Oosterweel: doorbraak komt dichterbij

kade rechteroever

ACTIEGROEPEN GELOVEN DAT COMPROMIS IN DE MAAK IS

 

Een mogelijke doorbraak in het Oosterweel-dossier komt dichterbij. De actiegroepen hebben het voorstel 'Oosterweel light' van de intendant bestudeerd en geloven dat een compromis in de maak is. De combinatie van het 'radicaal Haventracé' en 'Oosterweel light' biedt de kans om het doorgaande verkeer rond de stad te leiden en de Ring hoofdzakelijk voor stedelijk verkeer te gebruiken.

PIETERJAN BRAET

1. Wat betekent Oosterweel-Light?

De nieuwe piste die nu op tafel ligt, is een combinatie van twee tracés. Ten eerste is er een noordelijk gelegen haventracé dat bestemd is voor doorgaand verkeer - dat niet in Antwerpen hoeft te zijn - en voor verkeer dat naar de haven rijdt. Die voertuigen worden afgeleid langs de Liefkenshoektunnel. Een tweede Tijsmanstunnel moet voor de nodige capaciteit zorgen. Daarnaast komt er een afgeslankte versie van de Oosterweelverbinding, die enkel bedoeld is voor lokaal verkeer. Tot slot wordt ook de ondergrondse A102 in de plannen opgenomen.

2. Welke ingrepen zijn nodig?

De Oosterweelverbinding - zoals ze vandaag op tafel ligt - bestaat onder meer uit twee boven elkaar gestapelde tunnels die onder het Albertkanaal lopen, de zogenaamde kanaaltunnels.

De actiegroepen berekenden dat vooral de noordelijke kanaaltunnel een zeer beperkte meerwaarde biedt op vlak van mobiliteit. In combinatie met een haventracé zou die tunnel zelfs helemaal overbodig worden, argumenteren de actiegroepen. Bovendien zou het heel wat kosten uitsparen. Het vrijgekomen budget kan dan gebruikt worden om de capaciteit van het Haventracé te vergroten. Een tweede Tijsmanstunnel moet voor de nodige extra capaciteit zorgen op het haventracé. Die tweede tunnel zou ongeveer 230 miljoen euro kosten.

Een ander essentieel onderdeel van het haventrace is de ondergrondse snelweg A102. Die tunnel verbindt de E313 in Wommelgem met het knooppunt van de A12 en de E19 in Ekeren. De actiegroep Red de Voorkempen stelde gisteren nog eens duidelijke eisen. Zo moet de A102 tussen Wommelgem en Ekeren rechtstreeks aanpakken op de E313-E34 en het tracé volledig via een geboorde tunnel lopen. Verder wil de actiegroep dat alle natuurgebieden op het tracé met elkaar worden verbonden.

3. Wat met het Noordkasteel?

Een Oosterweel Light-scenario zou een positieve impact hebben op de leefbaarheid in de stad en op de ruimtelijke ordening ter hoogte van het Noordkasteel. Met een Oosterweel Light-verbinding wordt dat groene gebied niet langer ontsierd door een groot en luid op- en afrittencomplex, maar komt er een compacte en rustige verbindingsweg. Een volledige overkapping blijft bovendien mogelijk, met minder geluidsimpact en meer ruimte tot gevolg.

4. Waarom is dit een belangrijke stap naar een doorbraak?

Het Oosterweel Light-idee is ontstaan uit het overleg dat al enkele maanden plaatsvindt tussen de overheid, intendant Alexander D'hooge en de actiegroepen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos. Voor het eerst in jaren komt nu een piste bovendrijven waarin alle partijen zich kunnen vinden.

5. Wat als het compromis er niet komt?

Momenteel worden nog allerlei berekeningen uitgevoerd om te achterhalen of de nieuwe piste ook echt een oplossing biedt voor de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen. De resultaten daarvan worden vrijdag of maandag verwacht. Als die positief zijn, is een compromis tussen overheid en actiegroepen mogelijk.

Als er geen compromis wordt gevonden, zal de Raad van State in mei hoogstwaarschijnlijk het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nietig verklaren. Dat betekent een vertraging van minstens twee jaar, mogelijk zelfs drie jaar.

6. Wat met de volksraadpleging?

De actiegroepen gaan de komende weken door met handtekeningen verzamelen om indien nodig een volksraadpleging te kunnen aanvragen. "We hopen dat het niet zover moet komen, maar het streefdoel van 75.000 handtekeningen is nu bijna gehaald. We hebben er nu bijna 72.000", zegt Peter Vermeulen van Ringland. "We doen nog een laatste inspanning, al is het maar om aan te tonen dat het enthousiasme voor Ringland onder de Antwerpenaars nog steeds erg groot is."
 

Ook politiek reageert positief

 

"Dit is een stap in de goede richting. Ik wil dan ook het uitstekende werk van intendant Alexander D'Hooghe graag onderlijnen die de dialoog met ervaring en geduld voert. Laten we de komende weken deze dialoog vooral constructief verderzetten", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA)

Ook de oppositie reageerde verheugd op de mogelijke doorbraak in het dossier. "Met Groen hebben we altijd gepleit om het verkeer verder van de stad te brengen en ons hard verzet tegen de impact van de Oosterweelverbinding op de ruimte en de gezondheid van de Antwerpenaars. Sinds het advies van de auditeurs van de Raad van State, roepen wij de Vlaamse regering op om nu dit momentum te nemen om tot een gedragen oplossing te komen, een historische consensus", zegt Groen-fractieleider Wouter Van Besien.

(PJBA)
Het Laatste Nieuws 23-02-2017
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/oosterweel-doorbraak-komt-dichterbij-a3087947/

Tags: