‘Het is nu of nooit’

kade rechteroever

interview - Manu Claeys Voorzitter stRaten-generaal 

 

Manu Claeys, de voorzitter van de Antwerpse stRaten-generaal, blijft bij het voornemen om een tweede volksraadpleging te houden over het Oosterweeltracé, ook al gaat zijn actiegroep nu samenwerken met overkappingsintendant Alexander D’Hooghe.

 

‘Dit is het resultaat van een maandenlang intensief traject van de actiegroepen met de intendant’, zegt Manu Claeys. ‘We hebben heel wat gesprekken met hem gehad, in een goede sfeer, waarin al onze voorstellen aan bod konden komen. Er is toen een wederzijds respect gegroeid, waar deze samenwerking het resultaat van is.’

 

Is dit een ommekeer?

 

‘Dat is het zeker. We zitten nu niet meer in een situatie waarin één beheersmaatschappij, één administratie of zelfs één actiegroep dominant probeert te zijn en de andere volgen. Voor het eerst is er een werkgemeenschap waarin alle actiegroepen gelijkwaardig aanwezig zijn naast de administratie, waar geld wordt voor uitgetrokken en met de intendant als bemiddelaar, leider en coach van het proces.’

‘We zijn tot de vaststelling gekomen dat niets verhindert dat we de toekomstige zuidelijke ring gezamenlijk bestuderen, terwijl we het tracé van de noordelijke lus verder kunnen bestrijden. En de intendant heeft ook duidelijk gemaakt dat hij een tweede referendum niet als een motie van wantrouwen zou zien.’

 

Haalt dit overleg iets uit als het meningsverschil over de Oosterweelverbinding toch overeind blijft?

 

‘Het is voor iedereen belangrijk dat het werk over de zuidelijke ring nu vooruit kan. En wij hopen dat het inzicht zal groeien dat het systeem van ontvlechten van het verkeer zoals het nu onderzocht zal worden voor de zuidelijke ring, ook waardevol is voor de noordelijke.’

 

Nochtans wil de Vlaamse regering niet wachten met de bouwvergunning voor Oosterweel.

 

‘Dat is een grote gemiste kans. We hadden aan de regering gevraagd om op de pauzeknop te drukken, zodat we ons werk in de luwte kunnen doen. Helaas is de regering daar niet op ingegaan.’

 

Hoe moet het verder met de tweede volksraadpleging waar jullie op aansturen?

 

‘Het is nu of nooit. Als we nu niet beginnen met het verzamelen van handtekeningen, krijgen we het proces niet afgerond tegen het einde van het jaar. Ik weet dat Ringland de neiging heeft om nog even te wachten, in de overtuiging dat die handtekeningen later nog verzameld kunnen worden, maar dan is het te laat.’

‘Volgende week beslissen we met de drie actiegroepen wat we doen. Als een van de drie niet meer wil, heeft het waarschijnlijk niet veel zin dat de andere het nog doen, maar ik heb het toch niet zo begrepen dat Ringland zou afhaken. Met een volksraadpleging in aantocht hebben we in elk geval een extra drukkingsmiddel.’

 

wwi
De Standaard 03-06-2016
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160602_02321081

 

 

 

Tags: