Lage-emissiezone krijgt groen licht

kade rechteroever

Oppositie krijgt geen gehoor voor sociale correcties en verstrenging voorwaarden 

De Antwerpse meerderheid keurde de invoering van de lage-emissiezone goed. De oppositiepartijen pleitten voor sociale correcties en verstrenging, maar vingen bot.
 

 bMet de goedkeuring op de gemeenteraad gisteren kan de lageemissiezone worden ingevoerd op 1 februari 2017. Vervuilende wagens worden dan geweerd uit het gebied binnen de Ring en op Linkeroever. PVDA-gemeenteraadslid Dirk Van Duppen vindt het absurd dat Linkeroever mee in het gebied is opgenomen.
 

Volgens hem is in deze wijk zo’n ingreep niet nodig. Bovendien vreest hij voor de sociale impact voor de vooral oudere inwoners op Linkeroever. “26,7 procent van de inwoners is ouder dan 65 jaar”, zegt Van Duppen. “Dit zijn meestal mensen met een oude wagen. Zij worden door het plaatsen van een roetfilter op zotte kosten gejaagd. Voor de sociale huurders is de lage-emissiezone echt een pestbelasting.”
 

Ook Vlaams Belang, sp.a en Groen zijn bezorgd over de sociale gevolgen en pleiten voor sociale maatregelen, zoals het gratis verstrekken van een abonnement voor De Lijn als alternatief voor de vervuilende wagen. Freya Piryns (Groen) houdt een pleidooi voor strengere voorwaarden. “Sommige vervuilende diesels zijn nog wel welkom in de lage-emissiezone”, zegt Piryns. “Bovendien is er geen engagement om het gebied uit te breiden naar de districten buiten de Ring.”
 

Sp.a-gemeenteraadslid Toon Wassenberg is voor een lage-emissiezone, maar betreurt dat het college deze maatregel vooral als een schaamlapje gebruikt. “Het huidige mobiliteitsbeleid doet juist het omgekeerde van wat je met de lage-emissiezone wil bekomen”, zegt Wassenberg.
 

Antwerps leefmilieuschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) krijgt steun van haar eigen fractie en CD&V. Martine Vrints (N-VA) vindt de lage-emissiezone ecologisch en evenwichtig. Zij is niet te vinden voor het verstrekken van een gratis abonnement voor De Lijn. “We zouden dan hardleerse burgers die bleven rondrijden met een vervuilende wagen belonen”, zegt Vrints.
 

Caroline Bastiaens (CD&V) vraagt dat versneld werk wordt gemaakt van de aanleg van park and rides rond de stad, zodat mensen hun vervuilende wagen daar kunnen achterlaten. Schepen Ait Daoud benadrukt nogmaals dat het niet haar opzet is om wagens af te pakken. “Ik wil vooral minder vervuilende wagens in de stad. Het is een stimulans om diesels in te ruilen voor benzine. De lage-emissiezone sluit aan op ons mobiliteitsbeleid. De wagen heeft een plek in de stad.”
 

Vlaams Belang stemde tegen. Groen, PVDA en sp.a onthielden zich. De lage-emissiezone werd goedgekeurd door de meerderheid.

Meer informatie vindt u in de haalbaarheidsstudie van Transport & Mobility Leuven.

 

SACHA VAN WIELE
Gazet van Antwerpen 26-01-2016 pag. 13

Tags: