Groen heeft niets dan lof voor Toekomstverbond, maar: “we zijn nog maar halfweg”

kade rechteroever

Een Oosterweel-light met boortunnels biedt kansen voor het Noordkasteel en het Sint-Annabos, maar kan ook heel wat kosten besparen en op die manier een financiering van de overkapping van de Antwerpse ring vooruithelpen. Dat zegt Groen woensdag in een reactie op het nieuws dat er een nieuwe doorbraak lijkt te zijn in het kader van het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding. Ook sp.a reageert tevreden op het nieuws, maar plaatst wel enkele kanttekeningen bij de vorderingen.

Als de klachten van de actiegroepen bij de Raad van State binnenkort zoals overeengekomen zouden worden ingetrokken, wil Groen wel nog de “politieke waakhond” van de gemaakte afspraken spelen, klinkt het.

Lees ook: Actiegroepen halen slag thuis: geboorde tunnels voor Oosterweel sparen Noordkasteel

“Niets dan enthousiasme”

Antwerps Groen-fractieleider en Vlaams parlementslid Wouter Van Besien zegt “niets dan enthousiasme” te voelen bij het Toekomstverbond tussen actiegroepen, Vlaamse regering en stad Antwerpen.

“In dit akkoord zitten belangrijke zaken waar de actiegroepen en Groen al decennia voor ijveren: een shift richting meer duurzaam vervoer, doorgaand verkeer verder weg van de stad en een overkapping van de Ring”, zegt hij. “Daar komen nu heel veel kansen bij: het Noordkasteel kan gered worden, de aansluitingscomplexen in Deurne, Borgerhout, Antwerpen-Noord en den Dam kunnen vereenvoudigd worden, de tunnels kunnen smaller worden...”

Van Besien looft de actiegroepen voor het afgelegde parcours, maar stelt wel dat “we nog maar halfweg zijn”. De financiering van de overkapping is nog niet gegarandeerd en er zijn nog geen concrete acties om te komen tot de noodzakelijk geachte modal shift naar minder wegverkeer, vindt hij.

“Stappen nodig voor modal shift”

Sp.a reageert tevreden op het nieuws dat, na de Antwerpse actiegroepen, nu ook de BAM vragende partij is om een Oosterweel-light te onderzoeken als alternatief voor de bestaande Oosterweeltunnels. De oppositiepartij plaatst wel nog enkele kanttekeningen bij de vorderingen van het Toekomstverbond. Er is nog een concreet actieplan nodig voor een modal shift, klinkt het, men moet nieuwe plannen blijven toetsen aan de gevolgen voor de luchtkwaliteit en er zijn nog geen garanties voor de financiering van het hele project, inclusief overkapping van de Antwerpse ring.

Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache stelt naar eigen zeggen vast dat “bij elke gelegenheid de noodzaak van een modal shift vermeld wordt, maar het onduidelijk blijft hoe die concreet zal worden gerealiseerd”. Ook voor het financiële plaatje ontbreken nog steeds de nodige garanties, vindt ze.

Kherbache noemt het wel positief dat het Toekomstverbond stappen in de goede richting blijft zetten. “Het is goed dat een Oosterweel-light tracé zal onderzocht worden en het Noordkasteel op die manier hopelijk kan worden gered”, stelt ze. “Het is wel belangrijk dat we steeds oog blijven hebben voor wat nieuwe plannen zouden betekenen voor de luchtkwaliteit, want het kan niet de bedoeling zijn dat we op dat vlak weer een stap achteruit zouden zetten.”

 

GVA - 14-06-2017
http://www.gva.be/cnt/dmf20170614_02924961/groen-heeft-niets-dan-lof-voo...

Tags: