"Schuif BAM-tracé op naar noorden"

kade rechteroever

Volgens Ringland moet het tracé van de Oosterweelverbinding (oranje lijn) drie kilometer opschuiven naar het noorden, langs het Haventracé (groene lijn) en de A102 (blauwe lijn). Ten zuiden van de stad moet de ring overkapt worden (Ringland). - kos

 

OOK RINGLAND WIL REFERENDUM ALS REGERING OOSTERWEELVERBINDING NIET BIJSTUURT 

 

Volgens Ringland moet het tracé van de Oosterweelverbinding drie kilometer opschuiven naar het noorden, zodat het door de haven loopt en niet door de stad. Ringland vraagt in een open brief aan de Vlaamse Regering om een bijsturing van het 'beslist beleid'. Als de regering toch een bouwaanvraag voor het BAM-tracé indient, zal Ringland, net als Ademloos en StRaten-Generaal, op handtekeningenjacht gaan om een referendum te organiseren.

 

Om het verkeer in en rond de stad vlot te trekken wil de overheid de Ring sluiten via het BAM-tracé. Ringland meent echter dat dit tracé, dat het havenverkeer over de Ring blijft sturen, de leefbaarheid en ontwikkeling van de stad hypothekeert. Zeker de Hollandse knoop, een complexe aansluiting van het BAM-tracé op de Ring met meer dan 25 rijstroken ter hoogte van het Sportpaleis, is de burgerbeweging een doorn in het oog.
 

Open brief

Het alternatief dat de burgerbeweging nu via een open brief aan de Vlaamse regering voorstelt, is eigenlijk een huwelijk tussen 'hun' volledige overkapping van de Ring en het noordelijke Haventracé, een tracé dat actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos al meer dan 10 jaar verdedigen. Het is voor het eerst dat ook Ringland dit Haventracé zo openlijk omarmt als onderdeel van het ontwarren van de Antwerpse mobiliteitsknoop. Dit noordelijk tracé moet, met een aansluiting op de ondertunnelde A102 tussen Ekeren en Wommelgem, een derde Scheldekruising mogelijk maken, zonder de stad de adem af te snijden.

"We vragen dat de regering het huidige BAM-tracé 3 kilometer naar het noorden ombuigt, in de richting van de haven. De voordelen zijn legio", meent Peter Vermeulen van Ringland. "De verkeersdruk op de hele Antwerpse Ring zal afnemen en de ontsluiting van de haven verbetert sterk. De belangrijke reorganisatie van de Ring in gescheiden verkeersstromen met aparte tunnels voor doorgaand en stedelijk verkeer wordt mogelijk. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) noemde zich al een voorstander van die gescheiden verkeersstromen voor de Brusselse Ring wegens veel veilger, waarom dan niet voor de Antwerpse Ring? Bovendien is het Haventracé bouwkundig minder complex en daardoor 1 miljard goedkoper dan het BAM-tracé. De aanleg gaat ook minstens even snel."
 

Sportpaleis

Volgens het onderzoek dat Ringland liet uitvoeren is een combinatie van een volledige overkapping met het BAM-tracé niet mogelijk. "Het huidige ontwerp waar de Vlaamse Regering halsstarrig aan vasthoudt, is zowel bouwkundig als verkeerstechnisch een nachtmerrie. Het niet-gescheiden verkeer op het BAM-tracé ter hoogte van het Sportpaleis kan onmogelijk aansluiten op het Ringland-systeem van gescheiden lokaal en doorgaand verkeer. Met het noordelijker gelegen Haventracé is die scheiding van het verkeer én een volledige overkapping wel mogelijk."
 

Bouwaanvraag

Als de regering haar plannen niet bijstuurt en volgende week beslist een bouwaanvraag voor het BAM-tracé in te dienen, zal Ringland, samen met Ademloos en StRaten-Generaal een referendum organiseren. Dat lijkt onafwendbaar want Ben Weyts lijkt niet onder de indruk van de dreigementen: "Ik vrees dat deze demarche van de actiegroepen een open dialoog en alle verzoeningspogingen van de intendant serieus bemoeilijkt." Volgens parlementslid Annick De Ridder (N-VA) zal de Vlaamse Regering niet plooien voor het dreigement met een referendum. "We moeten vooruit, de spade moet in de grond. Maar we willen dat doen op een manier die de overkapping omarmt".

 

StRaten-Generaal: "Vier maanden voor 52.000 handtekeningen"

 


In 2009 gingen de actievoerders regelmatig de straat op om handtekeningen te ronselen. - De Scheirder

"Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé. Ja of neen?" dat zal (opnieuw) de vraag worden die Antwerpen in een referendum moet beantwoorden.

Voor het zover is moeten de actiegroepen meer dan 50.000 handtekeningen inzamelen, goed voor 10 % van de Antwerpse bevolking ouder dan 16 jaar. Toch wordt dat volgens Manu Claeys van StRaten-Generaal een stuk makkelijker dan in 2009, toen het de actiegroepen negen maanden kostte om 66.000 handtekeningen in te zamelen.

"Dat Ringland ons Haventracé meeneemt als essentieel onderdeel van hun project is fantastisch. Het vergroot de eenheid bij onze achterban nog meer", zegt Manu Claeys. "Het draagvlak voor een andere oplossing wordt nog groter. Ik denk dat we zeker binnen die periode van vier maanden aan onze handtekeningen kunnen geraken."
 

Vanaf 8 juni

Het startschot voor de handtekeningencampagne zal worden gegeven op 8 juni, tijdens de 20ste info-avond van Ademloos in zaal Horta. "We hebben dan nog een viertal maanden, tot begin oktober, om de handtekeningen in te zamelen, want daarna moeten de stemmen geteld worden en moet de gemeenteraad de volksraadpleging goedkeuren. Nadien volgt een infocampagne over het referendum en gaat er een sperperiode van een maand in vlak voor het referendum", zegt Claeys.

"Idealiter wordt de volksraadpleging in december gehouden, want begin volgend jaar moet de gemeenteraad stemmen over de bouwaanvraag die de Vlaamse Regering op 28 juni en in oktober 2016 wil indienen. Als Antwerpen de Oosterweelverbinding wegstemt in een referendum, heeft de stad geen zinnig argument meer over om die bouwaanvragen nog goed te keuren".
 

DIETER LIZEN
Het Laatste Nieuws 26-05-2016
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/-schuif-bam-trace-op-naar-noorden-a2715155/

Tags: