Akkoord over ‘radicaal haventracé’ komt dichterbij

kade rechteroever

Nieuw traject met noordelijke bypass zou verkeersdruk op Ring aanzienlijk verminderen                    

 

Het ‘radicaal haventracé’ of ‘Noorderweel’ lijkt de partijen in het debat over de Antwerpse mobiliteit te verbinden. Vanavond vragen de actiegroepen aan hun achterban steun voor het nieuwe tracé. Volgende week kan misschien een akkoord met de overheid worden gesloten.

 

De Antwerpse actiegroepen organiseren vanavond in zaal Horta in Antwerpen voor de 21ste keer een infosessie voor hun achterban. De woordvoerders van Ademloos, stRaten-generaal en Ringland zullen daar pleiten voor het ‘radicaal haventracé’ (RHT), dat enkele weken geleden is voorgesteld. Het RHT combineert de Oosterweelverbinding met een noordelijke bypass, die de rotonde in Wommelgem verbindt met het Waasland via de nieuwe weg A102 (Wommelgem-Ekeren) en een versterking van de noordelijke route via onder meer een tweede Tijsmanstunnel.

Het nieuwe Noorderweel-tracé heeft de bedoeling om zo veel mogelijk doorgaand verkeer weg te halen van de Antwerpse Ring. En dat blijkt volgens de berekeningen in opdracht van de Vlaamse overheid opmerkelijk goed te lukken. Het verkeer op de route van de Oosterweelverbinding zou met een actieve sturing kunnen worden gereduceerd tot de helft van het volume dat was berekend in het MER (milieueffectenrapport) voor Oosterweel. De druk op de Kennedytunnel zou aanzienlijk worden verminderd. En het verkeer op de Ring bij het Sportpaleis zou tijdens het spitsuur verminderen van 18.000 tot 11.000 voertuigen.

Actiegroepen vragen steun

Volgens de actiegroepen maken deze resultaten het mogelijk om de Oosterweelverbinding te reduceren tot een ‘Oosterweel light’, waarbij een deel van de geplande tunnels kan worden geschrapt. De komende dagen wordt onderzocht wat de effecten zijn van deze ‘Oosterweel light’ voor de koppeling van Oosterweel met de Ring, de ruimtelijke ontwikkeling van de zone, de procedures van het project en de financiële gevolgen.

De actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland zullen vanavond in zaal Horta in Antwerpen aan hun achterban vragen om de piste van het HRT verder te mogen verdedigen. Daarnaast moet duidelijk worden of de actiegroepen geslaagd zijn in hun opzet om de 75.000 handtekeningen te verzamelen die nodig zijn om een nieuwe volksraadpleging te organiseren als de overheid haar oorspronkelijke plannen voor Oosterweel wil doorzetten.

Volgende week akkoord?

Volgens sommige bronnen zou er volgende week een akkoord kunnen worden gesloten over Oosterweel. Een probleem blijft de R11bis, het laatste stuk van de noordelijke bypass tussen het Waasland en de verbinding met de E19 naar Brussel. Dit deel van het tracé tussen Wommelgem en Wilrijk lijkt technisch en financieel niet haalbaar.

 

Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 08-03-2017
http://www.gva.be/cnt/dmf20170307_02767711/vergeet-oosterweel-is-noorderweel-de-oplossing-voor-de-verkeersdrukte-op-de-ring

 

Tags: