Ik dicht protest aan!

kade rechteroever

 

Ik dicht protest aan ! Onderstaand citaat komt uit VERLICHTE GEDICHTEN (Omgaan met poëzie voor jongeren en hun leraren/opleiders), Joris Denoo, Acco Leuven/Den Haag, maart 2017

 

 

Ik dicht protest aan!

Woorden kunnen macht uitoefenen. Ze hebben slagkracht. Ze kunnen overtuigen. Ze kunnen betogen en desgewenst tegenbetogen. Omdat ze uitdrukkelijk iets willen zeggen. De dichter engageert zich en neemt een standpunt in. Vaak kiest zo’n dichter voor een minderheid ( … die misschien later wel gelijk krijgt en recht van bestaan verwerft … ) Gewoonlijk ijveren geëngageerde dichters voor vrijheid en democratie, want die heb je nodig om goed te schrijven. Het is niet toevallig dat vroeger bij bijvoorbeeld een militaire staatsgreep onder andere ook dichters werden opgepakt, opgesloten of verbannen (Pablo Neruda, Eduard Limonov, Aleksandr Sergejevitsj Poesjkin). Ze werden als gevaarlijk beschouwd, omdat hun woorden een grote invloed op de mensen hadden. Sommige schrijvers werden later zelfs, in andere tijden, de leider van hun land. Of ze streden mee naar het presidentschap (Mario Vargas Llosa, Václav Havel, Michael Higgins). Er zijn ook dichters die actief zijn voor het milieu, het klimaat en de algemene gezondheid. Denk maar aan de Lappersfort Poets Society, die in Brugge het Lappersfortbos in bescherming neemt, samen met activisten. De sleutel om dergelijke gedichten te vatten en te appreciëren, ligt natuurlijk voor het grijpen. De concrete wereld is hier allerbelangrijkst: politiek, cultuur, economie, natuur, milieu, welzijn, welvaart. Engagement is het grote woord. Typisch vormelijke elementen zullen op de tweede plaats komen, al kunnen muzikaliteit, herhaling, ritme en rijm een hoofdrol spelen bij het memoriseren van dergelijke teksten en helpen bij de mondelinge verspreiding ervan, zodat veel mensen ze kunnen nazeggen.

Joris Denoo
uit VERLICHTE GEDICHTEN
Acco Leuven/Den Haag, maart 2017

Tags: