Intendant overkapping presenteert huiswerk

kade rechteroever

En nu weer over naar de Antwerpse Ring 

Donald Trump, de man in het brandpunt van het wereldnieuws, mag dan grootse plannen koesteren om de infrastructuur van de VS grondig te vernieuwen, dat mag ons toch niet te veel afleiden van het werk dat ons hier in Vlaanderen op dat vlak te doen staat.  
 
Cruciaal in dat verband is wat ons betreft de sanering van de Antwerpse Ring. Een jaar geleden werd daarvoor door de Vlaamse regering een intendant aangesteld: professor Alexander D’Hooghe, een bolleboos met een internationale reputatie als – letterlijk en figuurlijk – bruggenbouwer. 

In de loop van dit jaar is al gebleken dat die formule uitzicht biedt op succes. In de zomer kreeg de intendant de verschillende overheden en de actiegroepen samen aan tafel voor een intentieverklaring waarin stond dat ze hun krachten zouden bundelen om samen naar de beste oplossing voor de Antwerpse mobiliteit te zoeken. Niet lang daarna leidde dit nieuwe verbond tot een gedeeltelijke redding van het Sint-Annabos op Linkeroever, dat nota bene niet eens tot het kerngebied van de intendant behoort. 

Vandaag volgt de voorlopig belangrijkste stap in de opdracht van de intendant. Hij stelt namelijk de lang aangekondigde ambitienota voor waarin hij aangeeft wat er, op basis van zijn onderzoek, volgens hem mogelijk is met de overkapping van de Ring. Opmerkelijk is dat alle betrokken partijen de grootst mogelijke discretie aan de dag leggen en dat er uit de nota vrijwel niets wordt gelekt. Dat is een teken dat er goed is gewerkt en ook dat er resultaten zijn geboekt waarmee iedereen kan leven. 

De nota gaat niet alleen over de overkapping van de Ring. Als onze informatie klopt, dan is ze uitgebreid tot een blauwdruk van wat er qua mobiliteit nodig is om Antwerpen en zijn omgeving opnieuw op de kaart te zetten als een aantrekkelijke regio in Europa. Het zal dus niet alleen gaan over autoverkeer, maar onder meer ook over openbaar vervoer en andere transportmodi.

Bovendien zou de ambitienota van Alexander D’Hooghe er nadrukkelijk voor pleiten dat ook na eind 2017, wanneer zijn opdracht ten einde loopt, het draagvlak dat hij aan het creëren is, wordt voortgezet. Met andere woorden: de overheden die de uiteindelijke beslissingen nemen, moeten de dialoog met de burgerbewegingen warm houden, want anders dreigt de hopeloze impasse van de voorbije jaren snel weer terug te keren.

Misschien komt er vandaag wat witte rook uit de schoorsteen. Een dikke wolk zal het nog niet zijn, want het blijft een levensgrote vraag waar het vele geld voor de overkapping vandaan zal moeten komen. Maar als de intentie er al is om samen te werken aan een gemeenschappelijk project, dan is dat al een enorme stap vooruit.

Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 14-11-2016 pag. 2
http://www.gva.be/cnt/dmf20161114_02570332/en-nu-weer-over-naar-de-antwerpse-ring


Intendant overkapping presenteert huiswerk

Vandaag stelt prof. Alexander D’Hooghe, de intendant voor de overkapping van de Antwerpse Ring, zijn ambitienota voor. Daarin zou hij de regering vooral aanbevelen om deze grote kans niet te missen

D’Hooghe werd een jaar geleden aangesteld door de Vlaamse regering om de overkapping te onderzoeken. In zijn nota – die hij heeft opgesteld op basis van vele gesprekken met de overheid en met de actiegroepen – zou de intendant vooral de ambitie formuleren om Antwerpen uit te bouwen tot een duurzame regio binnen Europa. De overkapping van de Ring biedt een grote kans om stadsdelen zoals Nieuw Zuid, de stationsbuurten (zoals die in Berchem) en de wijken van de historische Brialmontgordel langs de Ring op te waarderen. De overheid zou de daaraan verbonden financiële inspanningen niet moeten zien als een kost, maar wel als een investering, zo zou de intendant aanbevelen.


De nota van de intendant zou verder gaan dan alleen de overkapping van de Ring. Ze zou ook aanbevelingen bevatten over de uitbouw van het openbaar vervoer met een voorstadsnet, het fietsbeleid en de zogenaamde ‘modal split’ die verkeer moet overhevelen van de weg naar andere transportkanalen. De overkapping van de Ring is een belangrijke trekpleister om Antwerpen als leefbare stad op de internationale kaart te zetten.

Ondertussen vraagt Wouter Van Besien (Groen) zich af waar de Vlaamse regering het geld voor de overkapping van de Antwerpse Ring vandaan denkt te gaan halen. In een opiniestuk dat zaterdag in uw krant verscheen, gaf Van Besien aan dat de nodige fondsen in geen enkele begroting zijn gereserveerd.

lm
Gazet van Antwerpen 14-11-2016 pag. 4
http://www.gva.be/cnt/dmf20161113_02570147/intendant-overkapping-presenteert-huiswerk

Tags: