Geboorde tunnels liggen weer op tafel

kade rechteroever

De actiegroepen tegen het BAM-tracé voor Oosterweel hebben hun slag thuisgehaald. Hun alternatieven zullen worden onderzocht tijdens de opmaak voor de bouwaanvraag.

De voorbije dagen werd een cruciale stap gezet in de richting van het sluiten van de Antwerpse Ring. De voorstellen die stRaten-Generaal, Ademloos en Ringland formuleerden, zullen als volwaardig alternatief worden meegenomen in het MER-onderzoek dat moet leiden tot de bouwaanvraag voor het Oosterweeltracé. Of hun alternatieven het halen, zal pas later blijken. Maar voor het eerst stapt de Vlaamse regering hiermee af van haar 'beslist beleid' en geeft ze aan dat het BAM-tracé niet langer de enige optie is.

Het “historisch compromis” dat de actiegroepen half maart sloten met bouwheer BAM, de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen, werd begin deze week beklonken in een legaal document. Dat document bouwt verder op de algemene principes die het zogenaamde Toekomstverbond in maart overeen kwam. De belangrijkste daarvan zijn:

1. De alternatieven die de actiegroepen voorstellen rond Oosterweel, worden onderzocht voor de bouwaanvraag wordt ingediend.

2. De Ring wordt gesloten via een noordelijk haventracé, weg van de woonkernen van Borgerhout, Deurne, Merksem en Antwerpen-Noord.

3. De Ring wordt overkapt en krijgt smallere tunnels.

4. Het kluwen van rijbanen ter hoogte van Borgerhout, de zogenaamde Hollandse knoop, wordt ingeperkt tot minder rijvakken, net als de verkeersknoop ter hoogte van de Groenendaallaan.

5. Tegen 2030 moet de modal shift gerealiseerd zijn: maximaal de helft van de verplaatsingen zal dan nog met de auto gebeuren.

Het kantelmoment

Dat deze principes nu opgenomen zijn in de richtlijnen waarmee de BAM haar milieueffectenrapport moet opmaken, is een overwinning voor de actiegroepen. De kans is reëel dat hun voorstellen het halen en dus in de bouwaanvraag vervat worden. Nochtans zag het er voor hen lange tijd niet goed uit

Sinds half maart was er weinig of geen vooruitgang. Bij de actiegroepen en bij de oppositiepartijen Groen en sp.a sloop er onrust in de rangen. Bouwheer BAM sleepte met de voeten, bleef stug vasthaken aan het Oosterweel heavy scenario, en eiste bovendien dat de actiegroepen hun klacht bij de Raad van State zouden intrekken.

Maar op donderdag 1 juni kantelde alles.

Die dag schoof de dienst Mer, onafhankelijke experten die voor de Vlaamse overheid werken, mee aan tafel tijdens de zoveelste vergadering van het Toekomstverbond. De experten lieten verstaan dat er wat hen betreft geen enkel bezwaar is om de alternatieven voor Oosterweel te onderzoeken in het milieueffectenrapport.

Zij baseerden zich onder meer op het peer review rapport dat de NV Eurostation in augustus 2010 in opdracht van BAM opmaakte. In dat rapport werden de drie mogelijke varianten voor een Scheldekruising onderzocht: een brug, tunnels cut & cover, en geboorde tunnels. Een van de conclusies van het rapport was dat geboorde tunnels een volwaardig alternatief zijn voor de cut & cover-techniek, waarbij eerst een sleuf wordt gegraven en er dan een dak wordt opgelegd. Dat rapport werd door stRaten-Generaal zeven jaar lang opgevraagd, meer de actiegroep kreeg het nooit te zien.

Noordkasteel gespaard

En ook een tweede document kwam op 1 juni boven water. In februari van dit jaar maakte de dienst Mer een aanvullende richtlijnennota over aan de BAM. Daarin stelden de experten zwart op wit dat de redenen waarmee de BAM geboorde tunnels in 2016 van tafel veegde, allesbehalve overtuigend waren en dat dus ook dat alternatief kon worden onderzocht.

Ook die nota kregen de actiegroepen eerder niet van hun partner in het Toekomstverbond.

En dus liggen de geboorde tunnels weer op tafel als mogelijke variant. De milieu-impact ervan is alvast een stuk kleiner. De ondertunneling kan dan beginnen aan het Lobroekdok, naast het Sportpaleis, om pas op Linkeroever weer boven te komen. Het waardevolle milieugebied Noordkasteel zou zo grotendeels gespaard blijven.

Vandaag wordt de stand van zaken besproken in de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement. Komt er geen haar meer in de boter, dan zal de bouwaanvraag voor het Oosterweeltracé op rechteroever, oorspronkelijk gepland voor midden augustus, in het late najaar worden ingediend.

GVA - 15-06-2014 p.8

Tags: