Vlotte mobiliteit is ook anders gaan denken

kade rechteroever

Het lijkt er steeds meer op dat er na jaren van discussie en debat binnenkort een akkoord komt in het Oosterweeldossier. Dat zou zonder meer goed nieuws zijn, want dat er wat moet gebeuren aan de verkeers- en leefbaarheidsproblemen in Antwerpen is voor iedereen duidelijk.


Maar ook met een Oosterweelverbinding, in welke vorm dan ook, kunnen burgers en ondernemers zich maar beter niet te snel rijk rekenen. Voor efficiënte mobiliteit en een leefbare stad is meer nodig dan enkel dat. Steeds meer bedrijven begrijpen dat en nemen maatregelen.
Plastiek Van Wauwe, een Deurnese handelaar in kunststofmaterialen, bijvoorbeeld. Zij hebben sinds maandag een extra afhaalpunt in Schoten. Daardoor hoeven klanten die uit het noorden komen niet langer de stad in te rijden. De winst telt zich uit. De klanten worden efficiënter bediend en het zijn alweer een aantal auto's minder die in de toch al drukke stad rondrijden. Met alleen dit initiatief gaan we er uiteraard niet komen.

Maar het goede nieuws is dat steeds meer grote en kleine ondernemers alternatieven zoeken om hun klanten beter te bedienen en hen niet verplichten die toch al drukke plekken te bezoeken. Meestal doen ze dit omdat ze klanten en dus inkomsten mislopen door de files. Maar dat maakt niet uit. Belangrijk is dat ze alternatieven aanbieden.

Structureel anders omgaan met mobiliteit, wat zowel voor bedrijven als burgers geldt, een beter en efficiënter openbaar vervoer én een Oosterweelverbinding, die niet alleen de mobiliteit, maar ook de leefbaarheid in de stad verbetert gaan hand in hand. Alleen door op die drie fronten in te zetten zullen we op termijn de problemen in en rond Antwerpen kunnen oplossen. Hopelijk worden er op die drie fronten de komende jaren flinke stappen vooruit gezet.

Patrick Van de Perre
Gazet van Antwerpen 14-03-2017 pag. 14

Tags: