Overkapping Antwerpse Ring: intendant Alexander D’Hooghe gaat project volgende acht jaar begeleiden

Overkapping Antwerpse Ring: intendant Alexander D’Hooghe gaat project volgende acht jaar begeleiden

kade rechteroever

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) stelt Alexander D’Hooghe aan als intendant om de uitvoering van het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding in de komende acht jaar te begeleiden. D’Hooghe en zijn team kunnen zo verder bouwen op het werk dat ze sinds eind 2015 verricht hebben. “Met dit nieuwe mandaat voor D’Hooghe en de opname van Manu Claeys (van actiegroep stRaten-generaal, red.) in de raad van bestuur van de BAM is het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid duurzaam verankerd”, klinkt het.

 

Weyts stelde Alexander D’Hooghe eind 2015 aan als intendant voor de overkapping van de Oosterweelverbinding. Het werk van D’Hooghe lag mee aan de basis van het Toekomstverbond, dat in maart 2017 werd afgesloten tussen de burgerbewegingen, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering. Het mandaat van D’Hooghe liep af op 31 oktober 2018.

De minister geeft D’Hooghe en zijn team nu een nieuw mandaat om de uitvoering van het Toekomstverbond ook in de komende acht jaar te begeleiden en te coördineren. D’Hooghe zal het verdere ontwerpproces begeleiden en de uitvoering van de 18 geselecteerde overkappings- en leefbaarheidsprojecten opvolgen. De opdracht wordt gegund aan D’Hooghe en zijn ORG Squared na een openbare aanbestedingsprocedure die werd opgestart op 26 juli 2018.

“Alle afspraken uitvoeren”

Eind oktober 2018 besloot de Vlaamse regering ook om Manu Claeys – de drijvende kracht achter burgerbeweging stRaten-generaal – op te nemen in de Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). “Met de aanstellingen van Alexander D’Hooghe en Manu Claeys in sleutelposities is het Toekomstverbond stevig verankerd”, zegt Weyts.

“De herbevestiging van Alexander D’Hooghe illustreert het engagement van Weyts en de volledige Vlaamse regering om het Toekomstverbond en alle afspraken rond mobiliteit en leefbaarheid uit te voeren”, klinkt het nog.

De voorbereidende werken van de Oosterweelverbinding zijn ondertussen begonnen op Linkeroever. De vergunningsaanvraag voor de Scheldetunnel en de rechteroever wordt volop voorbereid.

Stabiliteit

De intendant zal nu de plannen voor de onderbouw (Oosterweelverbinding) en de plannen voor de bovenbouw (overkapping en andere leefbaarheidsprojecten) op elkaar afstemmen. Alle leefbaarheidsprojecten worden helemaal uitgewerkt tot uitvoerbare plannen. In het voorjaar van 2019 worden er nieuwe ontwerpopdrachten uitgeschreven, in nauwe samenwerking tussen de overheden, burgerbewegingen en experten.

“De eerste aanstelling van Alexander D’Hooghe eind 2015 was een van mijn betere zetten als minister”, zegt Weyts lachend. “Het heeft ertoe geleid dat we met z’n allen van de rechtbank naar de werkbank zijn getrokken. Ik ben dus zeer blij dat hij er nog eens acht jaar wil bijdoen. Zo creëren we continuïteit en stabiliteit. Er is op relatief korte tijd veel vertrouwen gegroeid tussen partners, die niet zo lang geleden nog met getrokken messen tegenover elkaar stonden. Nu werken we constructief samen.”

jvo

 

Het Nieuwsblad, 2018-11-16

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181116_03949213

 

 

Tags: