"Maak van heel Vlaanderen één Lage Emissiezone"

kade rechteroever

PROFESSOR WAARSCHUWT DAT MAATREGEL ALLEEN WERKT ALS IEDEREEN MEEDOET 

Vanaf woensdag mogen te vervuilende wagens de stad Antwerpen niet meer in. Maar kan de stad zo binnen vijf jaar het fijn stof met 40 procent terugdringen en de uitstoot van roet met 60 procent beperken? "Straf, maar niet onmogelijk", zegt professor Roeland Samson, bio-ingenieur aan de Universiteit Antwerpen en expert in gezonde lucht. "Als de Vlaming mee wil tenminste."

 

Tweehonderd Europese steden hebben al een Lage EmissieZone ingevoerd, maar vanaf woensdag springt Antwerpen als eerste Vlaamse stad mee op de kar. Zo'n 20 procent van het wagenpark mag dan niet meer of slechts onder bepaalde voorwaarden het stadsgebied tussen Singel en Kaaien en Linkeroever inrijden. Maar hoeveel schoner moet de stadslucht daar nu precies mee worden? Veertig procent minder fijn stof en 60 procent minder roet tegen 2020, zo claimde schepen van Leefmilieu Nabila Ait Daoud een jaar geleden. In 2020 en 2025 worden de LEZ-voorwaarden trouwens strenger, zodat de lucht steeds schoner wordt.
 

CurieuzeNeuzen

Professor Roeland Samson, die met zijn expertise het luchtkwaliteitsonderzoek Airbezen begeleidde, twijfelt aan de haalbaarheid van de doelstellingen. "Het lijkt me een beetje optimistisch. Welk effect de invoering echt heeft, zal vooral nog moeten blijken uit de praktijk, maar buitenlandse voorbeelden zoals Rotterdam (zie kader, red.) bewijzen wél dat het systeem werkt, als de burger mee op de kar springt." Zelfs als de lucht maar een beetje schoner wordt, blijft de LEZ een goed systeem, meent Samson. "Slechte lucht leidt tot vroegtijdige overlijdens en ziekten zoals kanker en zelfs dementie. Tal van onderzoeken van de Wereldgezondheidsorganisatie tonen aan dat vooral diesel zeer schadelijk is voor de gezondheid. Door de ergste vervuilers te weren zetten we een stap in de goede richting."
 

Draagvlak

In Nederland zijn er al 13 steden en gemeenten met een LEZ en Samson ziet Vlaanderen dezelfde weg op gaan: "Gent, Mechelen, Brussel zetten al stappen richting invoering, Sint-Niklaas denkt erover na. Het is wel héél belangrijk dat overal dezelfde voorwaarden gelden, als we willen dat er een draagvlak ontstaat bij de mensen. Daarom zou het beter zijn dat heel Vlaanderen één grote LEZ invoert. Dan vermijd je ook dat de randgemeenten rond een LEZ geconfronteerd worden met parkings vol vervuilende wagens."

Grootste obstakel voor zo'n totale invoering is misschien nog niet de politiek, maar wel de Vlaming zelf. "Het mobiliteitsdenken van de Vlaming blijft zeer conservatief: we nemen de wagen om twee kilometer verder een brood te gaan halen. We klagen steen en been over de vertragingen op het openbaar vervoer, meestal automobilisten die zelf nooit de trein nemen. Tegelijk wordt elke dag in de file naar het werk tuffen, als normaal beschouwd. Toch zie je tekenen dat er wat verandert: 12.000 nieuwe abonnees voor de stadsfietsen, en een stijgende verkoop van elektrische wagens. De LEZ kan hierbij als versterkende katalysator werken. Maar plots elektrische wagens gaan verplichten werkt niet, als je draagvlak wil voor milieumaatregelen, kunnen die best geleidelijk ingevoerd worden. Daarom is het niet slecht dat Antwerpen nu als laboratorium voor de rest van Vlaanderen dient."
 

Circulatieplan

Samson ziet wel nog mogelijkheden voor het bestuur om zich nog te verbeteren, naar Gents model: "Gent kiest met het nieuwe circulatieplan resoluut om het voetgangersgebied te verdubbelen, straten te knippen en de auto zo veel mogelijk uit het centrum te weren. Bij de invoering van het autovrije winkelgebied in 1997 vreesden handelaars dat hun klanten zouden wegblijven, onterecht zo bleek. Winkelen in wandelgebied is eigenlijk veel aangenamer en handelaars gingen creatief aan de slag door bijvoorbeeld met de fiets de boodschappen te bezorgen. In Antwerpen hinkt het bestuur echter op twee gedachten: langs de ene kant de LEZ invoeren en aan de andere kant bij elke nieuwbouw parkeerplaatsen voorzien, dat zuigt net autoverkeer aan."

DIETER LIZEN
Het Laatste Nieuws 28-01-2017
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-laakdal/-maak-van-heel-vlaanderen-een-lage-emissiezone-a3066309/

Tags: