Bevrijd de stadslucht

kade rechteroever

Steun de volksraadpleging nu het nog niet te laat is.

DOE MEE !

Discussies over de noodtoestand of de communautaire toekomst van België hebben een comfortabele insteek. Veelal genieten we van de juridische spitstechnologie, de strategische spelletjes of de verbale acrobatie. Het schouwspel wekt ergernis of sympathie. Toch overheerst het gebrek aan necessiteit. Niemand voelt zich echt aangesproken, ‘de politiek’ lost het wel op.

 

Autovrije zondagen nopen daarentegen tot een mentaliteitswijziging. Onze steden verstikken in het autoverkeer. Door een dag lang de centra ontoegankelijk te maken voor voertuigen winnen de inwoners even hun stad terug. Tegelijkertijd verplaatsen we ons op een alternatieve manier. Het initiatief appelleert direct aan ons gedrag.

Dit heeft niets met ideologie te maken. De zoektocht naar een ‘modal shift’ overstijgt de klassieke tegenstelling tussen links en rechts. Onze steden dateren van voor de komst van de auto. De centra zijn niet afgestemd op een grote toevloed aan wagens. De problematische ruimtelijke ordening in Vlaanderen vergroot het probleem. Veel Vlamingen wonen graag in het groen. Voor het noodzakelijke stadsbezoek blijft de auto uitverkoren.

De grenzen van de draagkracht hebben we al overschreden. Ruimtelijk zijn onze steden verzadigd. Er kan echt geen auto meer bij. Die overvloed aan blik creëert lelijkheid. Daarop ent zich een stringent gezondheidsprobleem. De lucht in Vlaanderen behoort tot de slechtste van Europa. In sommige wijken van Antwerpen of Brussel lijkt duurzame bewoning stilaan onverantwoord. De pijnlijke diagnose is al ontelbare keren gesteld, maar het urgente handelen blijft uit.

De politiek heeft een voortrekkersrol. Zij moet het goede voorbeeld geven. Helaas, uit schrik voor de publieke opinie speelt ze verstoppertje. Die opinie kankert wat graag op mobiliteitsplannen die het verkeer buiten de stad willen houden. Of ze vindt het normaal dat de randbewoner tot in het centrum kan rijden, waar de parking bovendien gratis moet zijn. Zo’n redenering zet impliciet de echte stadsbewoner als minderwaardig weg.

Europees gezien maakt België een slechte beurt. Heel wat buitenlandse steden, met erg diverse besturen, maken een trendbreuk die verder gaat dan de invoering van een lage-emissiezone. Naast het ontmoedigen van de auto wordt geïnvesteerd in performant openbaar vervoer, fietsgebruik en groene zones waarbij de stedelijke functies (handel, industrie, horeca) worden gevrijwaard.

Van politici mag op dit punt best wat meer moed worden geëist. Maar wees gerust, we zullen met zijn allen ons gedrag moeten aanpassen.

Bart Brinckman
De Standaard 19-09-2016
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160918_02474620

Tags: