Peiling tot 17 april: lokale participatie – worden verenigingen gehoord in de gemeente?

kade rechteroever

Op 14 oktober kiezen we nieuwe lokale en provinciale besturen. Voor het zover is wil ‘de Verenigde Verenigingen’ graag te weten komen waar lokale verenigingen, adviesraden, actiegroepen, buurtcomités en clubs van wakker liggen en welke rol het lokale bestuur daarin speelt.

De bevraging focust op de stem van de organisatie in het lokaal beleid. Hoe is de samenwerking tussen de organisatie en het bestuur? Is men daar tevreden over? In welke mate krijgt men ondersteuning en hoe denkt men dat dit zal evolueren? Welke kansen of risico’s zien organisaties als het bestuur meer eigen accenten zal kunnen leggen? Zit de organisatie in een adviesraad? Brengt dit iets op? Ziet men je evoluties?

Het duurt ongeveer 10 minuten om de enquête in te vullen. Invullen kan tot en met 17 april, deelnemers maken kans op een Cities Bongobon voor twee personen.

De resultaten van de enquête worden bekend gemaakt op de Forumdag van ‘de Verenigde Verenigingen’ op 22 juni. Die dag staat volledig in het teken van de verhouding tussen organisaties en hun lokaal bestuur.

Klik hier om de enquête in te vullen.

Deze enquête is een initiatief van ‘de Verenigde Verenigingen’, met ondersteuning vanwege De Wakkere Burger.

 

De Wakkere Burger
http://www.dewakkereburger.be/index.php/de-wakkere-burger-blogt/verkiezingen/168-peiling-lokale-participatie

Tags: