Een studie die de tenen doet krullen

kade rechteroever

Deze nieuwe vaststellingen zullen ongetwijfeld nieuwe speculaties voeden rond de rol die dit onderzoeksbureau in het Oosterweeldossier speelt.  Het was hetzelfde bureau dat de vergelijkende studies deed rond de verschillende tracés in het Antwerpse mobiliteitsdossier.  Achteraf bleken enkele tabellen te zijn omgewisseld, toevallig niet in het voordeel van het Meccano-project.  Een slordigheidje, liet Antea toen schouderophalend weten.

Laat het ons zo stellen: voor de Antwerpse tak van het onderzoeksbureau Antea loopt het momenteel niet vlotjes. Het bureau verrichtte de belangrijke mobiliteitsstudie voor het betwiste project Uplace. Dat onderzoek blijkt nu op zijn zachtst gezegd met heel losse schroeven in elkaar gedraaid. Mobiliteitsexperts van VUB en Universiteit Gent deden in opdracht van de stad Vilvoorde een doorlichting van die mobiliteitsstudie. Hun analyse is vernietigend.

Natuurlijk is Vilvoorde betrokken partij bij het Uplace-project en wordt de stad bestuurd door de sp.a, de Vlaamse oppositie dus. Maar de drie experts komen wel tot tenenkrullende constataties. Zo gebruikte Antea verouderde cijfers uit 2007 (!) en ging het bureau ervan uit dat de files sindsdien niet langer zijn geworden.

Wie in godsnaam bedenkt zoiets? In werkelijkheid zijn de files bijna verdubbeld. Niet echt een feit dat de onderzoekers niet konden weten. Antea stelde ook dat amper 50 procent van de bezoekers van Uplace met de wagen zou komen, sowieso een grondige onderschatting.

Gewoon even bij Wijnegem Shoppingcenter informeren was voldoende geweest om juiste cijfers te krijgen. Met de vrachtwagens die het complex moeten bevoorraden is geen rekening gehouden. Die zouden hun werk buiten de file-uren doen. Om middernacht misschien?

En zo gaat het maar door. De studie, die slechts 17 pagina’s telt, zou ook maar door twee medewerkers zijn opgesteld. Niet meteen een teken van grote ijver voor een bureau dat internationaal 3500 werknemers telt. Onderzoeksbureau Antea werd eerder al met de vinger gewezen omdat het bindingen had met Uplace, waar het al verschillende onderzoeken voor deed.

Met deze studie dreigt de geloofwaardigheid van dit bureau op los zand te belanden. Ook de Vlaamse regering is enige uitleg verschuldigd. De studie werd immers al goedgekeurd en vormde de basis voor het geven van groen licht voor het monsterproject in Machelen.

Zou er dan in de aanloop naar die goedkeuring niet één ambtenaar zijn geweest die bij het lezen van die luttele 17 pagina’s kon merken dat er cijfers van 2007 zijn gehanteerd? Zou echt niemand daar op voorhand een opmerking over hebben gemaakt? Het valt nauwelijks te geloven. Of heeft men gewoon de kop in de grond gestoken, kwestie van snel een spade in die grond te kunnen steken?

Slechte, foute, of gewoon heel slordige studies, het is onvergeeflijk in dergelijke grote dossiers. We vragen ons ook af hoeveel een dergelijke studie heeft gekost. Zeker is dat het geld niet door crowdfunding is bekomen, het is dus een legitieme vraag.

Deze nieuwe vaststellingen zullen ongetwijfeld nieuwe speculaties voeden rond de rol die dit onderzoeksbureau in het Oosterweeldossier speelt. Het was hetzelfde bureau dat de vergelijkende studies deed rond de verschillende tracés in het Antwerpse mobiliteitsdossier. Achteraf bleken enkele tabellen te zijn omgewisseld, toevallig niet in het voordeel van het Meccano-project. Een slordigheidje, liet Antea toen schouderophalend weten.

Vorige week nog klaagde Groen-kopstuk Wouter Van Besien aan dat het mailverkeer tussen BAM en datzelfde bureau Antea zelfs voor parlementsleden geheim bleef, op last van de Vlaamse regering. Mails die we best ook graag te zien zouden krijgen. Al was het maar om de slordigheden eruit te halen.

Rudy Collier
Gazet van Antwerpen 12-05-2015 pag. 2

Tags: