Referendum als stok achter de deur

kade rechteroever

OOSTERWEEL: 75.505 HANDTEKENINGEN VERZAMELD MAAR EERST VOLGT OVERLEG

 

Op de 21ste zogenaamde Horta-bijeenkomst hebben de drie burgerbewegingen Ringland, stRatengeneraal en Ademloos aan hun achterban de stand van zaken uitgelegd over de Oosterweel Light. Maar het belangrijkste moment was de aankondiging dat de kaap van de 75.000 handtekeningen die nodig is om een referendum te kunnen vragen, bereikt is. Al lijkt een referendum misschien niet meer nodig.

 

In de Hortazaal hebben de burgerbewegingen aan een vierhonderdtal mensen de plannen rond de Oosterweel Light uitgelegd. Dat betekent dat er zoveel mogelijk voertuigen omgeleid worden langs het noorden van de stad. Een scenario waar alle partijen wel oren naar lijken te hebben. "Het lijkt erop dat iedereen eindelijk heeft ingezien dat we samen moeten werken, ook met de burgerpartijen", klinkt het bij Ringland.

Zijn die 75.505 handtekeningen dan een maat voor niks? "Neen, die handtekeningen zijn een soort plan B dat we achter de hand houden als wij geen garantie krijgen over een aantal eisen die wij formuleren", zegt Ringland. In de eerste plaats willen de burgerbewegingen dat het Radicaal Haventracé een opstart krijgt en dat het er komt naast de Oosterweel. Dat zou ervoor zorgen dat het oorspronkelijke Oosterweelplan kan afgeslankt worden naar een stadsringweg, en dus een light-versie kan worden. Daarnaast willen ze garanties dat er een bedrag wordt vrijgemaakt voor de overkapping van de Ring. Ook daar zijn de onderhandelingen al over bezig. Over welk bedrag dat dan gaat, wilde Ringland niet kwijt.
 

Klacht intrekken

Ten derde moet het Modal Split er komen. Dat betekent dat 50% van het verkeer bestaat uit wagens en vrachtverkeer, maar dat er daarnaast moet worden ingezet op fietsers, openbaar vervoer en wandelaars, kortom, niet-gemotoriseerd vervoer. En tot slot pleiten de bewegingen ervoor dat er een vervoersregio komt. Dat betekent dat iedereen, niet alleen het bestuurlijke niveau en de burgerbewegingen, maar ook De Lijn en de NMBS, samen moeten werken en moeten beseffen dat alleen op die manier een oplossing gevonden kan worden.

Over deze punten willen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal de garantie hebben van de regering dat er werk van gemaakt wordt. Pas dan zal de klacht bij de Raad van State ingetrokken worden. Niet eerder. Wordt er niet geluisterd, dan hebben de burgerbewegingen de handtekeningen achter de hand om een referendum aan te vragen.
 

Optimisme

De onderhandelingen zijn bezig en iedereen lijkt optimistisch. "De wil is er bij alle partijen om er eindelijk aan te beginnen. Het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren", zegt Wim van Hees van Ademloos. Een deadline wordt niet vooropgesteld, al hoopt men de komende weken toch een akkoord te bereiken.
 

De eisen van de burgerbewegingen

 

De eisen van Ringland, stRatengeneraal en Ademloos:

- Modal Split: letterlijk 50/50. Dat betekent dat het verkeer voor 50% mag bestaan uit gemotoriseerde voertuigen en 50% uit fietsers, wandelaars, lopers en openbaar vervoer.

- Opstart: de garantie dat er een stappenplan komt voor de opstart van de bouw van Oosterweel light

- Kapitaal: de overheid moet aantonen dat er geld vrijgemaakt wordt voor de overkapping van de Ring

- Oosterweel light + radicaal haventracé: garantie dat het doorgaand verkeer via het noorden wordt omgeleid. Op die manier kan het oorspronkelijke Oosterweelplan herleid worden tot een lightversie. Geen drukke autostrade maar een stadsring

- Vervoersregio: iedereen moet samenwerken aan één gemeenschappelijke oplossing. Niet alleen het bestuurlijke niveau maar ook burgerbewegingen, De Lijn en de NMBS (ADA)

 

DAVID ACKE
Het Laatste Nieuws 09-03-2017
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/referendum-als-stok-achter-de-deur-a3100319/

Tags: