te doen – meer uitleg te vragen aan het Europees Hof in de vorm van een zogenaamde prejudiciële vraag.

Dat antwoord is er nu. In een zeventien pagina’s tellend arrest zegt het Europees Hof dat je niet vooraf natuur mag aanleggen als compensatie voor unieke natuur die zal worden vernietigd. Het gaat in dit geval onder meer over Putten Weiden, een gebied waarvan de rijkdom nog onlangs uitgebreid werd beschreven door bioloog Dirk Draulans.

De Raad van State kan bijna niet anders dan met dit arrest op zijn beurt het hele plan onwettig te verklaren. De Vlaamse regering anticipeerde daar al op door het decreet op de ‘complexe projecten’ op te starten om de werkzaamheden voor te bereiden.

 

Alternatieven zoeken

 

Volgens Jan Creve van Doel2020 zal de overheid toch rekening moeten houden met het arrest en nu écht moeten uitkijken naar alternatieven voor het Saeftinghedok. “Er zijn mensen die hopen met dat decreet toch weer uit te komen bij hetzelfde. Als we hen op hun woord mogen geloven, worden wij bij het proces betrokken, krijgen we de nodige tijd om dit te bestuderen en worden de alternatieven onderzocht.”

Het Havenbedrijf Antwerpen zegt kennis te nemen van het arrest en “hoopt dat deze uitspraak nu de nodige houvast zal bieden om de toekomstige ontwikkeling van de haven op een duurzame manier te verzekeren”. Maar de behoefte aan extra capaciteit voor containers is er hoe dan ook. De haven wijst er ook op dat het uitbreidingsproject al op 15 juli opgestart is. “Begin 2018 zouden we vergunningen willen beginnen aanvragen.” Doel2020 meent dat op basis van het arrest van Europa de lopende ‘compensatiewerken’ in de polder ten zuiden van het dorpje Prosperpolder moeten worden stilgelegd. Doet het gemeentebestuur van Beveren dat niet, “dan zal het actiecomité – zoals het in het verleden– zich in de plaats van de gemeente stellen”.

 

“Niet vooruitlopen op feiten”

 

De Beverse burgemeester Marc Van De Vijver (CD&V) reageert scherp. “Vroeger raadde Europa aan proactief natuurcompensaties te creëren. Nu volgt men plots een andere redenering. We zullen dit bekijken, maar weet dat dit enorme gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid en de welvaart in de regio. Doel2020 – waarmee de contacten nu niet van die aard zijn dat ze ons de les moeten spellen – loopt wel erg vooruit op de feiten. Laat ons afwachten wat de Raad van State zal beslissen.”

 

Paul Verbraeken
Gazet van Antwerpen 22-07-2016
http://www.gva.be/cnt/dmf20160722_02395268/europa-geeft-nekslag-aan-havenuitbreiding-dit-kan-enorme-gevolgen-hebben-voor-onze-welvaart

Tags: