Horta-avond 21 oktober 2015

kade rechteroever

Speciaal voor wie niet aanwezig was

 

 

 

Zoals steeds kan u weldra de combinatie van video en presentatie van deze 18de Horta-avond meebeleven op http://www.ademloos.be/info-avonden

We geven u nu alvast in het kort de presentaties van gisteren:


Inleiding door Manu Claeys van stRaten-generaal

de presentatie van Manu Claeys
 

Publiekspremière: over een Antwerps voorstadsnet

Vorige maand gaf de NMBS op een netwerkevent voor lokale besturen een lezing over een mogelijk Antwerps voorstadsnet van lighttrains. Gisteren kwam Giovanni Palmieri (NMBS) tekst en uitleg geven bij wat de Antwerpse actiegroepen maar ook hun vrienden van ABBLO, Red de Voorkempen en Ringland al zo lang bepleiten: een volwaardig voorstadsnet van snel en frequent treinverkeer in en rond Antwerpen.

de presentatie van Giovanni Palmieri

 

Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis stond  nadien stil bij de politieke haalbaarheid van zo’n net.

de presentatie van Koen Kennis
 

Na de pauze leidde Wim van Hees van Ademloos de volgende onderwerpen en sprekers in:

Over Dieselgate is enorm veel geschreven. De actiegroepen hebben twee weken geleden zelf de relatie gelegd tussen Dieselgate en de grote lopende MER-procedures. Niemand is waarschijnlijk bij meer MER's betrokken geweest dan Erik Grietens. Wij zijn dan ook vereerd hem opnieuw te mogen begroeten over deze belangrijkste procedure in iedere openbare bouwplanning.

Erik Grietens, expert van Bond Beter Leefmilieu (BBL): van Dieselgate naar MER-procedures bij grote infrastructuurwerken

de presentatie van Erik Grietens

 

Greet Bergmans, juriste: de actiegroepen naar de Raad van State
Op een hoorzitting in het Vlaams Parlement gaf juriste Greet Bergmans begin juli ll. een uiteenzetting over het verzoekschrift tegen het GRUP Oosterweelverbinding dat Ademloos en stRaten-generaal samen met drie Antwerpse burgers twee weken later, op 13 juli, zouden indienen bij de Raad van State. Zij overloopt de 11 deelklachten (‘middelen’) waarmee wij naar de Raad van State zijn gegaan.

de presentatie van Greet Bergmans
 

22-10-2015

 

Tags: