HORTA infoavond woensdag 21 oktober 2015

kade rechteroever

Opgelet, deze Horta gaat uitzonderlijk door op woensdag! 

Kom naar de 18de Horta avond van "de Antwerpse Actiegroepen". Ook deze infoavond is weer gevuld met boeiend stadsnieuws en interessante sprekers. Zoals altijd: gratis en met goed gevulde bar! We voorzien deze avond voldoende tijd voor vragen.

 

Programma

We hebben 3 belangrijke programmapunten:

1. publiekspremière: over een Antwerps voorstadsnet
Vorige maand gaf de NMBS op een netwerkevent voor lokale besturen een lezing over een mogelijk Antwerps voorstadsnet van lighttrains.
De Antwerpse actiegroepen nodigden de NMBS uit om hierover ook publiekelijk te spreken, bijvoorbeeld op onze infoavond.
De NMBS ging in op de uitnodiging. Giovanni Palmieri (NMBS) komt tekst en uitleg geven bij wat de Antwerpse actiegroepen maar ook hun vrienden van ABBLO, Red de Voorkempen en Ringland al zo lang bepleiten: een volwaardig voorstadsnet van snel en frequent treinverkeer in en rond Antwerpen.
Manu Claeys (stRaten-generaal) leidt in, Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (o.v.) staat nadien stil bij de politieke haalbaarheid van zo’n net.
Dit deel wordt afgesloten met beknopte gelegenheid tot vragen stellen.

 

Na de pauze leidt Wim van Hees (Ademloos) de volgende onderwerpen en sprekers in:

 

2. van Dieselgate naar MER-procedures bij grote infrastructuurwerken door Erik Grietens, expert van Bond Beter Leefmilieu (BBL)
Over Dieselgate is enorm veel geschreven. De actiegroepen hebben twee weken geleden zelf de relatie gelegd tussen Dieselgate en de grote lopende MER-procedures. Niemand is waarschijnlijk bij meer MER's betrokken geweest dan Erik Grietens. Wij zijn dan ook vereerd hem opnieuw te mogen begroeten over deze belangrijkste procedure in iedere openbare bouwplanning.

3. de actiegroepen naar de Raad van State: door Greet Bergmans, juriste
Op een hoorzitting in het Vlaams Parlement gaf juriste Greet Bergmans begin juli ll. een uiteenzetting over het verzoekschrift tegen het GRUP Oosterweelverbinding dat Ademloos en stRaten-generaal samen met drie Antwerpse burgers twee weken later, op 13 juli, zouden indienen bij de Raad van State. Zij overloopt de 11 deelklachten (‘middelen’) waarmee wij naar de Raad van State zijn gegaan.
Ook na deze twee uiteenzettingen is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Dit wordt een zeer belangrijke Horta. Voor de pauze veelbelovende toekomstmuziek, na de pauze brandende actualiteit.
Tot woensdag!
21 oktober 2015, 20 uur stipt (open vanaf 19 uur)

Hopland 2, Antwerpen

 

Locatie: 

zaal Horta (route)
Hopland 2
2000 Antwerpen

Tags: