Actiecomité mengt zich in debat ontsluiting Ring

kade rechteroever

Het akkoord over de ontsluiting van de Antwerpse Ring werd met enthousiasme onthaald. Minder tevreden zijn de bewoners uit de Ekerse en Antwerpse wijken Schoonbroek en Leugenberg. Zij vrezen extra verkeer langs de A12. “We pleiten voor de ondertunneling van de A12 tot voorbij de Edisonwijk op Leugenberg”, zegt Marc Van Campfort.

Ook in Hoevenen en Stabroek ging na de euforie over het akkoord een belletje rinkelen. “Tijdens de spits sta je stil in het dorp van Stabroek”, zegt Hoevenaar Carl Cambré. Marc en Carl bundelen hun krachten in het actiecomité Leerbaar Noordrand. Het comité streeft naar een oplossing voor het mobiliteitsprobleem ten noorden van Antwerpen. Voor Stabroek, maar ook voor Kapellen en Ekeren is het belangrijk dat voor of gelijktijdig met de ontsluiting van de Ring de NX, die de A12 met de N11 moet verbinden, wordt aangelegd.

Marc en Carl ontmoetten donderdag de Ekerse districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) en Rik Frans (N-VA), de burgemeester van Stabroek. “De NX verbindt de Ertbrandstraat in Kapellen met de A12 in Stabroek. Automobilisten uit het noorden die in de richting van de haven en Antwerpen rijden, laten dan de dorpskommen van Stabroek en Kapellen links liggen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft de nodige fondsen voor de NX ingeschreven in de meerjarenplanning van het Agentschap Wegen en Verkeer”, weet Rik Frans.

Marc en Carl zijn niet tegen het bereikte akkoord tussen de actiegroepen en de Vlaamse regering. “Maar ze moeten hun problemen niet naar het noorden van de stad verleggen”, vindt Marc. De A102 komt net voor Ekeren, op het grondgebied van Merksem, boven de grond en sluit aan op de A12. “Wij willen dat de tunnel

wordt doorgetrokken tot voorbij de Edisonwijk. Het vrachtverkeer is enorm toegenomen sinds de invoering van de kilometerheffing. Tijdens de spits is de A12 richting Antwerpen verzadigd. Het verkeer vertraagt al vanaf de Tijsmanstunnel”, zegt Carl.

Omringen door specialisten

Zowel Koen Palinckx als Rik Frans verlenen het actiecomité hun steun. “Het comité bestaat op dit moment alleen uit Marc en Carl. “Beiden moeten zich laten omringen door specialisten”, zegt Palinckx. “Ze moeten klaarstaan wanneer de regioraad wordt opgericht.”

In die raad krijgen ook lokale besturen en actie- en belangengroepen een plaatst. Marc en Carl hebben de eerste stap gezet. Marc hoopt dat de inwoners van Schoonbroek en Leugenberg zich bewust worden van de problematiek. Binnenkort start een petitie. Via de Facebookgroep Leefbaar Noordrand kwamen al heel wat positieve reacties binnen.

Marc Wouters

Gazet van Antwerpen/Metropool Noord,  p.17

Tags: