Buurtcomité wil spoortunnel

kade rechteroever

Stad gaat onderhandelen over aanpassing plannen goederenspoor Oude Landen 

 

De aanleg van een tweede goederenspoor aan de Oude Landen in Ekeren blijft voor controverse zorgen. Het Buurtcomité Oude Landen Ekeren (BOLSE) pleit voor een tunnel. Spoorwegbeheerder Infrabel plant een ongelijkgrondse kruising.


 

Niemand betwist de noodzaak van een tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven. Nu is de haven aan de oostkant slechts met één goederenspoor verbonden met het hinterland. Infrabel werkt aan een tweede spoorverbinding vanuit het rangeerstation in Antwerpen-Noord in de haven. In 2008 stelde Tuc Rail, een dochteronderneming van spoorwegbeheerder Infrabel, de plannen voor. Ter hoogte van de Oude Landen zou het spoor op een verhoogd talud komen. Protest alom.
 

Het buurtcomité dat aan de alarmbel trok, werd in 2011 ontbonden. Enkele comitéleden zetten de strijd voort en richtten BOLSE op. “Wij menen dat Infrabel steeds meer een loopje neemt met de waarheid”, zegt voorzitter Philippe Deleu. Ook het stads- en districtsbestuur hebben vragen bij de plannen. Als ze ongewijzigd worden doorgevoerd, kijken de wijkbewoners aan tegen een 1.800 meter lang talud van 13 meter hoog. Bovendien zouden ze er een flinke portie geluidsoverlast bovenop de al bestaande hinder bijkrijgen. De bouwvergunning werd uiteindelijk toch in 2012 afgeleverd. Bij de Raad voor Vergunningsbetwisting wordt een bezwaarschrift ingediend dat door 1.400 mensen is ondertekend en de steun heeft van de stad. De verwachting is dat de Raad voor Vergunningsbetwisting zich nog dit jaar uitspreekt over de klachten.
 

 Het buurtcomité schuift een tunnel onder de E19 in de zone Oude Landen als alternatief voor het talud naar voor. “Vanaf Merksem tot Lier komt het nieuwe goederenspoor in een geboorde tunnel. Ons voorstel zou fair en rechtvaardig zijn en niet noodzakelijk abnormaal veel kosten”, stelt Deleu. “Ook wij wilden weten waarom een tunnel door Infrabel en Tuc Rail niet werd weerhouden”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). De stad liet daarom zelf de mogelijkheden voor een tunnel onderzoeken. “Een tunnel blijkt niet mogelijk vanwege de hellingsgraad”, luidde het verdict. Bovendien zou een tunnel de kosten erg opdrijven, zouden een aantal doorgangen in Ekeren voor lange tijd worden onderbroken en zouden alle spoorbruggen in het district moeten worden aangepast.

 

Onderhandelingen 

 

De stad heeft haar beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwisting ingetrokken en gaat met Infrabel en Tuc Rail praten over een betere invulling van het project. “Wij nemen de verzuchtingen van de buurt mee in onze gesprekken”, verzekert Koen Kennis. “Wij vragen bijkomende investeringen die de bewoners van de Oude Landen en die van Ekeren ten goede moeten komen.”
 

Volgens de huidige plannen komt het bestaande en tweede goederensporenbundel verder te liggen van de woningen in de Oude Landen. “Dat geldt niet voor de eerste dertig woningen”, stelt Deleu. Later buigen de sporenbundels rechts naar de weiden, weg van de woonwijk. De eerste sporenbundel ligt op een verhoogd talud. De tweede gaat onder de eerste door. Beiden volgen nadien het bestaande tracé. In een latere fase buigen de bundels richting Merksem en gaan ze onder de grond. “Nadat een tweede ongelijkgrondse kruising is aangelegd”, zegt Deleu. Over de hele lengte van het traject zou Infrabel langs weerskanten geluidsschermen aanbrengen.

 

Sportpark en natuurgebied 

 

“Tussen de woonwijk en de sporenbundels komt een sportpark en een sporthal”, zegt Kennis. Infrabel stelt de grond ter beschikking. Het stadsbestuur bekostigt de aanleg van het sportpark. Aan de andere kant van de sporenbundel worden de resterende weilanden toegevoegd aan het natuurgebied Oude Landen.
 

Districtsvoorzitter Koen Palinckx (N-VA) kan zich in het aangepaste project vinden. “We moeten de Donkenaren overtuigen dat ze beter af zullen zijn dan met de huidige situatie. De goederentreinen verdwijnen achter een groene buffer. Er komen bovendien twee voetgangers- en fietstunnels onder de sporen naar de Oude Landen. Ook de missing link van de fiets-o-strade krijgt een oplossing.”
 

Het buurtcomité blijft sceptisch. “Wij kregen ondertussen informatie te pakken waaruit blijkt dat Infrabel bij de bouwaanvraag een loopje neemt met de waarheid. Dat gebeurde al eerder over de hellingsgraad van het ontwerp. Hierdoor wordt de rendabiliteit van de tweede spoorontsluiting zeer negatief beïnvloed”, beweert Philippe Deleu.

 


Philippe Deleu en Fons Ivens van Bolse op het kruispunt van de Prinshoeveweg en de Oude Landen waar het talud zou beginnen. FOTO W&F

Gazet van Antwerpen 05-08-2016 pag. 15

Tags: