Is dit het ultieme compromis?

kade rechteroever

Het nieuwe plan voorziet een noordelijk tracé (rode lijn) voor doorgaand verkeer én een Oosterweelverbinding (gele lijn) voor lokaal verkeer. 

Goed dat ook de overheid en de intendant inzien dat het doorgaande en het zware verkeer zo ver mogelijk van de stad moeten en dat de Oosterweelverbinding daar dus niet geschikt voor is. Spreken over een compromis is wel voorbarig. Onder andere omdat de volledige overkapping van de Ring nog lang niet gegarandeerd is.

 

 

Oosterweel zonder Oosterweel

En wat als er nu eens gewoon géén nieuwe Oosterweelverbinding komt? De kans is groot, nu een intendant een nieuwe piste onderzoekt die iedereen behoedt voor gezichtsverlies.
Het komt neer op een compromis, waarbij zowel het tracé van de regering gebruikt zal worden als dat van de actiegroepen, zo bericht 'De Morgen' vandaag. Het wordt volop besproken door de actiegroepen, de Vlaamse regering en het stadsbestuur. Er is nog zes weken tijd. Is er dan geen oplossing, dan slaat de Raad van State het project mogelijk jaren terug. In het nieuwe tracé worden zo veel mogelijk voertuigen omgeleid langs het noorden van de stad. Dat gebeurt door de capaciteit te verhogen van de tunnels in de haven, door de omliggende snelwegen te versterken en via maatregelen zoals een tolheffing. De verdienste van dit plan is dat het iedereen toelaat om met opgeheven hoofd de onderhandelingstafel te verlaten. Tot nu toe zweert de overheid bij de Oosterweelverbinding, terwijl de actiegroepen vasthouden aan hun haventracé. Nu moeten ze die dogma's voor een stukje lossen.
Het Laatste Nieuws 07-02-2017 pag. 9

 

Het ultieme compromis?

Er is een historisch compromis in de maak over Oosterweel. De oplossing is even simpel als verrassend: iedereen krijgt zijn zin. Het tracé van de regering zal gebruikt worden voor het lokale verkeer, het tracé van de actiegroepen voor doorgaand verkeer.

 

Het overleg rond de Antwerpse Oosterweelverbinding draait op volle toeren. De actiegroepen zitten rond de tafel met de Vlaamse regering en het stadsbestuur. Ze hebben nog iets minder dan zes weken om een compromis te vinden. Lukt dat niet, dan slaat de Raad van State het project mogelijk jaren terug.

Daarom ligt er nu een nieuw tracé op tafel. In plaats van alle auto's over de Oosterweelverbinding te sturen, worden daarbij zoveel mogelijk voertuigen omgeleid langs het noorden van de stad. Dat gebeurt door de capaciteit te verhogen van de tunnels in de Antwerpse haven, door de omliggende snelwegen rond Antwerpen te versterken en via sturende maatregelen zoals een tolheffing.

Voor de 'noordelijke bypass' wordt een extra Tijsmanstunnel gebouwd en wordt de capaciteit van de Liefkenshoektunnel en de Beverentunnel verhoogd. Bedoeling is dat die as wordt gebruikt voor het doorgaand verkeer. Vandaar dat de doorstroming op de omliggende wegen, zoals de E34 uit Knokke, ook wordt verbeterd.

De noordelijke bypass lijkt op het haventracé van de actiegroepen, alleen radicaler. Het komt tegemoet aan hun eis om het doorgaande verkeer buiten de stad te houden. In dit plan ligt de autostrade zelfs nog verder van de stad zodat linkeroever helemaal wordt gespaard. Dat zullen ze in Zwijndrecht graag horen.

Moet de overheid dan haar plannen inslikken? Neen, want de bypass is slechts een gedeeltelijke vervanging van de Oosterweelverbinding. Die wordt namelijk behouden voor het verkeer dat in Antwerpen of in de haven moet zijn. Resultaat: niet één, maar twee tracé's.

 


 

Overleg

Intendant Alexander D'Hooghe, die geen commentaar wenst te geven, heeft het plan op tafel gelegd als resultaat van het overleg tussen de actiegroepen en de overheid. De administratie krijgt de opdracht om de verkeerseffecten te onderzoeken tegen eind februari. Over de kostprijs is voorlopig weinig bekend, maar dat zou kunnen meevallen omdat het extra noordelijke tracé er al grotendeels ligt.

De verdienste van dit plan is dat het iedereen toelaat om met opgeheven hoofd de onderhandelingstafel te verlaten. Tegelijk moet iedereen een stapje achteruit zetten. Tot nu toe zweert de overheid bij de Oosterweelverbinding, terwijl de actiegroepen vasthouden aan hun haventracé. Nu moeten ze die dogma's voor een stukje lossen.
 

Schepen is positief

De studie legt wel een essentiële afweging op tafel. Want als je auto's via het noorden van Antwerpen omleidt, dan rijdt er automatisch minder verkeer op het zuidelijke deel van de ring. Vraag is dan: heb je überhaupt nog een Oosterweelverbinding van 3,5 miljard euro nodig?

Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) vindt van wel. Kennis reageert positief op het plan om een deel van het verkeer om te leiden via het noorden, maar volgens hem volstaat dat niet om de Oosterweel te vervangen. "De Liefkenshoektunnel is geen alternatief voor een derde Scheldekruising", zegt hij.

Manu Claeys van actiegroep StRaten-Generaal ziet dat anders. Hij vindt het goed dat de overheid bereid is om creatieve pistes te onderzoeken, maar verwondert zich over de selectiviteit waarmee dat gebeurt. "Waarom vergelijkt de overheid ons tracé niet gewoon met het hare? Dat zou pas echt duidelijk zijn."

ANN DE BOECK
Het Laatste Nieuws 07-02-2017
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/oosterweel-het-ultieme-compromis-a3074306/

 

'Oosterweel light' in de maak

Er is een oplossing op komst voor het dossier Oosterweel. De stad, de Vlaamse regering en actiegroepen onderhandelen over een 'lightversie'. Dat is een compromis, dat niemand gezichtsverlies kost: iedereen krijgt (minstens deels) z'n zin.


Het nieuwe tracé dat voorligt, is rond de onderhandelingstafel gebracht door intendant Alexander D'Hooghe. Inhoudelijk komt het erop neer dat er zo veel mogelijk voertuigen omgeleid worden langs het noorden van de stad. Hoe? Door drie ingrepen. Eén: door de capaciteit te verhogen van de tunnels in de haven. Twee: door de omliggende snelwegen rond Antwerpen te versterken. Drie: door sturende maatregelen zoals een tolheffing.
De krant 'De Morgen' kon de plannen inkijken. Doorgaand verkeer zou door een extra Tijsmanstunnel moeten, terwijl ook de capaciteit van de Liefkenshoektunnel en de Beverentunnel zou worden verhoogd. Linkeroever zou worden gespaard. Voor de actiegroepen klinkt die ingreep als muziek in de oren: die hebben er altijd voor gepleit dat het doorgaand verkeer buiten de stad bleef. Tegelijk zou ook de overheid haar gram thuishalen, want voor het verkeer dat in Antwerpen of de haven moet zijn, zou wél (een stukje) Oosterweelverbinding nodig zijn.
Hoeveel 'Oosterweel light' moet kosten, is onduidelijk. Minder wellicht dan de 'full option', omdat het noordelijke tracé er al grotendeels ligt.
Het overleg rond de Antwerpse Oosterweelverbinding draait op volle toeren. De actiegroepen zitten rond de tafel met de Vlaamse regering en het stadsbestuur. Ze hebben nog iets minder dan zes weken om een compromis te vinden. Lukt dat niet, dan slaat de Raad van State het project mogelijk jaren terug.

SABINE VERMEIREN
Het Laatste Nieuws 07-02-2017
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3074093/2017/02/07/Oosterweel-light-in-de-maak.dhtml

 

Oosterweel: de sleutelmomenten

2000: toenmalig gouverneur Camille Paulus roept in april een Staten-Generaal samen. Een eerste Masterplan Oosterweel wordt geraamd op 1,5 miljard euro.

2005: voorstelling van de maquette van de Lange Wapper. Het viaduct maakt de Antwerpse ring rond via een noordelijk tracé (BAM-tracé) over het Eilandje. Vrijwel alle politieke formaties reageren positief.

2008: actiecomité Ademloos wordt opgericht. stRaten-generaal is dan al enkele jaren actief. In de zomer bestelt de Vlaamse regering een nieuwe studie naar de voor- en nadelen van een viaduct.

2009: in oktober valt een volksraadpleging in het nadeel uit van de Lange Wapper.

2010: de Vlaamse regering beslist de Lange Wapper ondergronds te steken. In één moeite worden ook de R11bis en de A102 gelanceerd.

2014: de Vlaamse regering kiest in februari definitief voor het BAM-tracé, met ook nog een tunnel onder het Albertkanaal.

2014: met Ringland komt een nieuwe, belangrijke speler in beeld. De actiegroep presenteert een ambitieus idee voor een volledige overkapping van de Ring.

2015: net voor Kerstmis wordt Alexander D'Hooghe door de Vlaamse overheid aangesteld tot overkappingsintendant.

2016: begin juni stappen de actiegroepen, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen samen in een werkgroep geleid door D'Hooghe. Ademloos, stRaten-generaal en Ringland gaan handtekeningen inzamelen voor een nieuwe volksraadpleging.

2017: in januari is er slecht nieuws voor de Vlaamse regering. De auditeur van de Raad van State zet Oosterweel op losse schroeven.

(PHT)
Het Laatste Nieuws 07-02-2017
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-stabroek/oosterweel-de-sleutelmomenten-a3074307/

 

Tags: