Lage-emissiezone in Antwerpen: Nederlanders en Fransen moeten niet betalen

kade rechteroever

Nederlanders en Fransen die met een vervuilende wagen de Antwerpse lage-emissiezone inrijden, ontsnappen voorlopig aan de boete van 125 euro. Hun persoonsgegevens mogen niet worden doorgegeven aan Antwerpen.

 

“We baseerden ons op het overleg met voormalig federaal minister van Mobiliteit Galant”, zegt Antwerps schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Antwerpen is met de LEZ een pionier en dan bots je sneller op kinderziekten. Het probleem rond de uitwisseling van persoonsgegevens met Nederland en Frankrijk is een gevolg van miscommunicatie met Galant.”

Of het nieuwe verdrag er snel komt, is nog maar de vraag. Volgens Vlaams minister van Leefmi­lieu Schauvliege (CD&V) moet juridisch worden uitgeklaard of er wel een verdrag moet komen met het Vlaams Gewest. Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) benadrukt dat er volop wordt gewerkt aan zo’n protocol.

svw
Gazet van Antwerpen 17-02-2017
http://www.gva.be/cnt/dmf20170216_02735274/lage-emissiezone-in-antwerpen-nederlanders-en-fransen-moeten-niet-betalen

 

Nederlanders en Fransen moeten niet betalen

Lage-emissiezone

Wel federaal, maar geen Vlaams verdrag voor uitwisseling gegevens buitenlandse voertuigen met stad Antwerpen 

Buitenlandse chauffeurs van vervuilende wagens dreigen te ontsnappen aan een boete als ze de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) inrijden. De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) mag de persoonsgegevens niet doorgeven aan Antwerpen, want het verdrag hierover met Nederland en Frankrijk is federaal afgesloten en de LEZ is Vlaamse materie.
 

De opzet was eenvoudig: de ‘slimme’ camera’s registreren de wagens die de LEZ binnenrijden en de DIV verstrekt de persoonsgegevens van de overtreders aan de stad Antwerpen. Maar dit gebeurt voorlopig niet omdat de DIV het niet mág. “Het verdrag met Nederland en Frankrijk werd afgesloten door de federale overheid”, zegt Nabilla Ait Daoud (N-VA), Antwerps schepen van Leefmilieu. “Het is blijkbaar niet automatisch van kracht voor de handhaving van de LEZ, want dat is Vlaamse wetgeving.”
 

De stad Antwerpen kijkt nu naar Vlaanderen om zo’n verdrag af te sluiten om te kunnen beschikken over deze gegevens. “We hopen natuurlijk dat er zo snel mogelijk een einde komt aan dit Belgisch labyrint en er een protocol komt op Vlaams niveau met Nederland en Frankrijk”, zegt de schepen. “We zijn op 1 februari begonnen en tijdens deze maand beboeten we nog niet. Vanaf 1 maart gaan we echt over tot beboeten. Wie met een vervuilende wagen de LEZ in rijdt, betaalt 125 euro.”
 

Nederlanders en Fransen (samen goed voor 70% van het buitenlandse autoverkeer in Antwerpen) die in overtreding zijn, zullen evenwel tegen de lamp lopen: de politie en de LEZ-toezichters gaan stelselmatig buitenlandse wagens in de LEZ controleren en de boete onmiddellijk innen.
 

“Miscommunicatie met Galant” 

Opmerkelijk is dat dit probleem niet eerder aan het licht kwam. De Vlaamse regering legde eind 2014 de voorwaarden vast van de LEZ. Daarnaast werd de invoering in Antwerpen met een jaar vertraging ingevoerd. “We baseerden ons op het overleg met voormalig federaal minister van Mobiliteit Galant”, zegt Ait Daoud. “We gingen ervan uit dat het verdrag ook van toepassing was voor de LEZ en dat de privacymachtiging voldoende was. Alleen stelde de DIV recent vast dat er juridisch toch problemen waren.
 

Antwerpen is met de LEZ een pionier en dan dreig je al sneller te botsen op kinderziekten. Het probleem rond de uitwisseling van persoonsgegevens met Nederland en Frankrijk is een gevolg van miscommunicatie met Galant.”
 

Of het protocol er snel komt is nog maar de vraag. Vlaams minister- president Geert Bourgeois (N-VA) sluit in zijn bevoegdheid Buitenlandse Betrekkingen zo’n protocol af. Hij doet dit op aangeven van een vakminister. Dit is ofwel Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) of haar collega voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Er bestaat een probleem tussen de stad Antwerpen en de federale overheidsdienst Mobiliteit”, zegt Schauvliege uiteindelijk. “De juridische vraag of er effectief een protocol moet komen met het Vlaams Gewest is nog niet uitgeklaard. Dat wordt nog onderzocht.”
 

Vlaams minister Weyts is optimistischer. “We gaan er voor zorgen dat er zo snel mogelijk een protocol is met Nederland en Frankrijk”, aldus de minister.


 

NABILLA AIT DAOUD Antwerps schepen
“Antwerpen is een pionier en dan dreig je sneller te botsen op kinderziekten.”  

 

SACHA VAN WIELE
Gazet van Antwerpen 17-02-2017 pag. 2

Tags: