Vier buurtcomités laten stem horen over Oosterweel

kade rechteroever

Vier bewonersverenigingen uit de buurten rond 't Schijn schrijven een open brief aan de onderhandelaars van het Toekomstverbond 2030 rond Oosterweel. De vier komen naar buiten als 't Schijnverbond en stellen een wenskaart op voor hun ideale toekomstige situatie aan de Hollandse Knoop.

De bewonersverenigingen Park Spoor Oost, het Damcomité, buurtcomité ­Deurne-Noord en Oostnatie hebben zich verenigd in 't Schijnverbond. In een open brief uiten zij hun bezorgdheid over de impact van de Hollandse Knoop op hun buurt. De Hollandse knoop is de benaming voor het geplande aansluitingspunt van de Oosterweelverbinding met de Ring aan de Noordersingel. Dat de vier nu naar buiten komen is niet toevallig, op 15 maart werd het Toekomstverbond gesloten tussen de Vlaamse regering, de burgerbewegingen en de Stad Antwerpen. Die partijen buigen zich momenteel over de voornaamste resterende knelpunten en maken afspraken over hoe de brede werkgemeenschap er zal uitzien. Op 1 juni zou de eerste rapportage volgen. Nog voor de plannen verder concreet gemaakt worden, wil 't Schijnverbond de stem van de buurten laten horen.

“We herkennen ons samen in de nood om de ontwikkeling van onze buurt in een groter geheel te zien. De impact van de plannen voor de bouw van een Oosterweelverbinding en de aansluiting daarvan op de Ring ter hoogte van het Sportpaleis, al dan niet met een overkapping, is voor de toekomst van de bewoners in de zone tussen het Albertkanaal en de Turnhoutsebaan/E313 van levensbelang. Het gaat om Deurne-Noord, Antwerpen-Noord en Borgerhout, de dichtst bevolkte buurten van Vlaanderen, ingebed langs één van de drukste autosnelwegen van Europa. De vele plannen van BAM, intendant en actiegroepen zijn ingewikkeld, onbeslist en tegenstrijdig”, schrijven ze. “Tegenstrijdig omdat verschillende partijen in het Toekomstverbond er verschillende ideeën op na houden over het gebied rond de Hollandse Knoop”, verduidelijkt Luk Vanmaele van Oostnatie.

“Aantal rijstroken beperken”

't Schijnverbond wil aanvullend en versterkend zijn op de visie van Ringland. “Een aantal van ons is zelf actief binnen Ringland, we zijn zeker geen tegenbeweging. Ringland heeft als corebusiness de overkapping, waar we voor zijn, maar we willen verder gaan. Over de site van Spoor Oost heeft Ringland bijvoorbeeld in de oorspronkelijke plannen geen uitspraak gedaan. Wij willen wel bekijken hoe de buurten kunnen aankoppelen op de structuur”, klinkt het bij Frans Teuchies van ­Oostnatie.

In een wenskaart bij de open brief omschrijven de vier hun visie. “We stellen voor om het aantal rijstroken ter hoogte van het Sportpaleis tot een capaciteit van 12.000 voertuigen te beperken. Als er meer rijstroken komen, is er ook plaats voor nog meer verkeer. Verder willen we de Hollandse Knoop verkleinen tot een op- en afrit Schijnpoort, die aan het Sportpaleis en het Lobroekdok komt. De op- en afrit aan Spoor Oost/de Noordersingel moet dan geschrapt worden.”

Ook over de Slachthuislaan en Noordsingel zijn de vier duidelijk. “De Slachthuislaan wordt nu een baan met vier rijstroken waar het verkeer met 70 km per uur rijdt. Met de ontwikkeling van de Slachthuissite komt een spel en ontspanningszone aan de kant van het Lobroekdok. Als daar een drukke Slachthuislaan tussen ligt, is dat geen aangename en veilige omgeving. Daarom stellen we voor om van de Slachthuislaan een lokale buurtweg te maken waar je veilig kan oversteken. Zo komt er ook meer ruimte vrij”, vult Dominique ­Vilain van het Damcomité aan. De plannen voor de zogenaamde Deurnese Tuinen maken volgens Jo Haest van bewonersgroep Park Spoor Oost van het groene stuk een verkapt landschap met op- en afritten ertussen, waar je als bewoner geen optimale beweging kunt hebben. “Door het op- en afritcomplex niet daar te installeren, creëer je een ononderbroken groene zone”, klinkt het. Verder beschrijft 't Schijnverbond ook meer groen en ontwikkelingskansen voor den Dam en Spoor Oost en willen ze een groen en verkeersluw plein aan het Sportpaleis.

De beweging wil nu deze visie delen met de overheden en onderhandelaars van het Toekomstverbond. De volgende periode gaan ze nog in overleg met alle geïnteresseerde buurtbewoners en andere buurtverenigingen rond de Ring.

GVA - 22-05-2017
http://www.gva.be/cnt/dmf20170521_02893003/vier-buurtcomites-laten-stem-...

 

Lees via deze link de open brief.

Tags: