Minder stikstof door minder koeien en minder wegverkeer

kade rechteroever

 

De regering-Rutte weet wat ze moet doen om de uitstoot van stikstof te reduceren: vervuilende veebedrijven uitkopen en de maximumsnelheid verlagen.

 

Na een lange procedureslag haalden milieuactivisten in november vorig jaar hun slag thuis bij de Raad van State: het Nederlandse stikstofbeleid was te schadelijk voor natuurgebieden. Door deze uitspraak kwamen 18.000 bouwprojecten op de helling te staan. Onder andere de uitbreiding van de luchthaven van Lelystad moest stilgelegd worden en talloze veehoudersbedrijven kwamen in een juridisch vacuüm terecht.

Er werd gesproken over een stikstofcrisis en om de onzekerheid te stoppen, moest de Commissie-Remkes - genoemd naar oud VVD-minister Johan Remkes - een advies formuleren. Dat is nu klaar, het is behoorlijk verstrekkend en de regering neemt het au sérieux. 'We moeten ons realiseren dat in ons land niet alles kan. Er zijn noodmaatregelen nodig.'

Het eerste advies van de commissie-Remkes: de overheid moet veehouderijen uitkopen of saneren die relatief veel ammoniak uitstoten en die zijn gevestigd in de omgeving van natuur die kwetsbaar is voor te veel stikstof en ammoniak. De veeteelt heeft veruit het grootste aandeel in de stikstofcrisis; 46 procent van wat er in natuurgebieden terechtkomt, is afkomstig van de landbouw.

Het effect op de veeteelt in Nederland kan uiteindelijk groot zijn. Als de overheid daadwerkelijk de meest vervuilende bedrijven gaat uitkopen, zal de sector op langere termijn drastisch inkrimpen.

Het tweede advies van de Commissie-Remkes: de overheid moet een snelheidsverlaging doorvoeren op rijks- en provinciale wegen, vooral in de omgeving van natuurgebieden. Het wegverkeer is voor ruim 6 procent verantwoordelijk voor de stikstofschade aan kwetsbare natuur.

Een ander effect van lagere snelheden is een 'betere doorstroming' van het verkeer, aldus het advies, en dat is gunstig, want vooral bij files zijn de gemiddelde emissies relatief erg hoog.

Op langere termijn zullen ook het openbaar vervoer en het vrachtverkeer, de luchtvaart en de scheepvaart hun emissies moeten beperken. Industrie en energiebedrijven blijken volgens de commissie, tot verrassing van velen wellicht, niet veel bij te dragen aan de stikstofcrisis; de emissies bedragen slechts 1,6 procent van het totaal, en reducties zullen 'niet op korte termijn tot significante ruimte' leiden.

(nrc/kv)

 

De Standaard : West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant/Brussel, Limburg, 2019-09-27, pag. 16

https://www.standaard.be/cnt/dmf20190926_04630535

 

Tags: