Akkoord over radicaal haventracé in zicht

kade rechteroever

De actiegroepen, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering stonden gisteren op een zucht van een akkoord over het 'radicaal haventracé' voor de Antwerpse mobiliteit.


Als alles volgens plan loopt, lichten de intendant voor het Oosterweeldossier, Alexander D'Hooghe, en de verschillende spelers in het Antwerpse mobiliteitsdossier vandaag op een persconferentie in het Vlaams Parlement het akkoord toe over het Antwerpse mobiliteitsdossier. Dat bevestigden gisteren meerdere bronnen. Gisteravond was het nog wachten op een definitief groen licht van de Vlaamse regering. Daar klonk het dat het overleg in de laatste rechte lijn zit.


Er zijn afspraken tussen de verschillende spelers gemaakt, onder meer over een vaste overlegstructuur waarin de actiegroepen hun zeg krijgen en over de stappen die de komende maanden worden gezet. Tegen de zomer moet er een doorwrocht plan zijn dat ook duidelijkheid schept over de overkapping van de Antwerpse ring.


Het akkoord dat op tafel ligt, gaat over het radicaal haventracé, dat het doorgaand verkeer weghaalt van de stad naar een noordelijker tracé. Het gaat om bestaande infrastructuur die wordt uitgebreid via een extra Tijsmanstunnel en meer wegcapaciteit voor de A102 ten oosten van de stad (zie kaart).
Het compromisvoorstel komt uit de koker van D'Hooghe, die door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is aangeduid om het overleg in goede banen te leiden.


Uit recente berekeningen bleek bovendien dat het voorstel er effectief in slaagt het doorgaand verkeer weg te halen van de stad, mits er een tolheffing komt en dynamisch verkeersmanagement. Zonder sturing werkt het tracé slechts in beperkte mate.


Het compromis wordt mee mogelijk gemaakt door zware tijdsdruk. De auditeur van de Raad van State oordeelde dat de alternatieven voor de Oosterweelverbinding onvoldoende zijn onderzocht. Als de Raad van State dat advies volgt, dreigt de juridische grond onder het Oosterweeltraject weg te vallen en dreigen de werken weer jaren vertraging op te lopen. De definitieve uitspraak wordt eind april of begin mei verwacht.

De Vlaamse regering probeert de actiegroepen daarom te overtuigen hun verzoekschrift in te trekken. Maar dat is volgens een bron pas aan de orde 'als de overheid effectief nog een paar stappen op korte termijn zet'. Vlaanderen wil ook dat de actiegroepen hun plannen voor een nieuwe volksraadpleging in Antwerpen, waarvoor ze ondertussen voldoende handtekeningen hebben verzameld, staken.

Daarnaast blijft er het probleem van het prijskaartje van het Oosterweelproject, inclusief de overkapping. De verbinding zelf kost al 3,5 miljard euro. Door extra werken en zeker een eventuele overkapping zal de factuur al snel met nog een paar miljard stijgen, blijkt uit eerdere berekeningen van D'Hooghe.

Het akkoord zou een uitweg kunnen bieden uit de Antwerpse mobiliteitssoap die al jaren aansleept. Deze week bleek uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum dat de filezwaarte tijdens de Antwerpse avondspits in een jaar tijd met 22 procent is gestegen. Op dagbasis heeft Antwerpen qua filezwaarte Brussel voorbijgestoken.

BARBARA MOENS
De Tijd 15-03-2017 pag. 6

Tags: