Wat u moet weten over de lage-emissiezone in Antwerpen

kade rechteroever

't Stad is van A, behalve als u met een oudere diesel of oude benzinewagen rijdt. Antwerpen voert op 1 februari een lage-emissiezone in om de hoeveelheid roet en fijn stof in de lucht te verminderen. Mag uw wagen de lage-emissiezone nog binnen? En hoe controleert Antwerpen uw wagen? De belangrijkste vragen opgelijst.

Vanaf 1 februari mogen de meest vervuilende wagens Antwerpen niet meer in. De stad kondigde de komst van zijn lage-emissiezone aan via een grootscheepse communicatiecampagne. De eerste maand geldt echter nog een inloopperiode. Overtreders ontvangen geen boete, maar een waarschuwingsbrief.

Waar ligt de lage-emissiezone precies?

De zone binnen de Ring behoort volledig tot de lage-emissiezone. Ook in een deel van Linkeroever is de maatregel van kracht.

Wanneer u de lage-emissiezone binnen- of buitenrijdt, krijgt u deze verkeersborden te zien:


Welke auto’s mogen de stad nog binnen?

Dieselwagens moeten aan een Euro 4-norm voldoen, wanneer ze slechts een Euro 3-norm halen, moeten ze uitgerust zijn met een roetfilter.

Benzinewagens en auto’s op aardgas moeten aan de Euro 1-norm voldoen. Alle wagens jonger dan 24 jaar vallen onder deze categorie.

Elektrische auto’s, auto’s op waterstof en plug-in-hybride wagens mogen de stad altijd in.

Hoe weet ik of mijn auto de norm haalt?

Wanneer u met een dieselwagen jonger dan 10 jaar rijdt, hoeft u zich geen zorgen te maken. Ook dieselwagens die gebouwd werden tussen 2000 en 2007 en die zijn uitgerust met een roetfilter, mogen de stad nog in. Is uw auto voor 2000 gebouwd, dan kunt u controleren of uw wagen voldoet op de LEZ-site van de stad Antwerpen.

Wie op benzine of aardgas rijdt, mag zelfs nog langer gerust zijn: is uw auto 23 jaar of jonger, dan voldoet hij aan de milieunorm.

Let wel op: dit geldt enkel voor wagens met een Belgische nummerplaat. Bestuurders van auto’s met een buitenlandse nummerplaat moeten hun wagen sowieso laten registreren.

Hoe gaat de stad mijn wagen controleren?

Antwerpen wordt uitgerust met slimme camera’s die de nummerplaten automatisch controleren van de wagens die de lage-emissiezone binnenrijden. Om die reden zijn buitenlandse bestuurders verplicht om hun wagen te laten registreren vooraleer ze de stad binnenrijden, ongeacht de milieunorm. De Belgische overheid heeft immers geen toegang tot buitenlandse databanken met de milieunormen van specifieke wagens.

Wat als mijn auto niet aan de norm voldoet?

Wie een dieselwagen bezit met de Euro 3-norm zonder roetfilter (die dus eigenlijk verboden is in de lage-emissiezone), kan zijn wagen hier laten registreren en tegen betaling de stad inrijden. Dat kost u 20 euro per dag, tot 350 euro per jaar.

Als uw wagen niet aan de milieunorm voldoet en u de lage emissiezone uitzonderlijk wil binnenrijden, dan kan u een dagpas kopen. Dat kan maximaal acht keer per jaar.

Houdt u zich niet aan de regels, dan mag u een boete verwachten van 125 euro per overtreding. Vanaf 2018 wordt het nog duurder: 150 euro voor de eerste overtreding, 250 euro voor de tweede overtreding binnen de 12 maanden en 350 euro per volgende overtreding. Ook buitenlandse bestuurders die hun auto niet lieten registreren, worden beboet.

Wil u de lage emissiezone vermijden, dan kan u uw oudere wagen kwijt op een van de Park en Ride-parkings buiten de binnenstad. Van daaruit brengt het openbaar vervoer u vlot op uw bestemming. Een overzicht van de P+R-parkings vindt u hier.

Als u uw oude wagen wil vervangen door een nieuwer exemplaar, hou er dan rekening mee dat de normen vanaf 2020 nog strenger zullen worden. Zo komt u over drie jaar niet voor nare verrassingen te staan.

llc
De Standaard 31-01-2017
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170131_02704926

 

Voortaan leeft elke Antwerpenaar 25 dagen langer

 

Vandaag rijd je met een vervuilende wagen de Antwerpse binnenstad niet meer binnen. De komende jaren volgen ook Mechelen, Brussel en Gent. De maatregel moet de luchtvervuiling temperen. Toch zal er meer nodig zijn.

In Europa hebben meer dan 200 steden een lage-emissiezone. Vandaag bijt Antwerpen de spits af. Voor de concrete modaliteiten kan u hier terecht. Grosso modo blijft de zone beperkt tot Antwerpen intra muros en een stuk op Linkeroever. Voor benzinewagens zijn de effecten beperkt. Wie met een oudere diesel rijdt, heeft een probleem.

Wat doet een LEZ?

Een lage-emissiezone heeft eigenlijk enkel effect op de uitstoot van fijn stof, het beperkt de uitstoot van stikstofdioxide of NOx niet of nauwelijks. Maar de zogeheten elementaire koolstofdeeltjes (EC) zijn sterk verbonden met het verkeer. Die kleine roetdeeltjes zijn ook het meest schadelijke voor de gezondheid.

De maatregel moet over vijf jaar de hoeveelheid fijn stof met 60 procent reduceren. Gezien de toenemende verkeersdrukte, uiten diverse wetenschappers daarover hun twijfel. Maar op zijn minst is de ambitie aanwezig. Baat het niet, schaden doet het zeker niet.

Volgens een studie van Transport&Mobilty, uitgevoerd op vraag van het vorige gemeentebestuur, zijn de gevolgen voor de gezondheid van de inwoners van de kernstad onmiskenbaar. Het onderzoeksbureau berekende dat elke Antwerpenaar (in de binnenstad) voortaan gemiddeld 25 dagen langer zal leven.

Wat brengt het op?

Niets, tenzij die 25 dagen extra. De invoering van zo’n LEZ kost de overheid alleen maar geld. De installatie van de slimme camera’s en het beheer van de databank van auto’s die de stad in mogen, valt voor Antwerpen duurder uit dan wat ze met eventuele boetes kan recupereren.

De gewone automobilist moet het meeste geld op tafel leggen. Wie de stad niet binnenmag, moet betalen of een nieuwe auto kopen. De kritiek dat de maatregel in wezen niet sociaal is, is daarom terecht. In de eerste plaats zijn de inwoners met een verouderde wagen de pineut. Zij hebben dikwijls niet meteen het geld om een nieuwe te kopen. Antwerpen investeerde nauwelijks in begeleidende maatregelen.

Zijn de grenzen niet arbitrair?

Absoluut. Transport&Mobility onderzocht verschillende zones. Eigenlijk is er geen enkel argument om de LEZ te beperken tot de binnenstad. Maar de uitbreiding naar de randgemeenten treft flink wat meer inwoners. Bovendien maakt het de handhaving een stuk moeilijker. De spoorweg, de Singel en de Ring vormen als het ware een fysieke barrière rond de stad. Daarbij kunnen de invalswegen makkelijk worden gecontroleerd. Tenslotte vreesde het onderzoek een toename van het sluipverkeer in de gemeenten rond Antwerpen.

De Ring valt niet onder het toepassingsgebied. Dat zou praktisch ook niet haalbaar zijn. Maar het spreekt voor zich dat deze autosnelweg door de stad voor flink wat vervuiling zorgt.

Volgen er nog andere steden?

Eigenlijk is de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen beroerd. In 2018 volgen alvast Mechelen en Brussel, in 2020 komt ook Gent aan de beurt. De Antwerpse professor Roeland Samson (UA) pleitte eerder in dsAvond voor de installatie van een enkele lage-emissiezone in Vlaanderen waar overal dezelfde regels zouden gelden. De situatie waar in bepaalde steden vervuilende diesels mogen rijden en in andere steden niet, lijkt een beetje gek.

Toch zal dat niet voor morgen zijn. De verkopers van auto’s zouden ongetwijfeld juichen. Maar heel wat Vlamingen kunnen zich niet zo maar een schonere wagen veroorloven. De beperking van een LEZ tot de eigenlijke binnensteden maakt het mogelijk om tot aan de rand te blijven rijden en vervolgens het openbaar vervoer te nemen.

Is de LEZ de oplossing?

Neen. Het helpt, maar het lost de kern van het probleem niet op: de Vlaming rijdt te veel met de auto. De overheid moedigt dat autoverbruik ook op alle mogelijke manieren aan (bijvoorbeeld bedrijfswagen, lamentabel openbaar vervoer). De invoering van een LEZ heeft alvast de verdienste dat er meer wordt nagedacht over luchtvervuiling en dat de autogebruiker misschien een aantal alternatieven overweegt.

Bart Brinckman
De Standaard 01-02-2017
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170131_02705329

 

Tags: