Eindelijk akkoord over Oosterweel

kade rechteroever

Het plan voorziet een noordelijk tracé (rode lijn) voor doorgaand verkeer én een Oosterweelverbinding (gele lijn) voor lokaal verkeer. - DM

Iedereen akkoord met 'Oosterweel light'

Wat jarenlang onmogelijk leek, zal vandaag dan toch gebeuren. De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen stellen hun akkoord over de Oosterweelverbinding voor.


In een gezamenlijke persconferentie in het Vlaams Parlement zullen de betrokken partijen en intendant Alexander D'Hooghe de plannen voor de Antwerpse Oosterweelverbinding bekendmaken. Zoals verwacht werd gekozen voor 'Oosterweel light', een oplossing die twee tracés combineert en het doorgaande van het plaatselijke verkeer scheidt.

Concreet wordt het niet-lokale verkeer en het zware haventransport omgeleid langs het noorden van Antwerpen. Daarvoor is een tweede Tijsmanstunnel nodig om de extra verkeersstroom te kunnen slikken. Ook de Antwerpse Ring wordt gesloten, maar dan wel in een afgeslankte versie. De Oosterweelverbinding zal dan dienstdoen als een stedelijke ringweg, bedoeld voor verkeer dat in Antwerpen zelf moet zijn. Ook de A102, een tunnel tussen Wommelgem en Ekeren, maakt deel uit van het compromis.

De doorbraak is in grote mate te danken aan het ontmijningwerk van Alexander D'Hooghe. De hoogleraar Ruimtelijke Ordening werd in januari 2016 aangesteld door de Vlaamse Regering met de opdracht om de verkeersknoop te ontwarren. Amper zes maanden later, in juni, volgde al een eerste doorbraak, toen de overheid en de actiegroepen samen bekendmaakten dat ze een plan zouden uitwerken voor de overkapping van de zuidelijke ring. Een dik jaar na de aanstelling lijkt de missie van de intendant geslaagd. De komende dagen moet duidelijk worden wanneer de schop in de grond gaat, maar wellicht zal de Ring ten vroegste in 2024 klaar zijn.

PIETERJAN BRAET
Het Laatste Nieuws 15-03-2017 pag. 1

 

Plannen Oosterweel Light vandaag bekendgemaakt

Wat jarenlang onmogelijk leek, lijkt vandaag dan toch te gebeuren. De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal sluiten een historisch akkoord over de Oosterweelverbinding. In een gezamenlijke persconferentie in het Vlaams Parlement zullen de betrokken partijen en intendant Alexander D'Hooghe de plannen bekendmaken. Zoals verwacht werd gekozen voor een Oosterweel Light. Die oplossing combineert twee tracés en scheidt het doorgaand van het plaatselijke verkeer.


De doorbraak is in grote mate te danken aan het ontmijningwerk van intendant D'Hooghe. De hoogleraar Ruimtelijke Ordening werd in januari 2016 aangesteld om de verkeersknoop te ontwarren. Wellicht komt de afgewerkte Ring er ten vroegste in 2024.

(PJBA)
Het Laatste Nieuws 15-03-2017 pag. 8

 

Eindelijk akkoord over Oosterweel

SCHEIDING VAN LOKAAL EN DOORGAAND VERKEER IS OPLOSSING

De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal sluiten vandaag een historisch akkoord over de Oosterweelverbinding. Een radicaal haventracé, in combinatie met een afgeslankte Oosterweelverbinding, bleek uiteindelijk de sleutel tot de oplossing van de Antwerpse mobiliteitsknoop.

Om half elf vandaag zullen de hoofdrolspelers Ben Weyts (N-VA), Koen Kennis (N-VA), Peter Vermeulen (Ringland), Manu Claeys (stRaten-generaal) en Wim Van Hees (Ademloos) elkaar plechtig en opgelucht de hand schudden. In een finale onderhandelingsronde onder leiding van intendant Alexander d'Hooghe werd de voorbije dagen een compromis bereikt om de Antwerpse mobiliteitsproblemen op te lossen. De komende dagen wordt duidelijk wanneer de schop in de grond gaat, maar wellicht komt de afgewerkte Ring er pas in 2024.
 

Elegante oplossing

Zoals verwacht bleek de formule waarbij lokaal en doorgaand verkeer gescheiden worden de oplossing uit de jarenlange impasse. Dat voorstel werd in februari op de onderhandelingstafel gelegd en bood een elegante oplossing voor alle partijen. Doorgaand verkeer en vrachtwagens zouden rond de stad geleid worden via een tracé dat door de haven leidt, terwijl lokaal verkeer met bestemming Antwerpen langs een vereenvoudigde Oosterweelverbinding passeert.

Sinds de nieuwe piste op tafel lag, geraakte het overleg in een stroomversnelling. Niet alleen omdat een oplossing binnen handbereik lag, maar ook omdat het vernietigende oordeel van de Raad Van State steeds dichterbij kwam. Als de actiegroepen hun procedures niet stopzetten, zal de Raad Van State het advies van de auditeur naar alle waarschijnlijkheid opvolgen en zou het hele project drie jaar vertraging oplopen. Op een dergelijk scenario zat werkelijk niemand te wachten, dus schakelden alle partijen de voorbije weken een versnelling hoger om een compromis te bereiken.

"Mijn missie is een volledige overkapping", zei hoogleraar Alexander D'Hooghe toen de Vlaamse regering hem als intendant aanstelde. Op 4 januari 2016 begon hij aan zijn opdracht om binnen twee jaar een breed gedragen oplossing voor de overkapping van de Antwerpse ring voor te stellen. Enkele maanden later was er al een eerste historische doorbraak. De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de drie actiegroepen maakten toen tijdens een gezamenlijke persconferentie bekend dat ze een plan zouden uitwerken voor de overkapping van de zuidelijke ring.
 

Handtekeningen

Die eerste intentieverklaring bleek een voorbode van het definitieve compromis dat vandaag wordt voorgesteld. Onder druk van een handtekeningenpetitie bij de Antwerpse bevolking en een procedure bij de Raad Van State legden de actiegroepen hun eisen op tafel. Een scheiding van doorgaand en lokaal verkeer én een groen dak bovenop de Antwerpse ring waren de voornaamste voorwaarden.

Met 'Oosterweel Light' krijgt iedereen nu zijn zin, al moeten er nog enkele ingrepen doorgevoerd worden om het theoretische scenario ook in de praktijk optimaal te laten functioneren. Doorgaand verkeer wordt afgeleid in het noorden van Antwerpen, waardoor een tweede Tijsmanstunnel nodig is om al het verkeer te slikken. De Oosterweelverbinding zal dienst doen als een stedelijke ringweg. Een derde pijler van het gecombineerde tracé is de ondergrondse A102, die tussen Wommelgem en Ekeren gegraven wordt.

Naast die infrastructurele maatregelen behoort ook een ambitieuze 'modal shift' tot de voorwaarden. Via sturende verkeersmaatregelen op de snelwegen en investeringen in het openbaar vervoer moet de helft van het verkeer in Antwerpen van de weg verschuiven naar het water, het spoor, de tram of de fiets.

Een inwilliging van die voorwaarden houdt in dat de actiegroepen hun verzet bij de Raad van State laten vallen. Een referendum zal er dan wellicht niet meer komen, ook al hebben de actiegroepen het doel van 75.000 handtekeningen vorige week behaald. De handtekeningen waren bedoeld als stok achter de deur om een volksraadpleging af te dwingen wanneer de Vlaamse regering een bouwaanvraag zou indienen voor het BAM-tracé.

PIETERJAN BRAET
Het Laatste Nieuws 15-03-2017
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/eindelijk-akkoord-over-oosterweel-a3105110/

Tags: