Meer fijn stof door landbouw dan door dieselwagens

kade rechteroever

De landbouw veroorzaakt meer fijn stof dan dieselwagens. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Dieselroet is wel schadelijker voor de gezondheid.

 

“Dieselroet is maar een klein deel van de cocktail van chemische stoffen die fijn stof eigenlijk is”, aldus Stijn Janssen van VITO. “Een groot deel van het fijn stof wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van ammoniakverbindingen in de atmosfeer.” Die verbindingen zijn afkomstig van mest van de landbouwsector. De ammoniakuitstoot terugdringen is, volgens het onderzoek, tot vier keer efficiënter dan een gelijkaardige reductie in de transport- of industriesector.

Dieselroet heeft wel een veel grotere impact op de gezondheid. Waar het roet slechts verantwoordelijk is voor tien procent van het fijn stof, is het wel veel schadelijker dan die overige 90 procent. “Om de volksgezondheid te verbeteren, moet je de dieseluitstoot aanpakken”, aldus Janssen. “maar hiermee alleen haal je de Europese normen niet.”

Het onderzoek relativeert de recente oproep van de vier ministers van Milieu om het dieselrijden aan te pakken. Volgens de studie moet de landbouwsector even drastisch aangepakt worden: “Als je de Europese normen wil halen, moet je ook maatregelen nemen om de ammoniak terug te dringen.”

"Sector doet al inspanningen"
De Boerenbond erkent dat de landbouw een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van fijn stof in de lucht. "Maar er zijn al grote inspanningen geleverd om dat probleem aan te pakken. We hebben niet zitten wachten op dat rapport om wakker te schieten", zo reageert de organisatie op de bekendmaking van het VITO-onderzoek.

"We waren er natuurlijk al langer van op de hoogte dat wij als sector een rol spelen bij de uitstoot van fijn stof", zei woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe. "Onze sector is verantwoordelijk voor 93 procent van de uitgestoten hoeveelheid ammoniak. Maar in vergelijking met 1990 hebben we onze uitstoot wel al met 56 procent teruggedrongen. Dat gebeurde bijvoorbeeld door filters te installeren in de stallen of door een andere manier van bemesting toe te passen."

Europa daagt België voor de rechter


 De Europese Commissie heeft België vandaag voor het Europees hof van Justitie gedaagd, omdat de normen voor fijn stof al te vaak overschreden worden. In het totaal mogen de normen niet meer dan 35 keer per jaar overschreden worden, in België is dat wel het geval. Het probleem komt in elk van de drie gewesten voor.

Ons land kreeg eerder twee waarschuwingen en had de Commissie om uitstel gevraagd. Minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V, kleine foto) zegt dat ze de beslissing had zien aankomen: "Het zijn heel strenge normen waar 20 van de 27 lidstaten mee worstelen. We zjin zeker niet alleen." Als het tot een effectieve veroordeling komt, riskeert België hoge boetes.

VRT 06-04-2011
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/110406_fijnstof

 

Landbouw produceert meer fijn stof dan dieselwagens

Landbouw heeft een grotere invloed op de vorming van fijn stof dan dieselwagens. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Het uitgestoten dieselroet is evenwel een pak schadelijker voor de gezondheid.

"Als België de Europese fijnstofnormen wil halen, dan wordt best iets gedaan aan de ammoniakuitstoot die voornamelijk in de landbouw geproduceerd wordt uit dierlijk mest", zegt onderzoeker Stijn Janssen van VITO. "Ammoniak speelt namelijk een sleutelrol bij de vorming van fijn stof. Als je erin slaagt om die uitstoot te reduceren, dan zal dat vormingsproces ook ten dele stilvallen."
 
Dieselroet draagt slechts voor een klein deel bij tot de vorming van fijn stof, maar dat betekent niet dat de impact van dieselwagens geminimaliseerd mag worden. "Het dieselroet is immers veel schadelijker voor de mens. De beperking ervan zal dus amper helpen bij het halen van de Europese fijnstofnormen, maar zal zeker een positief effect hebben op de volksgezondheid."
 
Onvoldoende kennis
Dat betekent dus ook dat de Europese normen weinig rekening houden met de gezondheidsimpact. "Inderdaad, op het moment dat de normen werden opgesteld, was er onvoldoende kennis over fijn stof", aldus Janssen. "Pas sinds enkele jaren weten we dat het ene bestanddeel schadelijker is dan het andere."
 
De studie van VITO werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dat de resultaten worden bekendgemaakt op de dag dat België voor het EU-Hof wordt gedaagd wegens het niet-naleven van de fijnstofnormen, is volgen Janssen puur toeval.

Inspanningen geleverd
De Boerenbond erkent ondertussen dat de landbouw een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van fijn stof in de lucht. "Maar er zijn al grote inspanningen geleverd om dat probleem aan te pakken. We hebben niet zitten wachten op dat rapport om wakker te schieten", aldus de organisatie.

"We waren er natuurlijk al langer van op de hoogte dat wij als sector een rol spelen bij de uitstoot van fijn stof", zegt woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe van de Boerenbond. "Onze sector is verantwoordelijk voor 93 procent van de uitgestoten hoeveelheid ammoniak. Maar in vergelijking met 1990 hebben we onze uitstoot wel al met 56 procent teruggedrongen. Dat gebeurde bijvoorbeeld door filters te installeren in de stallen of door een andere manier van bemesting toe te passen."

"We hebben de voorbije twintig jaar dus al grote inspanningen geleverd. Dat wil niet zeggen dat we verder niets meer willen doen, maar het moet natuurlijk wel economisch haalbaar blijven", klinkt het nog. (belga/sps)
De Morgen 06-04-2011
http://www.demorgen.be/dm/nl/5397/Milieu/article/detail/1246927/2011/04/06/Landbouw-produceert-meer-fijn-stof-dan-dieselwagens.dhtml

Tags: