Actiegroepen begraven strijdbijl Oosterweel

kade rechteroever

Na twintig jaar is er een akkoord gevonden over de Oosterweelverbinding in Antwerpen. 'Dit is toegeving noch compromis', zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).
 
De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een akkoord bereikt over de mobiliteit in en rond Antwerpen.
Het akkoord komt vooral neer op een niet-aanvalspact: de actiegroepen laten uiterlijk eind april hun procedures voor de Raad van State vallen en er is een akkoord over de tracés waarlangs het verkeer langsheen Antwerpen moet rijden, en dichterbij rond en in Antwerpen kan rijden. De stad Antwerpen maakt daarvoor 250 miljoen euro vrij, de Vlaamse regering 1 miljard euro.
Veel verdere details ontbreken. Er is geen nieuwe timing. Het is ook onduidelijk of het bedrag van 1,25 miljard, waardoor de totale kostprijs op 4,75 miljard euro zal uitkomen, wel zal volstaan voor de extra werken. Het gaat om een klassiek politiek akkoord, dat nog niet in een juridisch document is gegoten.
N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever sprak over een huwelijk waarin het ja-woord is gegeven, maar dat nu moet worden geconsumeerd.

 

Voor openbare werken valt het akkoord uiteen in vier luiken.

  • Het verkeer dat Antwerpen moet passeren of naar de haven moet, zal via een versterkte R2 en de aan te leggen A102 lopen, verder weg van het centrum van de stad.
  • Het verkeer in en vlakbij Antwerpen zal over de huidige ring rijden, die via de Oosterweelverbinding wordt rond gemaakt. Er volgt nog onderzoek naar een lagere capaciteit van de kanaaltunnels.
  • Om het plan te doen slagen moet het verkeer in en rond Antwerpen voor de helft bestaan uit auto's en voor de andere helft uit alternatieven, zoals de fiets en het openbaar vervoer.
  • Delen van de Antwerpse ring worden overkapt, waarvoor 1,25 miljard euro zal worden vrijgemaakt.


Actiegroepen


'Een dikke zucht, na vele jaren. Ik hoop dat we ooit kunnen terugkijken naar Oosterweel als een goeie wijn, die lang heeft kunnen rijpen', aldus Manu Claeys van stRaten-generaal. 'Het is een heel goed plan om op voort te werken', aldus Claeys.

'Dit is een grote stap naar een gezonde en nieuwe stad', aldus Peter Vermeulen van Ademloos.
'Mislukken is geen optie', zegt Wim Van Hees van Ademloos. 'Dit kan een geweldige voorbeeldfunctie creëren voor heel Vlaanderen, we zijn gedoemd om geschiedenis te schrijven. Ik draag het akkoord op aan alle Antwerpenaren, maar ook aan alle Vlamingen.'


Vlaamse factuur


In de Vlaamse regering beklemtoonden CD&V en Open VLD dat de werken in Antwerpen heel Vlaanderen ten goede komen. 'Iedere dag in de Antwerpse file kost de Vlaamse economie geld', zei minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD). Hilde Crevits, in de vorige legislatuur minister van Openbare Werken en Mobiliteit, zei dat dit niet alleen in Antwerpen en Vlaanderen maar in heel Europa een van de dringendste investeringsdossiers is.
Manu Claeys zei dat wat goed is voor Antwerpen, goed is voor heel Vlaanderen. Weyts benadrukte dat 52 procent van de auto's in de avondfiles stilstaan rond Brussel of rond Antwerpen.
 

BART HAECK EN DRIES BERVOET
De Tijd 15-03-2017 
http://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Actiegroepen-begraven-strijdbijl-Oosterweel/9873111

Tags: