Actiegroepen blokken Oosterweel niet af, maar houden wel stokken achter de deur

kade rechteroever

Licht op groen voor verdere onderhandelingen met overheid

De Antwerpse actiegroepen hebben van hun achterban uitdrukkelijke steun gekregen om een akkoord over Oosterweel af te sluiten met de overheid. Dat gebeurde tijdens een infoavond in de Antwerpse Horta. "We zitten in de laatste rechte lijn", zegt boegbeeld Manu Claeys.

De boegbeelden van de actiegroepen stRaten-Generaal, Ringland en Ademloos spraken vorige maand hun steun uit voor het compromis dat op tafel ligt als resultaat van maandenlange onderhandelingen. Daarin krijgt de regering haar Oosterweel-tracé, maar enkel voor verkeer dat in Antwerpen moet zijn. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via het ‘radicale haventracé’ in het noorden van de actiegroepen.

Harde kern

Gisteravond in de Horta kregen aanhangers en militanten uitleg van de onderhandelaars. Hoe zien de tracés eruit? Hoe zijn de onderhandelingen verlopen? Wat zullen de gevolgen zijn voor Antwerpen? Na een uitgebreide uitleg werden vanuit de zaal heel wat vragen afgevuurd op de onderhandelaars. De achterban was kritisch, maar de meerderheid legde zich uiteindelijk wel neer bij het compromis.

 

'Zonder ongelukken zou een akkoord misschien wel volgende week binnen handbereik kunnen liggen'
Manu Claeys

 

Een grote verrassing is dat niet, want de afgelopen weken passeerde het compromis ook al door verschillende stuurgroepen van de burgerbewegingen. De vrijwilligers die daarvan deel uitmaken, worden beschouwd als de harde kern, die elk overheidsvoorstel tot in het detail wikt en weegt. Als zij akkoord gingen, dan was de kans klein dat de rest nog zou terugkomen op die beslissing.

“We zitten in de laatste rechte lijn van de onderhandelingen”, zegt Claeys. Zonder ongelukken zou een akkoord misschien wel volgende week binnen handbereik kunnen liggen.

Voorleggen aan het parlement

Dat akkoord is slechts het begin. De actiegroepen eisen van de overheid namelijk een stappenplan en een meerjareninvestering die verder gaan dan deze legislatuur. Bovendien moet het plan worden voorgelegd aan het parlement. “We willen niet dat deze regering een akkoord goedkeurt, maar de volgende erop terugkomt. Ook de oppositie moet zich hierover uitspreken”, stelt Claeys.

De parlementaire goedkeuring moet volgens de actiegroepen al in april mogelijk zijn. Wellicht zal Ringland, de burgerbeweging die de oppositie tegen Oosterweel de afgelopen jaren een nieuw elan heeft gegeven, dan nog een eigen avond voor de achterban organiseren in de Roma in Borgerhout.

Ondertussen houden de actiegroepen nog twee grote stokken achter de deur. In de eerste plaats is dat de procedure bij de Raad van State, die pas helemaal op het einde – als alles verloopt zoals gepland – zal worden ingetrokken.

Eenzame tegenstem

Daarnaast hebben ze een reservoir van meer dan 75.500 handtekeningen, ruim voldoende om een volksraadpleging over Oosterweel af te dwingen. De handtekeningen werden verzameld door vrijwilligers en door mensen die in hun dichte omgeving rondtrokken met formulieren. Die formulieren sijpelen nog steeds binnen op het centrale inzamelpunt op het Moorkensplein.

De aankondiging over het aantal handtekeningen werd dan ook onder luid applaus onthaald door de achterban.

Wim Van Hees van actiegroep Ademloos vroeg uiteindelijk aan de zaal of de drie actiegroepen het mandaat blijven behouden om te onderhandelen met de Vlaamse regering. De hele zaal ging akkoord, op één eenzame tegenstem na.

Ann De Boeck
De Morgen 08-03-2017
http://www.demorgen.be/binnenland/actiegroepen-blokken-oosterweel-niet-af-maar-houden-wel-stokken-achter-de-deur-b124cbc7/

 

Tags: