'Maak bredere fietspaden met twee rijbanen voor twee snelheden'

kade rechteroever

Fietsersbond reageert op voorstellen van sp.a en Groen om stijgend aantal fietsers op te vangen

Door de stijging van het aantal fietsers ontstaan er ook meer conflicten op de weg. Daarom pleit sp.a voor bredere fietspaden met rijbanen voor trage en snelle fietsers. De Fietsersbond vindt dat een goed idee.

De verkoop van fietsen neemt in Antwerpen een spectaculaire vlucht. Fietsenwinkels spreken van een meerverkoop van 50% tot 130%. Dat kon u gisteren al lezen in uw krant. Groen en sp.a dringen daarom aan op extra
maatregelen om de toevloed aan fietsers te kunnen opvangen en de veiligheid te verbeteren. We leggen vier voorstellen voor aan Stef Leroy van de Fietsersbond.

Volgens Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws zijn de meeste fietspaden te smal. Dat leidt tot conflicten tussen beginnende en ervaren fietsers, en trage en snelle fietsers. Hij pleit voor bredere fietspaden met rijbanen voor
twee snelheden.
Stef Leroy: Dat lijkt mij een zeer goed idee. We zien in heel Vlaanderen dat door het succes van het fietsen de fietspaden te smal worden. Bij de inhuldiging van het Ringfietspad was de breedte perfect, maar vandaag is het te smal, zeker tijdens de spits. Dat er rijbanen komen voor trage en snelle fietsers, is interessant. Zo belet je dat de fietsers elkaar hinderen. Het is belangrijk dat fietsers niet in elkaars weg rijden.

Wouter Van Besien (Groen) pleit voor twintig fietssnelwegen die de randgemeenten verbinden het met centrum van Antwerpen.
Leroy: Dat lijkt mij veel voor het budget dat er nu is voor fietsinfrastructuur. De provincie Antwerpen investeert volop in fietso-strades. Daarbij wordt gekeken naar het hoogste potentieel. De fietsostrade Antwerpen-Meche-
len is één van drukst bereden fietspaden in Vlaanderen. Of die helemaal moeten doorlopen tot in het centrum is maar de vraag. Binnen de Fietsersbond loopt momenteel een discussie over de keuze tussen gescheiden
fietspaden of gemengd verkeer met zone 30 in de binnenstad. Belangrijk is dat er minder wagens in het stadscentrum komen, waardoor er meer ruimte ontstaat voor fietsers.

De sp.a pleit voor slimme verkeerslichten, die bij veel fietsers op groen springen.
Leroy: In de Deense hoofdstad Kopenhagen weten fietsers aan welke snelheid ze moeten trappen om groen te hebben bij het volgende verkeerslicht. Ik ben blij dat Antwerpen nu ook een proefproject opstart. Alleen hoop ik dat het snel ook op andere plekken wordt geïntroduceerd, want voorbeelden uit het buitenland toonden al aan dat dit echt werkt.

Meer fietsers op de baan, dat verhoogt ook de kans op ongevallen, zeker aan kruispunten. Groen pleit voor een extra inspanning om kruispunten conflictvrij te maken, waardoor verkeer uit verschillende richtingen elkaar niet
kan kruisen. kan kruisen.
Leroy: Kruispunten moeten veilig zijn, maar er valt een afweging te maken. Daarbij moet rekening worden gehouden met de doorstroming, niet alleen voor de fietsers, maar ook voor de auto’s. Als fietsers te lang moeten wachten, dreigt het gevaar dat mensen het rode verkeerslicht negeren. Het concept van alle fietsers tegelijk groen te geven op kruispunten, vind ik interessant. Dat verhoogt niet alleen de veiligheid, maar is ook goed voor de doorstroming. Maar dat kan natuurlijk niet op alle kruispunten.

Sacha Van Wiele

GVA - 03-06-2017 p.8

Tags: