Gewesten overleggen over parkings in de Brusselse rand

kade rechteroever

BRUSSEL
De drie gewesten zoeken uit waar pendelaars naar de hoofdstad hun auto kunnen achterlaten. Het Brusselse parkeerbeleid is tot nu toe een grote chaos. Brussels verkeersminister Brigitte Grouwels (CD&V) vraagt de steun van Vlaanderen en Wallonië. 'Brussel is geen eiland.
'

Elke dag pendelen 360.000 Vlamingen en Walen naar de hoofdstad. Twee op de drie komen met de auto, en dat meestal alleen.

Verkeersspecialisten verwachten dat het verkeer tegen 2020 met een kwart zal toenemen. Twee jaar geleden beloofde de Brusselse regering al 16.200 randparkings. Die parkings zijn knooppunten waar pendelaars hun wagen achterlaten en overstappen op het openbaar vervoer. Ze maken deel uit van Iris 2, het vervoersplan uit 2010 waarmee het gewest de strijd aanbindt met koning Auto. Amper 2.000 van de beloofde plaatsen werden al gerealiseerd.

"De parkings zijn te duur", zegt Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V). "De beschikbare ruimte in Brussel is zo schaars dat we in de hoogte of in de diepte moeten werken. Daardoor stijgt de kostprijs enorm. Een parkeerplaats in een ondergrondse parking kost 30.000 euro, in een parkeertoren 20.000 euro.

Maar er is meer. Het Brusselse parkeerbeleid is immers één grote chaos. De negentien gemeenten zijn elk verantwoordelijk voor het parkeerbeleid op hun grondgebied. Het Brussels Parlement heeft die bevoegdheid wel overgeheveld naar een gewestelijk parkeeragentschap, maar van een gewestelijk parkeerplan is nog lang geen sprake. Dat moet eerst nog tweemaal door de ministerraad en de test van een openbaar onderzoek doorstaan.
Dat er nauwelijks overleg plaatsvindt tussen de gemeenten en de gewesten werd vorige maand pijnlijk duidelijk. Toen maakte de stad Brussel bekend dat ze de parkings rond het Boudewijnstation betalend wil maken. Met het ontwerp haalde de stad zich de woede van de gewesten op de hals. "Het plan druist in tegen de mobiliteitsvisie van de Vlaamse regering", vindt Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). Vlaanderen, Brussel en Wallonië proberen vandaag de impasse te doorbreken. Een werkgroep moet knopen doorhakken in mobiliteitsdossiers die de grenzen van de gewesten overschrijden.

Grouwels lanceerde aan de vooravond alvast een oproep. "Brussel is geen eiland. Het Brussels Gewest kan de kosten van de randparkings onmogelijk alleen dragen, dus zullen Vlaanderen en Wallonië hun verantwoordelijkheid moeten opnemen."

 

 

ANN DE BOECK
De Morgen 16-11-2012 pag. 10
 

Tags: