“Overkapping van de Ring? Show me the money!”

kade rechteroever

Maandag presenteert de intendant voor de overkapping van de Antwerpse Ring zijn ambitienota. Vlaams parlementslid Wouter Van Besien (Groen) vraagt zich af waar het geld voor dat project vandaan zal komen.

Al meer dan tien jaar gonst het in de Antwerpse straten van enthousiasme voor de overkapping van de Ring. We stoppen die lawaaierige en vervuilende slinger, die onze woonwijken doormidden snijdt, onder de grond. Zo winnen we drie keer: meer ruimte voor park, minder lawaai en vuiligheid, en als we het verkeer goed organiseren, ook minder files.

Het idee begon klein bij de buurtgroep BorgerhouDt van Mensen, groeide bij stRaten-generaal en Ademloos en werd helemaal volwassen door Ringland. Wat eerst weggelachen werd, heeft nu zelfs een eigen officiële instantie om het te ­realiseren: de intendant voor de over­kapping.

De Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur hebben er een tijd over gedaan, maar zeggen ondertussen ook overtuigd te zijn van de grote meerwaarde van een overkapping.

 

Geen financieel plan

 

Dat doet mij – als overkappingsstrijder van het eerste uur – natuurlijk veel plezier. Ik wil er mee mijn energie in steken om de overkapping te realiseren. Om die reden probeer ik zicht te krijgen op hoe deze Vlaamse regering het concreet gaat aanpakken.

Een overkapping kost behoorlijk wat geld. Dat is voor alle duidelijkheid een zeer zinvolle investering, die zichzelf op termijn terugbetaalt, alleen al aan minder uitgaven voor de ziekteverzekering. Dat neemt niet weg dat het investeringskapitaal wel aanwezig moet zijn voor de aanbouw.

 

Wel geld voor BAM

 

Ik probeer nu al maanden vruchteloos het businessplan van de Vlaamse regering te bemachtigen. Op welke wijze wil ze de overkapping financieren? Het antwoord dat ik tot nu toe heb kunnen krijgen: “Daar hebben we nog geen idee van.”

Waar de Vlaamse regering wel geld voor zoekt, is de aanleg van de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé. De financiële paden die men bewandelt, zijn niet zonder problemen. Maar dat is een ander debat. De regering zoekt wel geld, noemt bedragen. Ze heeft bovendien een ­businessplan opgesteld om jaarlijks 250 miljoen euro op te halen via de tolgelden in de Liefkenshoektunnel en de nieuwe Oosterweeltunnel.

Voor de overkapping daarentegen is er niets. In geen enkele begroting of in geen enkel plan is er geld terug te vinden. En dat grote contrast tussen de actieve zoektocht naar geld voor het BAM-tracé en de totale vrijblijvendheid van de overkapping, baart me grote zorgen.

 

Snelweg door de stad

 

Met dat BAM-tracé is van alles mis. Het is een nieuwe autostrade dwars door de stad. Het plant een zeer grote verkeerswisselaar (de Hollandse knoop) aan ­Borgerhout, Deurne, Merksem en de Damwijk. Het doet het Noordkasteel verdwijnen. Het is moeilijker overkapbaar. Het is tegen dit tracé dat de opstand van Antwerpen is begonnen. Het is dit tracé dat in 2009 in een volksraadpleging is weggestemd. Het is dit tracé dat nog steeds voor grote spanning zorgt tussen de actiegroepen en de Vlaamse en Antwerpse bestuurders. En het halfslachtige antwoord van de Vlaamse regering op dat protest is: als compensatie voor de ruimtelijke en gezondheidsproblemen met het BAM-tracé, zullen we later de ring overkappen.

Bij zo’n aanpak beginnen alle alarmbellen tegelijk te rinkelen. Want de chronologie van de Vlaamse regering is natuurlijk duidelijk: eerst de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé, pas daarna de overkapping. Garantie op overkapping: geen enkele. Als er geen geld is, dan komt er geen overkapping. In zo’n scenario heeft de regering het vooruitzicht op een overkapping enkel misbruikt als glijmiddel voor het BAM-tracé.

 

SOS intendant

 

Ondertussen werkt de intendant verder, en hij doet dat goed. Onder zijn impuls liggen er al enkele doorbraken op tafel, zoals het behoud van grote stukken van het Sint-Annabos en het onderzoek samen met de actiegroepen naar de overkapping van de zuidelijke ring. Maar er liggen tegelijkertijd ook nog enkele zware punten op tafel.

Zoals gezegd woedt het tracédebat nog volop. Mogelijk komt er een nieuwe volksraadpleging. Maar we moeten niet wachten tot die strijd gestreden is om geld te zoeken voor de overkapping. Want die kost sowieso geld. En dus moet er snel duidelijk gemaakt worden dat de overkapping een echte intentie is van de Vlaamse regering. Dat het geen valse bespiegeling is om alvast de eigen BAM-agenda uit te voeren.

De intendant zal volgende week zijn ambitienota voorstellen. Opdat de overkapping niet alleen een ambitie zou blijven, is het nodig een financieel plan uit te werken en publiek te maken. Show me the money.

door Wouter Van Besien Groen
Gazet van Antwerpen 11-11-2016
http://www.gva.be/cnt/dmf20161111_02566737/overkapping-van-de-ring-show-me-the-money

Tags: