Antwerpen start met lage-emissiezone

kade rechteroever

De lage-emissiezone in Antwerpen wordt aangekondigd met dit verkeersbord 

 

Enkel minst vervuilende auto's mogen gratis binnenrijden, de rest betaalt afkoopsom of boete 

Het centrum van Antwerpen wordt morgen omgedoopt tot lage-emissiezone. Enkel de minst vervuilende voertuigen komen er nog gratis in, de rest betaalt een afkoopsom of een boete. En zeker dat eerste is soms voordeliger.

De groene zone is een Belgische primeur. De voorbereiding van vier jaar schenkt het Antwerpse stadsbestuur enige gemoedsrust, al hangt er aan de vooravond van de lancering een gezonde spanning op 't Schoon Verdiep. “Alles is uitvoerig getest, maar het blijft afwachten hoe het in praktijk loopt. Ons team staat klaar om in te grijpen”, zegt schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA).

'We hebben 55 camera's verspreid over het centrum en de invalswegen. Die vormen een sluitend netwerk waarin de pakkans 90 à 100 procent is'

schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA)

De stad is er klaar voor, en u? Zorgen hoeft u zich alvast niet te maken. Zelfs als u compleet onwetend komt aangereden, ziet u de blauwe waarschuwingsborden al van ver hangen. Op dat moment kunt u de zone nog altijd ontwijken. Rijdt u toch door, dan passeert u een rond verkeersbord met een auto en een roetwolk. Vanaf dan bevindt u zich officieel in de groene zone. Met alle gevolgen van dien.

Mission impossible

Ontsnappen aan de camera's is een mission impossible, waarschuwt Ait Daoud. “We hebben 55 camera's verspreid over het centrum en de invalswegen. Die vormen een sluitend netwerk waarin de pakkans 90 à 100 procent is”, zegt ze. Zelfs als u toch een gaatje vindt, bent u eraan voor de moeite. Vanaf maart lopen er immers ambtenaren rond die willekeurig voertuigen controleren.

De boete is niet mals: 125 euro. Aangezien het enkele weken duurt voordat u die in de bus krijgt, geniet u na uw eerste boete een eenmalige gedoogperiode van drie weken. Vanaf dan wordt elke overtreding beboet, met een maximum van één boete per dag. In 2018 gaat de prijs omhoog. Dan kost de eerste overtreding 150 euro, de tweede 250 euro en de derde 350 euro.

Krijgt u stilaan klamme handjes? Geen nood, want in de gewenningsmaand februari worden boetes sowieso kwijtgescholden. Maar het is wel duidelijk dat u zich best voorbereid als u naar Antwerpen gaat (zie onderaan). De tarieven van de boetes liggen immers een pak hoger dan de kosten die u uitspaart door dat niet te doen.

350 euro per jaar

Gisteren hadden al 8.000 mensen een aanvraag ingediend om de groene zone binnen te mogen. Ongeveer 35 procent zijn mensen met een dieselwagen met euronorm 3. Hun auto is een beetje te vervuilend, waardoor zij voor 350 euro per jaar een tijdelijke toelating moeten afkopen. Dag-, week- en maandtarieven zijn ook beschikbaar. Een andere optie is een roetfilter te installeren, waarmee ze gratis binnen mogen.

Een tip: voordat u een roetfilter installeert, moet u nagaan of dat zinvol is. Soms komt het goedkoper uit om uw toegang af te kopen. Dat komt omdat de uitstootregels in 2020 worden aangescherpt. Vanaf dan zijn diesels met een euronorm 3 niet meer welkom, roetfilter of niet. Aangezien sommige merken hoge prijzen aanrekenen voor een filter, tot duizenden euro's, valt die investering ondanks een Vlaamse roetfilterpremie duurder uit dan de afkoopsom voor de jaren 2017, 2018 en 2019.

Een tip: voordat u een roetfilter installeert, moet u nagaan of dat zinvol is. Soms komt het goedkoper uit om uw toegang af te kopen

 

De meerderheid van de aanvragen, zo'n 59 procent, zijn buitenlanders. Zij moeten zich op voorhand registreren. Volgens de Antwerpse hotelsector is die procedure te ingewikkeld en jaagt ze toeristen weg. Maar buitenlanders hebben wel het voordeel dat ze zich tot 24 uur na hun doortocht mogen registreren. Tot nu toe hebben vooral Fransen en Duitsers zich geregistreerd. Nederlanders tellen niet mee als buitenlander, want zij volgen de Belgische procedure.

De overige 6 procent zijn van personen met een handicap. Zij krijgen mits strenge voorwaarden gratis toegang.

***

Zo rijdt u Antwerpen binnen

• U rijdt morgen naar Antwerpen? Kijk dan eerst op uw inschrijvingsbewijs naar de milieuklasse van uw wagen. Hoe hoger dat cijfer, hoe beter voor uw portemonnee.
• De kans is groot dat u niets hoeft te doen. Heeft u een dieselwagen met euronorm 4 (of hoger) of een benzinewagen met euronorm 1 (of hoger), dan mag u gratis de stad in. Dat geldt voor 80 procent van de Belgische wagens.
• Iets minder geluk heeft u met een euronorm 3-diesel. Uw auto is namelijk een tikkeltje te vervuilend om gratis binnen te mogen. In dat geval heeft u twee opties: een roetfilter installeren of een afkoopsom betalen van 350 euro per jaar.  Tarieven over kortere periodes zijn ook beschikbaar. U moet zelf berekenen wat het voordeligst uitkomt.
• Helemaal pech heeft u met een benzinewagen met euronorm 0 of een dieselwagen met euronorm 2 of lager. Uw wagen is ronduit te vervuilend om Antwerpen binnen te komen. Voor uitzonderlijke gevallen kunt u een dagpas van 35 euro kopen. Maar opgelet: u heeft recht op maximaal 8 dagpassen per jaar.

 

Ann De Boeck
De Morgen 31-01-2017
http://www.demorgen.be/binnenland/antwerpen-start-met-lage-emissiezone-b65888e2/

 

Lage-emissiezone in Antwerpen officieel van kracht


In Antwerpen is sinds vanochtend de eerste lage-emissiezone (LEZ) van ons land actief, een gebied waarin al te vervuilende wagens en vrachtwagens niet langer welkom zijn. De zone strekt zich uit over de hele binnenstad tussen de Schelde en de Antwerpse ring en op Linkeroever. De controle gebeurt niet door de politie, maar door de stad, door middel van automatische nummerplaatherkenningscamera's (ANPR). Overtreders krijgen in februari slechts een waarschuwingsbrief in de bus, nadien volgen boetes van 125 euro per overtreding.


De stad Antwerpen voerde de voorbije maanden een communicatiecampagne over de LEZ in zowel Vlaanderen als Nederland. Wie toch nog niet weet of zijn eigen voertuig nog de stad in mag, kan dat online nagaan via lez.antwerpen.be.

Euronorm

Voor voertuigen op benzine en lpg moet de Euronorm minstens 1 zijn, voor dieselvoertuigen geldt Euronorm 4 of hoger. Een dieselvoertuig met Euronorm 3 met roetfilter kan de zone ook nog in tot en met 31 december 2019, dieselvoertuigen met Euronorm 3 die géén roetfilter hebben kunnen een toelating tegen betaling aanvragen. De Euronorm heeft betrekking op de Europese limietwaarden voor fabrikanten op het vlak van uitstoot van onder meer stikstofoxiden en fijn stof. Hoe recenter je wagen, hoe strenger de Euronorm waaraan hij moest voldoen bij productie.

Online registratie

Belgische en Nederlandse voertuigen die de LEZ in mogen, moeten niet geregistreerd worden; voertuigen uit andere landen wel. Ook bijvoorbeeld speciaal aangepaste voertuigen voor personen met een handicap die niet aan de norm voldoen maar waarvoor in een uitzondering is voorzien, moeten online geregistreerd worden zodat ze geen 'hit' zouden opleveren bij de ANPR-camera's. Wie een te vervuilend voertuig heeft en niet in aanmerking komt voor een uitzondering, kan ook nog maximaal acht keer per jaar een dagpas kopen. In februari is die zelfs nog gratis.
Antwerpen is de eerste Belgische stad die een lage-emissiezone invoert. Mechelen maakte midden januari bekend dat zij volgen tegen de zomer van 2018. Ook Brussel en Gent plannen een lage-emissiezone in respectievelijk 2018 en 2020.

De Morgen 01-02-2017


Lage-emissiezone in Antwerpen: mag het iets meer zijn?

 

Avondspits op de Antwerpse ring. 'Om de luchtkwaliteit, files en ongevallen aan te pakken is meer nodig dan alleen lage-emissiezones', meent econoom Klaas De Brucker.

 

Klaas De Brucker is transporteconoom en doceert micro-economie aan de KU Leuven (Campus Brussel).
Vandaag wordt in Antwerpen de lage-emissiezone ingevoerd om oude, vervuilende auto's uit het stadscentrum te weren. De luchtkwaliteit laat er te wensen over. De gezondheidsschade is groot en het is nobel om die schade te beperken. Maar als één stad zo'n maatregel invoert, zullen andere steden het voorbeeld moeten volgen. Auto's die niet meer voldoen aan de norm opgelegd in Antwerpen komen tegen een lage prijs op de tweedehandsmarkt en duiken zo terug op in Brussel of Gent en later Athene of Kinshasa.
Luchtkwaliteit vormt niet alleen een lokaal probleem van die steden, maar is vooral een globale kwestie. Lage-emissiezones zullen de luchtkwaliteit enkel lokaal verbeteren (wat uiteraard goed is), maar alleen voor wie binnen de zone woont. Wie aan de rand woont, zal zijn luchtkwaliteit zien verslechteren, bijvoorbeeld nabij de Antwerpse of Brusselse ring, om nog maar te zwijgen over de andere steden. De Lijn gaat trouwens nu reeds haar vervuilende bussen verhuizen naar andere Vlaamse steden. Ook ontwikkelingslanden zullen worden bevoorraad met goedkope maar vervuilende tweedehandsauto's. Of is dat onze zorg niet?

Milieuvriendelijk vervoer stimuleren

Ook administratief brengt het systeem hoge implementatie- en handhavingskosten met zich mee, zowel voor die steden als automobilisten. Die laatsten moeten telkens lokaal eenmalige dagpasjes kopen volgens regelingen en procedures en met apparaten die verschillen van stad tot stad, om nog te zwijgen over buitenlandse automobilisten en het vrij verkeer in Europa. Neem nu een Duitse toerist die, op weg naar de Azurenkust, ook Antwerpen, Gent of Brugge wil bezoeken. In plaats van te discussiëren over een gedoogperiode van één of zes maanden zou men beter een vrijstelling invoeren voor drie beurten per jaar. Dat zou de lokale handel minder schaden. De grootste vervuiling komt van dagelijkse pendelaars, niet van occasionele bezoekers.
Oude wagens vervuilen inderdaad meer dan nieuwe, maar nieuwe wagens creëren ook luchtvervuiling, files en ongevallen, zelfs als ze binnenkort elektrisch en zelfrijdend worden. Om de luchtkwaliteit (en files en ongevallen) aan te pakken, zal meer nodig zijn dan alleen lageemissiezones.
De intensiteit van het autoverkeer is gewoon te hoog en bedrijfswagens zijn daar mede de oorzaak van. Waarom overweegt men niet een beperking op het aantal auto's dat jaarlijks mag worden ingeschreven? Of beter nog: waarom beperkt men niet het aantal kilometers dat die auto's mogen afleggen?
Je kunt een systeem uitwerken waarbij elke automobilist extra contingenten kan kopen tegen progressieve tarieven. Zo wordt een rem gezet op de vraag naar automobiliteit, ook voor bedrijfswagens. Automobilisten zullen meer gaan nadenken als ze extra kilometers willen rijden. Zo stimuleer je een verschuiving naar milieuvriendelijker vervoer (openbaar vervoer, fiets, carpoolen) of moedig je mensen aan dichter bij hun werk te gaan wonen (of omgekeerd).
De beperking van het aantal kilometers kun je ook gedifferentieerd doen. Je kunt kilometers gereden met oudere voertuigen een hoger gewicht geven in dat contingent of zelfs plafonneren, gekoppeld aan een uitvoerverbod voor die wagens.
Idem voor kilometers op filegevoelige plaatsen en plaatsen met slechte luchtkwaliteit (stadscentra). Kilometers gereden met elektrische wagens kun je een lager gewicht geven.
Zo kom je uit bij een geavanceerde vorm van rekeningrijden, een maatregel waarbij de vaste autobelasting wordt vervangen door variabele heffingen per kilometer op filegevoelige plaatsen/tijdstippen. Op die manier zijn de kwestie van luchtkwaliteit en het fileprobleem geïntegreerd: twee vliegen in één klap.


KLAAS DE BRUCKER
De Morgen 01-02-2017 pag. 24
http://www.demorgen.be/opinie/lage-emissiezone-in-antwerpen-mag-het-iets-meer-zijn-b52fa4ba/

Tags: