Actiegroepen Oosterweel roken vredespijp

kade rechteroever

De Antwerpse actiegroepen scharen zich achter het compromisvoorstel voor de Oosterweelverbinding. Er komt stilaan licht aan het einde van de tunnel, maar er moet wel geld op tafel komen.


De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen zijn het eens over een compromisvoorstel over de Antwerpse mobiliteit. Dat is het resultaat van maanden overleg onder leiding van intendant Alexander D'Hooghe.

Het compromisvoorstel komt uit de koker van D'Hooghe. De Oosterweelverbinding sluit nog steeds de Antwerpse ring, maar het doorgaand verkeer wordt afgeleid naar een noordelijker tracé (zie kaart). Dat ligt nog noordelijker dan het oorspronkelijke Haventracé en wordt dus het 'radicaal Haventracé' gedoopt. Het gaat om bestaande infrastructuur die wordt uitgebreid via een extra Tijsmanstunnel, een uitgebreidere wegcapaciteit en de aanleg van de A102 ten oosten van de stad.


De actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland schaarden zich gisteren gezamenlijk achter het compromisvoorstel. Ze vragen wel dat de noordelijke kanaaltunnel (zie kaart) van de Oosterweelverbinding wordt geschrapt en spreken over een 'Oosterweel-light'.


Volgens de actiegroepen is de tunnel ook niet meer nodig omdat veel van de voorziene verkeersstromen naar het noorden worden weggeleid. Bovendien gaat het compromisvoorstel uit van een 'modal split' waarbij slechts de helft van de verplaatsingen over de weg mag gebeuren. Ook zal het verkeer via bijvoorbeeld een tolheffing weg van de stad worden gestuurd.


Het compromis is mogelijk gemaakt door de tijdsdruk van de Raad van State. De auditeur van de Raad van State oordeelde onlangs over het verzoekschrift van de actiegroepen en argumenteerde dat de alternatieven onvoldoende waren onderzocht. Als de Raad van State dat advies in april volgt, dreigt voor de werken een vertraging van jaren. De regering probeert de actiegroepen daarom te overtuigen het verzoekschrift terug te trekken. In dat geval kan ze doorgaan met de geplande werken.


Maar zover is het nog niet. Maandag komen de berekeningen over het radicaal Haventracé. Vervolgens gieten de actiegroepen, de overheid en de intendant de afspraken in een convenant. Daarbij moeten er ook financiële garanties zijn voor de overkapping.
Dat wordt niet evident, want het compromisvoorstel kost volgens bronnen 1 miljard euro boven op de 3,5 miljard euro voor Oosterweel zelf. Als de overheid het voorstel van de actiegroepen om de noordelijke kanaaltunnel te lossen volgt, kan daar wel op worden bespaard. Daarnaast moet er nog geld worden gezocht voor de overkapping.

Als aan die voorwaarden wordt tegemoetgekomen, zijn de actiegroepen bereid hun verzet bij de Raad van State te laten vallen. Dat belet natuurlijk niet dat anderen juridisch protest aantekenen tegen de plannen, want de juridisch wankele basis is nu door de auditeurs aan de kaak gesteld.

De Antwerpse schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) sprak gisteren van een 'positief signaal' en een 'stap in de goede richting.' Hij wil de komende weken verder 'samen tot oplossingen komen'.

BARBARA MOENS
De Tijd 23-02-2017 pag. 6

Tags: