D-day in dossier van Oosterweel

kade rechteroever

nvdr: de gok van GvA: 

 

 

Akkoord in Antwerpen, vandaag volgt Vlaanderen 


We wagen met deze prognose de gok: vandaag komt er een akkoord over Oosterweel. Het ‘radicaal haventracé’ samen met een ‘Oosterweel light’: die formule moet de fileproblemen in en rond Antwerpen oplossen. Tenminste, als Vlaanderen de kosten wil dragen.
 

Vanochtend neemt de Vlaamse regering een belangrijke beslissing over Oosterweel. Al het voorbereidend werk is gedaan. Na maanden van overleg onder leiding van professor Alexander D’Hooghe, de intendant voor de overkapping van de Ring, is er een akkoord bereikt waarmee alle Antwerpse stakeholders kunnen leven.
 

Het doorgaand verkeer wordt van de stad weggeleid via het ‘radicaal haventracé’ ten noorden van de stad. Cruciaal daarbij is de ‘noordelijke bypass’, een verbinding van wegen tussen de rotonde van Wommelgem en het Waasland. Het gedeelte van Wommelgem tot Ekeren (A102) zal worden ondertunneld.
 

Er komt ook een tweede Tijsmanstunnel om de verhoogde capaciteit op te vangen. Een ‘missing link’ in het verhaal blijft de R11 tussen Wommelgem en de toegang tot de Craeybeckxtunnel in Wilrijk. Daarvoor is nog geen oplossing gevonden. En die komt er voorlopig ook niet, want het probleem van de R11 lijkt na twintig jaar onderzoek niet op te lossen.
 

De Oosterweelverbinding blijft een onderdeel van de plannen, maar er zal worden onderzocht of dat project in omvang kan worden teruggeschroefd, bijvoorbeeld door het aantal rijstroken te verminderen. “We hebben een principieel akkoord, maar geen kant-en-klaar ontwerp”, zegt een onderhandelaar.


 

 
Landing is ingezet 

 

De landing over Oosterweel was gisteravond ingezet, maar de laatste losse eindjes situeerden zich vooral op het politieke niveau. De voorbije weken slaagde intendant D’Hooghe erin om de Antwerpse actiegroepen en zelfs de oppositiepartijen te verzoenen met de N-VA, maar coalitiepartner CD&V is nog niet helemaal mee. Kan CD&V ermee leven dat de Oosterweelknoop wordt ontward onder auspiciën van de N-VA? Dergelijke vragen lijken belachelijk in het kader van het algemeen belang, maar ze spelen wel.
 

Een andere grote vraag betreft de financiering. Het nieuwe plan kost veel geld, zeker in combinatie met de overkapping van de Ring. Kort door de bocht: 3,5 miljard voor Oosterweel en 9 miljard voor de overkapping. Is Vlaanderen bereid om zich daarvoor te engageren? Dat engagement is wel een eis van de Antwerpse actiegroepen, voordat ze bereid zijn om hun claims bij de Raad van State en hun procedure in de aanloop naar een nieuw referendum in te trekken.
 

Eindelijk akkoord? 

Hoe dan ook, de stand van zaken in het dossier van Oosterweel oogt beter dan ooit. Na twintig jaar is er een akkoord in de maak met een breed maatschappelijk draagvlak. Het verhaal van Oosterweel is bovendien een meer dan interessante testcase voor dossiers in de toekomst.

Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 15-03-2017 pag. 2

Tags: