Noorderweel: het ei van Columbus?

kade rechteroever

Eindelijk doorbraak in Oosterweel


De Antwerpse actiegroepen zijn bereid om het plan van intendant Alexander D'Hooghe voor een 'noordelijke bypass', ook wel 'radicaal haventracé' genoemd, te steunen. Volgens hen kan daardoor de bestaande Oosterweelverbinding worden gehalveerd.
Professor Alexander D'Hooghe, de intendant voor de overkapping van de Antwerpse Ring, lanceerde twee weken geleden het plan voor een 'noordelijke bypass', die het doorgaand verkeer in Antwerpen moet afleiden van de Ring naar een oost-westverbinding tussen de linkeroever en de rotonde in Wommelgem.
Als de berekeningen van het Vlaams Verkeerscentrum voor die verbinding positief uitvallen, dan zijn de actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland bereid om zich achter het plan te scharen. Volgens hen is het in dat geval mogelijk om de geplande Oosterweelverbinding te reduceren tot een 'Oosterweel Light'.
De nieuwe ontwikkelingen lokken vrijwel unaniem positieve reacties uit. De Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) noemt het “een grote stap vooruit”. Ook Groen en Open Vld reageren verheugd.
In de wandelgangen is het plan voor Oosterweel al herdoopt in 'Noorderweel'.

(lm)
Gazet van Antwerpen 23-02-2017 pag. 1

 

Noorderweel: het ei van Columbus?

Na alle deuken die ons politieke bestel de voorbije weken heeft opgelopen, is het hartverwarmend om ook eens positief nieuws te kunnen brengen. En dan nog wel in het dossier van Oosterweel. Gisteren mochten we het meemaken dat de verenigde Antwerpse actiegroepen ­– onder enig voorbehoud – ja zeiden tegen het jongste plan van de overheid. 

 

Het idee: een noordelijke bypass die zo veel mogelijk doorgaand verkeer weghoudt van de Antwerpse Ring, gecombineerd met een ‘Oosterweel Light’ voor stedelijk verkeer die perfect kan worden gekoppeld aan het systeem van Ringland voor de overkapping van de Ring.

Laten we niet te vroeg victorie kraaien. Alle betrokken partijen formuleren nog allerlei vormen van voorbehoud à la “ja, maar” en “nee, tenzij”. Maar dag na dag zien we nieuwe uitingen van toenadering. En in alle eerlijkheid: dat is voor het eerst in al die jaren dat we dit dossier voor uw krant op de voet volgen.

De succesformule is eigenlijk eenvoudig. Het is de combinatie van twee principes die geheel stroken met het gezond verstand. Eén: er is een extra Scheldeverbinding nodig om de toename van het verkeer in en rond Antwerpen te absorberen. En twee: doorgaand verkeer moet in de mate van het mogelijke rond de stad rijden en niet er dwars doorheen.

De confrontatie van die twee principes sloeg vele jaren een kloof die niet te overbruggen leek. Tot alle strijdende partijen vorig jaar tot het besef kwamen dat je een oorlog toch beter wint aan de onderhandelingstafel dan op het slagveld. Er was een onafhankelijke intendant nodig om te bemiddelen. Het idee om zo iemand aan te stellen, kwam volgens goede bronnen van Peter Vermeulen, de geestelijke vader van Ringland. Of dat de beslissende zet was in dit eindeloze schaakspel, zal nog moeten blijken. Maar volgens ons bewijst de recente geschiedenis van Oosterweel wel dat zo’n neutrale bemiddelaar van onschatbare waarde kan zijn.

De komende weken worden beslissend voor de nabije toekomst van de Antwerpse mobiliteit. Ofwel komen de partijen aan de vergadertafel tot een compromis, ofwel velt de Raad van State in april of mei een oordeel dat wellicht vernietigend zal zijn voor de bestaande plannen van de overheid. In dat geval loopt niet alleen Oosterweel alweer enkele jaren vertraging op, maar als gevolg daarvan ook de overkapping van de Ring. Niemand heeft baat bij die vertraging.

Vol verwachting klopt ons hart. Kan Antwerpen via eendracht dit B-H-V ontmijnen en Oosterweel transformeren in een veel beter ‘Noorderweel’? Dat zou nog eens wat zijn.

Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 23-02-2017
http://www.gva.be/cnt/dmf20170223_02746724/noorderweel-het-ei-van-columbus

 

“Zet schaar in Oosterweel”

 

Het nieuwste plan voor Oosterweel wint snel veld. Het idee om doorgaand verkeer rond de stad Antwerpen te leiden via een 'noordelijke bypass' lijkt alle partijen te charmeren. Is na al die jaren een definitieve doorbraak nu eindelijk in zicht?


Begin deze maand zag een nieuw plan voor Oosterweel het leven. In een notendop: een 'radicaal haventracé' of 'noordelijke bypass' moet zo veel mogelijk doorgaand verkeer afleiden van de Antwerpse Ring. Die bypass loopt van de rotonde in Wommelgem ten noorden van de stad via de nieuwe weg A102 (Wommelgem-Ekeren) via de Tijsmanstunnel en Liefkenshoektunnel naar het Waasland.


De bypass zou tegemoetkomen aan de eis van de Antwerpse actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland om het doorgaand verkeer af te leiden van de Antwerpse Ring. Het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) berekent momenteel of dat ook daadwerkelijk zou gebeuren. De resultaten van die studie worden de komende dagen verwacht.


Oosterweel gedeeld door twee


Als de noordelijke bypass echt werkt, dan kan de Oosterweelverbinding, waarvan het tracé veel dichter bij het stadscentrum ligt, wellicht worden gehalveerd. Een deel van het huidige tracé zou gewoon kunnen worden geschrapt, omdat het niet meer nodig is.
Oosterweel bestaat uit verschillende onderdelen. Het gedeelte op de linkeroever van de Schelde en de nieuwe tunnel onder de rivier staan niet ter discussie. Maar wat moet er gebeuren zodra de nieuwe tunnel bovenkomt op de rechteroever?
In de oorspronkelijke plannen moet een complexe Oosterweelknoop bij het Noordkasteel zorgen voor de ontsluiting van de haven. Daarna zou Oosterweel via gestapelde tunnels (in plaats van de oorspronkelijke Lange Wapper) in de richting van de Ring leiden. En ten slotte zou de aansluiting op die Ring moeten worden gemaakt via de ingewikkelde 'Hollandse knoop' in Borgerhout.

 

Enorme besparing


De keuze voor de noordelijke bypass maakt de zaken een stuk eenvoudiger én goedkoper, zo stellen de actiegroepen. Want als die bypass genoeg verkeer weghoudt van de Ring, dan kan een deel van het Oosterweeltracé worden geschrapt. Meer bepaald: de noordelijke helft van de aftakking van Oosterweel naar de Ring is niet meer nodig.
De besparing die dat oplevert, kan volgens de actiegroepen oplopen tot 1,5 miljard euro. Dat is bijna de helft van de totale kostprijs van Oosterweel.
Oosterweel zou zo dus veranderen in 'Oosterweel Light'. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid naar de noordelijke bypass en de Ring wordt een weg voor verkeer met de stad als bestemming.
Voor de actiegroepen zijn de voordelen legio. Afgezien van de voordelen voor de leefbaarheid en de kostenbesparing, speelt ook nog het ruimtelijk aspect: er zou 2,5 km tunnel kunnen worden geschrapt. Ruimte die dan een andere bestemming kan krijgen.

 

Eerst garanties


Na decennia van oorlogen over tracés, lijken de strijdende partijen elkaar onder leiding van professor Alexander D'Hooghe, de intendant voor de overkapping van de Antwerpse Ring, eindelijk te vinden.
“Ik ben erg verheugd”, zei D'Hooghe ons gisteravond. “Volgens mij liggen nu alle elementen op tafel voor een goed compromis.”
De actiegroepen vragen wel garanties. Ze willen zekerheid over de volledige overkapping van de Ring en over de aanleg van de A102 (Wommelgem-Ekeren), die een onmisbaar onderdeel vormt van de noordelijke bypass. Daarnaast willen ze zekerheid over de intentie van de overheid om te streven naar een modal split, waarbij 50% van het verkeer over de weg verloopt en 50% via andere transportmodi.

 


Raad van State


Waarom is na al die jaren een consensus
nu eindelijk zo dichtbij? Het antwoord is eenvoudig: in april of mei doet de Raad van State een uitspraak over de klacht die de actiegroepen hebben ingediend tegen het plan voor Oosterweel. De auditeur van de Raad van State heeft al geadviseerd om dat plan te vernietigen. Als de Raad dat advies volgt, wat in 90% van de gevallen gebeurt, dan gaat Oosterweel terug naar af.
Dat scenario wil niemand. De overheid niet, want als de administratieve procedure opnieuw moet worden opgestart, dan betekent dat twee à drie jaar vertraging. Maar dat geldt dan ook voor alle plannen voor de overkapping van de Ring. En dat is uiteraard niet in het belang van de Antwerpse actiegroepen.
Kortom, het is in het belang van alle partijen om zo snel mogelijk een compromis te bereiken. In dat geval kunnen de actiegroepen hun klacht bij de Raad van State intrekken en kan het overleg zonder vertraging voortgaan. Ook de kans op een nieuwe lokale volksraadpleging, waarvoor de actiegroepen inmiddels de nodige 75.000 handtekeningen hebben verzameld, zou zo aanzienlijk verminderen.
De actiegroepen zetten hun activiteiten voorlopig door. Ze willen eerst garanties voordat ze hun verzet staken.

 


Positieve geluiden


Manu Claeys van stRaten-generaal vatte het woensdag samen: “Door het voorstel voor de noordelijke bypass is ons principe dat doorgaand verkeer moet worden veranderd in rondgaand verkeer verworven. Bovendien krijgt een veilige en logische verbinding tussen Oosterweel Light en het systeem van Ringland om doorgaand en lokaal verkeer te scheiden veel meer kansen.”

Ook Peter Vermeulen van Ringland ziet grote voordelen in het nieuwe voorstel. “Oosterweel Light kan bij Schijnpoort perfect aansluiten op onze stedelijke ringweg”, zegt hij. “Die aansluiting is niet mogelijk met de bestaande plannen voor Oosterweel.”
Vermeulen ziet nog meer voordelen in de nieuwe variant: “Ook het knooppunt van de Groenendaallaan wordt overkapbaar. En de beruchte Hollandse knoop wordt kleiner.”
Ook de overheid reageert positief. Voor het eerst in meer dan twintig jaar schijnt in het dossier van Oosterweel licht aan het einde van de tunnels.
lex moolenaar


Schepen Koen Kennis: ”Grote stap vooruit”

 

“Deze boodschap van de actiegroepen is een positief signaal en een grote stap vooruit”, reageert Koen Kennis (N-VA), de Antwerpse schepen van Mobiliteit.
Open Vld gelooft in een beslissende wending: “De landing in Oosterweel is eindelijk ingezet.” (lm)

 

Waarom geen Noorderweel?

 

Iedereen kent de problemen van de Antwerpse mobiliteit, maar welke moeder vindt haar jong nog in de overvloed van plannen en tracés die de voorbije jaren zijn voorgesteld?
Nu er stilaan een compromis in de maak is rond een noordelijke bypass, dringt ook een nieuwe naam zich op. De actiegroepen kozen voor 'het Haventracé', maar Guillaume Van der Stighelen, voormalig topman in de internationale reclamewereld en geëngageerd Antwerpenaar, heeft een beter idee. “Waarom veranderen we Oosterweel niet in Noorderweel?”, stelt hij voor. (lm)

 

“Historische consensus eindelijk mogelijk”

 

“De Vlaamse regering moet dit momentum gebruiken om tot een gedragen oplossing te komen. Dit kan een historische consensus worden”, zegt Wouter Van Besien (Groen).
De politiek reageerde woensdag tevreden en hoopvol nadat de actiegroepen hun steun hebben uitgesproken voor een zogenaamd 'radicaal haventracé'.


De Antwerpse Open Vld vraagt om alle financiële en mobiliteitseffecten van het compromisvoorstel rond het Oosterweeldossier nu snel door te rekenen en tot een akkoord te komen. “Als partij zien we dit met gezond optimisme tegemoet en willen we snel landen op een gedragen oplossing die de Antwerpse mobiliteit de 21ste eeuw binnenbrengt”, zegt toekomstig Antwerps lijsttrekker Philippe De Backer.


“Nu Vlaamse moed”


Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) noemt het nieuws een “sterk en positief” signaal.
“De actiegroepen werken naar een consensus met de intendant. Zo veel mogelijk doorgaand verkeer van de Ring halen en inzetten op een ambitieuze modal shift, het splitsen van het doorgaand en het plaatselijk verkeer, zijn immers essentieel voor de leefbaarheid en mobiliteit in Antwerpen. We hopen dat de Vlaamse regering dezelfde moed en openheid van geest heeft om het tracé bij te sturen.“
Volgens Groen moeten wel de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding stopgezet worden. “Zo vermijden we voldongen feiten. Het voorstel komt tegemoet aan ons pleidooi, al moet uiteraard ook goed in kaart gebracht worden wat dit betekent voor de leefbaarheid van de noordelijke gemeenten en een aantal Antwerpse wijken”, zegt Wouter Van Besien.
Ook de CD&V juicht het voorstel tot compromis toe.


(pvdp)
Gazet van Antwerpen 23-02-2017 pag.2-3

 

 

 

 

 

  

 

 

Tags: