Dit is een kans op een doorbraak"

kade rechteroever

 

"Licht aan einde Oosterweeltunnel?"  

 

Actiegroepen scharen zich achter 'Oosterweel Light': "Dit is een kans op een doorbraak"

 

De Antwerpse actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal zijn bereid om zich achter een afgeslankte Oosterweelverbinding te scharen in combinatie met een noordelijk haventracé voor doorgaand verkeer van en naar het Waasland. Het gaat om een verdere uitwerking van het voorstel tot compromis tussen actiegroepen en de Vlaamse overheid dat overkappingsintendant Alexander D'Hooghe onlangs op tafel legde. "Dit is een kans op een doorbraak", klinkt het in koor.

 

Lees ook

Het door D'Hooghe geleide overleg ligt momenteel enkele weken stil omdat de intendant in het buitenland vertoeft en er nog doorrekeningen moeten gebeuren voor de meest recente voorstellen tot een compromis over het Oosterweeldossier. "De tijd dringt echter, met de uitspraak van de Raad van State in het verschiet die het GRUP zou kunnen vernietigen, wat voor jarenlange vertraging kan zorgen", zeggen de actiegroepen. "Daarom wilden we niet met onze vingers zitten draaien en zijn we al verdergegaan met de lopende denkoefening."

Een 'Oosterweel light' zonder een noordelijke kanaaltunnel die toch onderbenut zou blijven, vinden de actiegroepen nu aanvaardbaar als die voor stedelijk bestemmingsverkeer zou gebruikt worden, waardoor de tunnel aan het Ringlandplan met een scheiding van stedelijk en doorgaand verkeer kan worden gekoppeld. In het noordelijke havengebied kan dan - zoals D'Hooghe onlangs al voorstelde - de huidige Scheldekruising versterkt worden voor doorgaand verkeer.

"Zo houden we het doorgaand en havenverkeer van de stad weg", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. "Bovendien wordt de Oosterweelknoop sterk vereenvoudigd - er is ook geen nood meer aan gestapelde tunnels - wat dan weer voordelen oplevert zoals het behoud van meer groen aan het Noordkasteel en de mogelijkheid tot overkapping aan de Groenendaallaan", zegt Peter Vermeulen van Ringland.

Volgens de actiegroepen hoeft een dergelijk compromis geen al te grote vertraging te betekenen - zeker niet in vergelijking met wat er zou gebeuren indien de Raad van State binnenkort de regeringsplannen weer naar af zou sturen - en geen grote bijkomende kosten met zich mee te brengen. In tussentijd zijn ze ook bereid te wachten met het aanvragen van een nieuwe volksraadpleging, waarvoor al 72.000 handtekeningen werden verzameld.

"Wij hebben met open vizier naar het overheidsproject gekeken, we vragen nu aan de overheid om hetzelfde te doen met ons voorstel", zegt Claeys. Zowel een nieuwe volksraadpleging, wachten op het arrest van de Raad van State als het oprakelen van het aloude conflict tussen het besliste beleid van de regering en nieuwe ideeën noemen de actiegroepen "te mijden valkuilen" in de komende weken en maanden.

Schepen Kennis: "Positief signaal van de actiegroepen"

Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) noemt het nieuwe voorstel tot compromis van de actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal met betrekking tot het Oosterweeldossier "een positief signaal" en "een stap in de goede richting". Kennis vindt er ook het "uitstekende werk" van overkappingsintendant Alexander D'Hooghe in terug.

"Laten we de komende weken deze dialoog vooral constructief verderzetten", aldus nog Kennis in een eerste reactie. "De Antwerpenaar verdient oplossingen die de leefbaarheid en de mobiliteit van onze stad verbeteren. Als stadsbestuur hebben we daarvoor het volste vertrouwen in de intendant."

Groen: "Voorbereidingswerken stoppen en gaan voor historische consensus"

Ook Groen reageert verheugd op het voorstel tot compromis van actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal in het Oosterweeldossier. De partij roept de Vlaamse regering nu op om "dit momentum te nemen om tot een gedragen oplossing te komen, een historische consensus". Dan moeten echter wel de voorbereidingswerken voor de Oosterweelverbinding stopgezet worden, klinkt het, om te vermijden dat iedereen voor voldongen feiten wordt gesteld.

"Met Groen hebben we altijd gepleit om het verkeer verder van de stad brengen en hebben we ons hard verzet tegen de impact van de Oosterweelverbinding op de ruimte en de gezondheid van de Antwerpenaars", zegt Vlaams parlementslid en Antwerps Groen-fractieleider in de gemeenteraad Wouter Van Besien. "Het radicaal haventracé kan tegemoetkomen aan ons pleidooi, al moet uiteraard ook goed in kaart gebracht worden wat dit betekent voor de leefbaarheid van de noordelijke gemeenten. Wat betreft 'Oosterweel-light' zal nog grondig moeten bekeken worden wat dit juist betekent voor Deurne-Noord, Borgerhout, den Dam, Merksem en het Noordkasteel."

Van Besien spreekt echter wel al van "een belangrijke stap" richting een oplossing en wil dan ook dat de regering nu duidelijk maakt dat ze "in alle openheid en zonder voldongen feiten verder overleg wil". Dat kan alleen maar als een aantal voorbereidende werken op basis van de regeringsplannen nu stoppen, stelt hij. Van Besien wijst er ook op dat er nog vragen bestaan over de financiering voor de overkapping van de Antwerpse ring, de modal shift naar alternatieve vervoersmiddelen die nodig geacht wordt en de leefbaarheid van de bevolking in Zwijndrecht.

Open Vld: "Snel doorrekenen en landen"

De Antwerpse Open Vld vraagt om alle financiële en mobiliteitseffecten van het compromisvoorstel rond het Oosterweeldossier nu snel door te rekenen en tot een akkoord te komen. "Als partij zien we dit met gezond optimisme tegemoet en willen we snel landen op een gedragen oplossing die de Antwerpse mobiliteit de 21ste eeuw binnenbrengt", zegt toekomstig Antwerps lijsttrekker Philippe De Backer.

Open Vld hoopt dat er nu na jaren van discussie een breed gedragen compromis voor de Antwerpse mobiliteit uit de bus zal komen en dankt overkappingsintendant Alexander D'Hooghe, de actiegroepen en de vertegenwoordigers van de overheid die nu al maanden nauw overleg plegen. "Grote projecten, zoals Oosterweel, komen enkel succesvol tot stand door het creëren van een breed draagvlak en betekenisvolle participatie", zegt Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz.

Bron: Belga
Het Laatste Nieuws 22-02-2017
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3087545/2017/02/22/Actiegroepen-scharen-zich-achter-Oosterweel-Light-Dit-is-een-kans-op-een-doorbraak.dhtml

 

Tags: