“Goede wijn moet ook lang rijpen”

kade rechteroever

Burgerbewegingen maken geschiedenis

Actievoerders die samen met de minister-president een akkoord presenteren? Het is nieuw voor Vlaanderen. De burgerbewegingen in Antwerpen schrijven geschiedenis.
 

“Ik slaak een diepe zucht na al die jaren”, zei Manu Claeys gisteren. “Eindelijk hebben we een mooi akkoord. Je kunt het vergelijken met goede wijn: ook dit verbond heeft lang moeten rijpen.” Enkele markante feiten.
 

Claeys was met zijn actiegroep stRaten-generaal de eerste die in 2004 in het verzet ging tegen Oosterweel met een alternatief tracé. De eerste jaren vochten Claeys & co tegen de bierkaai.
 

Maar in 2008 kreeg stRaten-generaal het gezelschap van de vzw Ademloos van Wim van Hees, die focuste op het gevaar van fijn stof voor de volksgezondheid. Dat sprak de Antwerpse bevolking enorm aan en leidde ook tot voldoende handtekeningen om in 2009 een lokale volksraadpleging te organiseren. Met het bekende resultaat: een meerderheid van de deelnemers zei ‘nee’ tegen het BAM-tracé.
 

In 2014, toen de overheid al overstag was gegaan en had besloten om de Lange Wapper onder de grond te stoppen, kwam er een sterke derde speler bij.

Ringland presenteerde zijn plan voor een overkapping van de Antwerpse Ring, dat was begonnen met een tekening van Peter Vermeulen van het ontwerpbureau Stramien op een bierkaartje op een terras in Griekenland. Vermeulen zou later ook als eerste de suggestie doen voor de aanstelling van een intendant.
 

Burgers aan de macht
 

stRaten-generaal, Ademloos en Ringland hebben het dossier van Oosterweel ingrijpend veranderd. Ze leidden daarmee het peloton van talloze verdienstelijke burgerbewegingen, die elk in hun regio en met hun eigen focus streven naar de beste oplossingen voor lokale en bovenlokale problemen.
 

De overheid heeft de boodschap begrepen, blijkt nu. In de toekomst zal er beter worden geluisterd naar de bevolking voordat er politieke beslissingen worden genomen. En ook daarna zal er beter worden samengewerkt. Althans, dat is de belofte.
 

Als de burgerbewegingen in Antwerpen iets hebben bewezen, dan is het wel dat ze enorm veel expertise in huis hebben en een dosis engagement die niet altijd kan of mag worden verwacht van politici, die worden geconfronteerd met de houdbaarheidsdatum van hun mandaat en de wensen van hun partijtop.

(lm)
Gazet van Antwerpen 16-03-2017 pag. 5
 

Tags: