'Nu krijgen bezwaren van burgers een kans'

kade rechteroever

De actiegroep stRaten-generaal biedt zijn 190 pagina's tellende bezwaarschrift tegen Oosterweel aan voor zeven euro. De groep beschuldigt de overheid van partijdigheid, gaten in de vergaring van informatie en het nemen van voorbarige beslissingen.

On accuse. No excuse. Dat is de titel van het nieuwe boek dat het burgercollectief stRaten-generaal publiceert als protest tegen de goedkeuring door de vorige Vlaamse regering van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor de Oosterweelverbinding.

'Na die beslissing van de regering hebben veel mensen ons gevraagd waarom we onze actie nog voortzetten. Alles was toch al beslist?', zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. 'Maar niets is minder waar. Juist na zulke beslissingen, als de procedures in gang worden gezet, krijgen de bezwaren van de burgers een kans. Zo is het in 2005 ook gegaan met het verzet tegen de Lange Wapper. Met de bekende gevolgen.'

In het vuistdikke bezwaarschrift beschuldigt stRaten-generaal de Vlaamse overheid van partijdigheid en van kennislacunes. 'Die twee begrippen vormen de rode draad in negen jaar Oosterweel', zegt Claeys. 'Wij hebben dat meegemaakt en de mensen van Ringland ervaren het nu ook. Alle studies en standpunten worden door de overheid gestuurd in het voordeel van de eigen plannen. En de zwakheden in het eigen project worden consequent gebagatelliseerd. Moet het Sint-Annabos verdwijnen? Geen probleem, dat bos is toch rijp om te worden gekapt. Negenentwintig rijvakken op de Ring? Niet waar, het zijn er maar zevenentwintig.'

Rechtsgevolgen

Met 'kennislacunes' bedoelt Claeys dat de alternatieven voor Oosterweel - zoals de Meccano - niet grondig genoeg zijn onderzocht

Door die partijdigheid en kennislacunes heeft de regering voorbarige beslissingen genomen, vindt stRaten-generaal. 'Dat tonen wij aan in ons bezwaarschrift', zegt Claeys. 'Deze stap in de administratieve procedure is een voorbereiding op juridische procedures bij de Raad van State. Die stap zullen wij pas zetten als de regering onze bezwaren negeert en overgaat tot beslissingen met rechtsgevolgen, zoals de definitieve goedkeuring van het GRUP.'

Toch is de overheid verplicht om op elk bezwaar te reageren met een gemotiveerd antwoord. 'Daar gaan wij de regering ook aan houden, het is juridisch ons enige anker', aldus Claeys. 'En als dat niet gebeurt, dan stappen we naar de Raad van State.'

In afwachting bezorgt stRaten-generaal haar bezwaarschrift aan een aantal betrokken politici, ambtenaren, academici en opiniemakers. Andere geïnteresseerden kunnen het boek voor zeven euro bestellen via de website van het burgercollectief.

De Vlaamse regering heeft, na het afsluiten van het openbaar onderzoek op 15 augustus jongstleden, 180 dagen om te antwoorden op de vele bezwaarschriften. Die termijn kan één keer worden verlengd met zestig dagen, tot 12 april 2015. Daarna vervalt de hele procedure.

Donderdag 2 oktober organiseren de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal voor de vijftiende keer een info-avond vanaf 20 uur in zaal Horta aan het Hopland

Lex Moolenaar
Het Nieuwsblad 01-10-2014 pag. 21

Tags: