Groen profiteert van Ringlandeffect in Antwerpen

kade rechteroever

 In Antwerpen was het uitkijken naar het effect van Ringland op de uitslag. Groen, vanaf dag één tegen het Oosterweeltracé, profiteerde van het enthousiasme voor een overkapping van de ring. De PVDA net niet.

Begin mei katapulteerde het voorstel van het burgerinitiatief Ringland om de Antwerpse ring onder de grond te stoppen de mobiliteitskwestie naar het hart van de verkiezingscampagne. Het verzet tegen het Oosterweel- of BAM-tracé, door de Vlaamse regering bevestigd in het Valentijnsakkoord, flakkerde opnieuw op. Ringland raakte een gevoelige snaar. Begin mei bliezen 10.000 manifestanten verzamelen in Park Spoor Noord en het Ringlandfeest in De Roma trok 1.500 enthousiastelingen. Afgelopen zaterdag namen andermaal duizenden mensen deel aan de 'Ringland Wave' op bruggen over de ring.

Alle Vlaamse partijen schaarden zich voor de verkiezingen principieel achter de overkapping. Vooral Groen, en in mindere mate de PVDA, bleken het meest geloofwaardig. Zij spraken zich van meet af aan uit tegen de Oosterweelverbinding. De PVDA haalde net geen zetel in het Vlaams Parlement, maar Groen maakte in het kanton Antwerpen een sprong van 4,4 procent naar 14,2 procent. In de provincie groeide de partij met bijna 3 procent.

De N-VA en CD&V willen eerst de Oosterweelverbinding realiseren. De N-VA leed allesbehalve averij door haar trouw aan het Oosterweeltracé. CD&V ging licht achteruit.

De sp.a, die Oosterweel wil combineren met Ringland en de overkapping in het Vlaams regeerakkoord wil, boerde achteruit. Open VLD, in de afgelopen legislatuur in de oppositie maar in Antwerpen in het stadsbestuur, maakte een opmerkelijke bocht in het mobiliteitsdossier. Ze steunde eerst het Oosterweeltracé, maar kwam daar eind april op terug. Ze kiest voor de overkapping gecombineerd met het tracé Oosterweel-Noord. Dat maakt op de rechteroever niet ter hoogte van het Sportpaleis de verbinding met de ring, maar via een noordelijker gelegen tunnel. De Antwerpse kiezer kon die bocht niet smaken.

Hoe moet het nu verder met Oosterweel? Groen, de PVDA en Open VLD willen dat het BAM-tracé verdwijnt, CD&V, de N-VA en de sp.a niet. Een klassieke tripartite blijft mogelijk, maar de N-VA en CD&V halen samen moeiteloos een Vlaamse meerderheid. En zowel Bart De Wever als Kris Peeters eiste voor de verkiezingen al dat het Oosterweeltracé in het regeerakkoord komt. Toch wordt de overkapping in zo'n coalitie niet per se begraven, omdat de twee partijen al aangaven de financiële haalbaarheid te willen onderzoeken.

NICO SCHOOFS 

Bron : De Tijd, 26 mei 2014, Pagina 4

Tags: