Actiegroepen steunen compromis Oosterweel

kade rechteroever

De actiegroepen stRaten-Generaal, Ringland en Ademloos hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor een 'radicaal haventracé' of 'Oosterweel Light'. Als de Vlaamse overheid en actiegroepen elkaar in dit compromis vinden, kan een juridische veldslag bij de Raad van State vermeden worden.

Het compromis is eigenlijk een combinatie van twee tracés. Het Oosterweeltracé zou aangelegd worden zoals gepland, maar alleen voor lokaal verkeer (nvdr: niet zoals gepland dus).

Ter compensatie zou het doorgaand verkeer omgeleid worden via de R2, die veel noordelijker van de stad ligt. De voorwaarde is dan wel dat de capaciteit van de Liefkenshoektunnel en Beverentunnel wordt vergroot, want momenteel hebben beide maar twee rijstroken in elke richting.

De drie actiegroepen zijn al maanden intensief in bespreking met intendant Alexander D'Hooghe en de Vlaamse regering. Eind deze maand moet er ook meer duidelijkheid komen over de verkeerseffecten en het kostenplaatje van dit nieuwe plan.

Beveren staat er ook positief tegenover, op voorwaarde dat ook de E34 verbreed wordt.

 

(PKM)
Het Laatste Nieuws 23-02-2017
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-stekene/actiegroepen-steunen-compromis-oosterweel-a3088158/

Tags: