GRUP op komst voor uitbreiding E34

kade rechteroever

De Vlaamse regering moet een zogenaamd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opmaken voor de uitbreiding van de E34 met parallelwegen. Dat heeft Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) geantwoord op een parlementaire vraag van partijgenoot Jos De Meyer.

Die laatste peilde naar een stand van zaken in het belangrijke mobiliteitsdossier. Om een oplossing te bieden aan de huidige verkeersproblemen stellen de Wase gemeenten voor om parallelwegen aan te leggen naast de E17 en de expresweg E34.

"Er zal een voorontwerp van GRUP worden opgemaakt, zodra de Vlaamse regering heeft beslist over het exacte tracé", zegt Schauvliege. "De E34 wordt verbreed vanaf het complex Vrasene tot en met de aansluiting op het project Oosterweel, net voor het complex Waaslandhaven-Oost. De E34 wordt uitgebreid en de bestaande complexen op het tracé worden aangepast om het toenemende verkeer van de containerterminals in de haven te kunnen opvangen. Het lokale en economische verkeer wordt zo veel mogelijk gescheiden. Bovendien wordt het nieuwe aansluitingscomplex 'Waaslandhaven-West' aangelegd, dat het grootste deel van het wegvervoer van de Saeftinghezone zal opvangen."

De minister neemt zelf geen initiatief voor de bijkomende kleinschalige verbinding tussen het Doornpark in Beveren en de E34. "Dat is geen hoofdweg of primaire weg en dus komt het niet het Vlaams Gewest toe", weet Schauvliege nog te vertellen.
 

Keuze

De Meyer vraagt de regering snel werk te maken van de keuze van het precieze tracé. "Want om sommige onderdelen te realiseren moet het GRUP-Vlaanderen vermoedelijk gewijzigd worden en voor meerdere onderdelen moeten er gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) worden opgemaakt. De uiteindelijke realisatie kan dus nog jaren duren", zegt hij.

(PKM)
Het Laatste Nieuws 09-03-2016
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-beveren/grup-op-komst-voor-uitbreiding-e34-a2640961/

Tags: